Fiskets gang uke 17

Publisert: av Roar Bjånesøy

Ny god uke på tobisfeltet med nesten 38 000 tonn i innmeldingsjournalen

Det har også vært fisket litt makrell både til fersk- og fryst anvendelse samt et fartøy har fisket ute i kanten.

Tobis:

Klondyke feltet leverte også denne uken for tobisflåten. Med unntak av mandag og onsdag denne uken har det vert et jevnt godt fiskeri. Tilbakemeldingene fra feltet har på det jevne vert gode hal på morgen og formiddag, og mindre fangst på kvelden. Flåten tråler fortsatt pelagisk og det ser ut til å være en suksess for å unngå bifangst av andre arter og vi får gode tilbakemeldinger fra landingskontrollene.

Total kvantumet innmeldt den uken 37880 tonn, hvor det er, som sagt  i all hovedsak Klondyke det foregår et fiskeri. Av de solgte fangstene er 5 gått til Danmark, tre har gått nordover til Vedde mens resten er levert i Karmsund og Egersund.

Av den totale kvoten på 110 000 er det til nå innmeldt 79 255, det gjenstår da 30 745 av kvoten. Det er 7 fartøy som er ferdige med årets kvote av totalt 27 fartøy som har tildeling av tobiskvote. I skrivende stund er det 12 fartøy som er aktive på Klondyke og av disse så er det 5 som potensielt er på sin siste tur. Det er meldt om dårligere vær tirsdag og onsdag denne uken, men vi ser likevel muligheten for at hoveddelen av nåværende tobiskvote er oppfisket i løpet av kommen de uke. Sildelaget har heller ingen informasjon om det vil bli en økning i kvoten på dette tidspunkt.

 

Industrifiske:
Det er også et av de fartøyene som er ferdig med tobisfiske som er startet på blandingsfiske på kanten. Her har vi hatt 1 innmelding med 105 tonn Øyepål, 50 tonn Kolmule og 25 tonn Strømsild.

 

Makrell:

Fiske etter makrell for fersk anvendelse er også i gang og vi har hatt 4 innmeldinger fra 4 fartøy denne uken, totalkvantumet er på 4 tonn og det er fisket i Hardanger og Nord-Hordaland. Det er også et fartøy som har innmeldt 22 tonn makrell til frysing.

 

 

Bergen 3. Mai

Knut Halvor Møgster

Siste nytt