Fiskets gang uke 18

Publisert: av Roar Bjånesøy

Tobisfiske i nordavind gir som regel ikke det beste resultatet.  Nye «Rav» med sin første kolmulefangst.

Tobis
Nesten 13 800 tonn ble ukekvantumet med tobis denne uke. 20 fangster som varierer i størrelse fra vel 100 tonn (siste rest på kvota) til 1 200 tonn. Fisket har variert en del fra enkelte dager med godt fiske til dager med heller små fangstmengder. Litt ut i uka fikk vi inn nordavind og kaldere vær og dette kan nok ha spilt en viss rolle på fisketakten.

Vi har for øvrig registrert at flåten har forflyttet seg over mange felt i løpet av uken. Søndag var det mye leting, men flåten samlet seg om ettermiddagen på Inner Shoal ’en. Av kvoten på 55 000 tonn er det nå fisket nesten halvparten, 27 000 tonn. Så gjenstår det å se om det er grunnlag for kvoteøkning når «Eros» er ferdig med sitt undersøkelsestokt.


Kolmule
Denne uke fikk vi første kolmuleinnmelding fra nye «Rav». 2250 tonn hadde de fisket og det bare i løpet av et og et halvt døgn. Fangsten var tatt på St Kilda feltet og ble levert til Triplenine AS på Vedde. Nå er båten ute på sin andre tur og fra felten hører vi at fisket er noe «slakkere» i dag.


Makrell
Forrige uke så vi antydning til begynnelse på makrellfiske på kysten, men denne uke har det vært svært beskjedene kvanta som er fanget. Kun fire fangster på til sammen ca. 4,5 tonn, en tatt i Suldal kommune, en er tatt i Finnøy kommune, en i Bømlo kommune og en i Lindås kommune.


Andre fiskeri
En båt har vært i kanten og har fått en blandingsfangst på 210 tonn bestående av både kolmule, øyepål, hestmakrell og flere andre fiskeslag. Dette er levert til indirekte konsum.


Et fartøy var klar for å gå ut og lete etter nordsjøsild. Men signalene fra konsumindustrien på land, både i Norge og Danmark, var at de ikke var klar før tidligst i midten av denne måned, noen enda senere. Båten valgte derfor å vente med oppstart av fisket til industrien var klar.


Bergen 6. mai 2019
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt