Fiskets gang uke 19

Publisert: av Kenneth Garvik

Fortsatt godt tobisfiske og rekordlast fra Færøysk kolmulebåt.

Tobis:
Atter en brukbar uke på tobisfiske med 18.100 tonn innmeldt. Dette er fra 21 fangster med kvantum fra 480 t som lavest, til 1.900 t som største fangst.

Foruten en fangst, fra en svensk båt som har fisket i EU sonen, har de norske båtene også denne uke fisket på Vestbanken med 10.600 t og Inner Shoal 7.000 t.

I starten av uken var det få båter på feltet da flere var ferdige med sine kvoter. Fiskeridirektøren økte etter råd fra Havforskningsinstituttet den foreløpige kvoten med 40.000 t til 110.000 t onsdag. Dette var særdeles gode nyheter for å sikre kontinuitet for både fiskere og kjøpere, og stort sett alle båtene satte kursen mot tobisfeltet igjen.
Fisket gjennom uken har vært variabelt med best fangstrater tidlig i uken. I helgen har nordlig kuling hemmet fiske.

Et blikk på kvoteoversikten viser at det nå er fisket 74.200 tonn. Basert på snitt ukes rater på 23.000 t de siste tre uker, og 26 båter i fiske så vil en snart fylle totalkvoten. Vi får bare håpe at den kalde nordavinden ikke hemmer fisket for mye. Solskinn og varme er positivt for å samle rødåten slik at tobisen samler seg.

Det ventes og et endelig kvoteråd på tobis etter at tobistoktet avsluttes før kommende helg.


Kolmule/ Øyepål:
På kolmule fikk vi 5.700 tonn i journalen, der hovedbidraget kommer fra to færøyske fangster med hele 4.600 t. Og av disse to igjen har «Gitte Henning 1» innmeldt hele 3.300 t, noe som er fangstrekord i kvantum omsatt gjennom Sildelaget.
Disse fangster er fisket sør av Færøyene der det for øyeblikket er stor aktivitet fra et førtitalls båter fra ulike nasjoner.

Fra «Kanten» har seks norske båter fisket 1.300 t kolmule før de satte kursen for tobis igjen.

I det samme område er det tatt 1.700 t øyepål, 370 t strømsild og 50 t hestmakrell.


Makrell:
Vinterlige temperaturer og nordlige vinder er ikke ideelt for å samle makrellen, og bare tre fangster fra Rogaland med knappe 6 tonn er innmeldt sist uke.

Vi, sammen med makrellfiskerne langs kysten venter på «mai du skjønne milde».


Bergen 11.05.20
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt