Fiskets gang uke 17

Publisert: av Kenneth Garvik

Tobisfiske godt i gang

Tobis: 
Etter påske satte flere båter kursen mot tobisfeltet og fra 14 båter har vi totalt 11.900 tonn sist uke. Av dette er hele 9.800 t innmeldt i helgen.
Båtene hadde en leterunde tidlig i uke, og onsdag ble det brukbart fiskeri på det som kalles “Hardangervidda” av tobisfiskerne. Senere trakk flåten litt nordover til Klondyke, og her har det periodevis vært godt fiskeri, med dagsfangster på over 300 tonn.

Fangstene er omsatt til norske mel/olje fabrikker, og prisnivået holder seg oppe på samme nivå som vi har hatt for kolmule den siste periode. Vi har ikke fått inn noen fettanalyser på tobisen enda, men normalt er den mager i slutten av april.

I kommende uke forventer vi flere båter i dette fiske.

Kolmule/øyepål:
Kun en ren fangst med kolmule er innmeldt sist uke der “Kings Bay” har fisket 1.000 tonn vest av Hebridene. I dette område er nye “Rav” vært på sin jomfrutur, og ifølge skipperen så nærmer de seg last i båten.
Fra Nordsjøen har vi fangster fra to båter, «Håflu» og «Piraja», som driver kombifiske. Disse har til sammen 540 t, der kolmule og øyepål er hoved kvantumet.

Makrell/hestmakrell:
Vi fikk årets første landing av garnmakrell i Kristiansand på tirsdag fra «Poseidon». Kvantumet var beskjedent, men prisen meget god for den første fisken.
Fra Bømlo har vi to fangster med låsmakrell, men grunnet liten makrell så er fangstene omsatt til frysing.
Også fra Askvoll har vi en låsfangst med makrell på 400 g som er solgt til ferskanvendelse.

Vi får håpe høyere temperatur både på sjø og land bidrar til bedre samling og mer fiskeri i kommende periode.

På hestmakrell så har vi i tillegg til fangster fra trålflåten innmeldt et par fangster tatt fra kystbåter på Vestlandet.
 
Bergen 29.04.19
Kenneth Garvik
[email protected] 

Siste nytt