Fiskets gang uke 18

Publisert: av Roar Bjånesøy

Godt trykk i tobisfiske og et par kolmulefangster fra færøyske båter har gitt kvantum denne uken i det fisket 

Tobis

Årets tobissesong startet svært godt og det har ikke blitt noe dårligere utover i sesongen.

28 000 tonn er meldt inn i uke 18 uke. (Inkludert i dette kvantum er en fangst fra et svensk fartøy.)  Fjorårets tall for denne uke var knappe 14 000 tonn, året før vel 3 000 tonn og i 2017, knappe 16 000 tonn. 

Først i uken var det beste fisket på Inner Shoal, men nå sist i uken er flåten samlet på Vestbanken. Med et så godt fiske er det mange båter som er ferdig med kvoten sin, vi håper på en skikkelig kvoteutvidelse når «maitoktet» er over. På mottakssiden har det periodevis blitt litt venting ved enkelte fabrikker, men ikke så mye at det har hatt noen vesentlig betydning.

 

Kolmule / Øyepål

En norsk båt har vært i kanten og har meldt inn 90 tonn kolmule samt 60 tonn med øyepål og litt hestmakrell. Et annet fartøy hadde 70 tom øyepål. Ut over dette har to Færøyske båter meldt inn knappe 4 900 tonn som er solgt over Sildelagets auksjon  til norsk kjøper.

 

Makrell og hestmakrell

Av makrell er det meldt inn ni fangster på til sammen nesten 16 tonn, alle fangstene låssatt og beregnet for ferskmarkede.

Foreløpig er det ikke blitt den store fart i dette fiske, kjøperne har vært  litt avventende til markedssituasjon. Fangstene er tatt fra Stranda kommune i sør til Alver i nord. Størrelsen varierer fra 250 til 400 gram i snitt

Også av hestmakrell er det tatt noen fangster, til sammen 70 tonn. De fleste av disse fangstene er låssatt og det er i kommunene Tysvær, Vindafjord og Alver at fangstingen har foregått.

 

Bergen 4. mai 2020

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt