Fiskets gang uke 20

Publisert: av Kenneth Garvik

Tobiskvoten så å si i havn og nordsjøsilda i gang.

Tobis:
Da var siste uke med godt tobiskvantum for i år avsluttet med 27.000 tonn i journalen. Dette er tredje beste uke i sesongen og 25 båter har bidratt til dette kvantum, der fangstene varierer fra 200 t til 1.900 t. Fredag var beste innmeldingsdag med knappe 9.000 t.

Med unntak av et par fangster på Vestbanken, så er ukens kvantum fisket på Outer Shoal. Fisket gjennom uken har vært ujevn der en har hatt dager med godt fiske hele dagen, og dager der tobisen kun viser seg i korte øyeblikk gjennom dagene. På nattestid så ligger båtene i ro da tobisen trekker ned i sanden.

Av årets kvote på 145.000 t så er det nå fisket hele 140.500 t. Av de 27 båtene som har rettigheter i tobisfiske så er det bare 4 båter som ikke er i havn med sin kvote. Av disse så har de fleste bare en tur.
Det at vi nesten er i mål med kvoten allerede 24 mai er nokså uvanlig. Tobisfisket er åpent fisket helt frem til 23 juni, men med fjoråret i minne så var båtene allerede «på hugget» ved oppstart 15 april. I fjor da den endelige kvote ble 250.000 t så rakk ikke alle å bli ferdig og det sto igjen et lite kvantum.


Nordsjøsild:
De første båtene seilte ut på nordsjøsilda før helgen og så langt har vi hatt seks fangster innmeldt med totalt 1.700 tonn. Fangststørrelsene varierer fra 50 t til 665 t.

Alle fangster er tatt på Vikingbanken og fire av fangstene er tatt med trål og to med not. Silda er relativ liten med snittstørrelser fra 130 g som lavest til 159 g som høyest.
Fiskerne melder om beskjedne silderegistreringer, og så langt står silda spredt utover med dårlig samling. Dette er ikke uvanlig så tidlig i sesongen og litt forventet med bakgrunn i den kalde vinter og vår vi har hatt.

Fra kjøper som har produsert silda så meldes kvaliteten grei, men fortsatt som mager med lite fett.

I helgen har flere båter ankommet sildefeltet og flere vil seile etter pinsen. Vi krysser fingre for at det fremover kommer sol og varme i Nordsjøen slik at rødåte produksjonen øker og at derved silda samler seg bedre.


Øyepål/Kolmule:
Etter at båtene ble ferdig med tobisfiske har et titalls båter lagt om til fiske på «Kanten». Da de fleste har få dager i fiske er det bare tre båter som har hatt innmelding. De har bidratt med 410 t øyepål og 365 t kolmule.


Makrell/Hestmakrell:
Som forventet så har vi et økende kvantum med makrellinnmeldinger på kysten. Fra Sandnes kommune i sør til Kinn i nord er det innmeldt 15 fangster med til sammen 57 tonn. Dette er i makrell med størrelser fra 250- 550 gram. De fleste fangstene er solgt til ferskanvendelse innlands og for eksport til Italia i hovedsak.

På hestmakrell har vi tre fangster fra Rogaland med til sammen 28 tonn.


Bergen 24.05.2021
Kenneth Garvik
[email protected]

 

Siste nytt