Fiskets gang uke 19

Publisert: av Roar Bjånesøy

Økt aktivitet på tobisfeltene etter kvoteøkningen fredag og mer makrell satt i lås i uken som gikk

Tobis

Starten på uken var rolig og vi hadde 12 innmeldinger med totalt 9650 tonn frem til fredag. Fiskeriet har vert ujevnt der fartøy har brukt fra 2-5 dager på å laste seg med vel 1 000 tonn.

Spenningen i uken var mot om det ble en økning i kvoten, og denne kom fredags ettermiddag der kvoten ble økt fra 110 000 tonn til 145 000 tonn, en økning på 35 000 tonn. Dette betyr at de fleste fartøy får 1 – 2 turer ekstra.

Lørdag morgen etter økningen var 13 nye fartøy ankommet feltet og av disse så er det bare et fåtall som har meldt inn. Det er stor aktivitet på feltet og det meldes om normalt godt fiskeri, hoveddelen av fangsten er tatt på Outer Shoal og noe på Tarehal.

Etter økningen er det meldt inn 6850 tonn på 6 fangster, noe som gir oss et ukes resultat på 16500 tonn Tobis. Det er gode værmeldinger fremover og vi forventer en økning i innmeldinger de neste dagene.

 

Blandingsfiske på kanten

Det er en mindre flåte i aktivitet på blandingsfiske på kanten, denne uken har det vert innmeldt 599 tonn øyepål, 341 tonn kolmule og 60 tonn strømsild fra 4 innmeldinger.

 

Makrell/Hestmakrell

    Det er en økning i makrell satt i lås til fersk anvendelse, denne uken har det vert innmeldt 37,5 tonn makrell og 6 tonn Hestmakrell. Fangstene er tatt ifra Hjelmeland i sør til Alver i nord. Størrelsen har variert fra 250 til 500 gram der mesteparten er over 380 gram. 

 

 

 

Mvh

Knut Halvor Møgster

Salgsleder

Siste nytt