Fiskets gang uke 20

Publisert: av Kenneth Garvik

Fortsatt labert tobisfiske, og flere igang med nordsjøsilda.

Tobis:
Det ble igjen en tobisuke med labert fiskeri, og totalt har vi 6.800 tonn i journalen. Dette kvantum er fisket av 20 forskjellige båter med fangster fra bare noen få tonn til 1.250 t som største fangst.

Fisket har foregått på kjente tobisbanker i området vest av Vestbanken. Fiskerne melder fortsatt om lave sjøtemperaturer og sommeren har så langt vært fraværende i Nordsjøen.

Det endelige kvoterådet kom også i uken der forskerne opprettholdt tobiskvoten på 60.000 t. Av årets kvote er det nå fisket 12.800 t, og det er vel en måned igjen av perioden det kan fiskes. Så vi krysser fingre for at fisket kan ta seg opp i siste del av sesongen.


Nordsjøsild:
Noen få båter kastet loss etter 17. mai for sildefiske i Nordsjøen og fra fem båter har vi i helgen fått innmeldt 1.350 tonn. Disse fangster er både omsatt til konsum og mel/ olje.

Fangstene er tatt i området sør av Patch-banken og videre sørover til nord av Lingbanken, dette blir rett vest av Bømlo til Haugesund.

Størrelsen på silda varierer fra 128-141 gram på gjennomsnitt. Dette er litt liten sild for ideell produksjon til konsum.

Det er tydelig at mattilfanget i Nordsjøen har vært lavt i vinter/vår da fettinnholdet i silda har vært veldig lavt. De første fangstene viste nivå langt ned på 3 tallet, mens de siste analyser nå viser rundt 10 % fett. Det positive på de siste fangstene er at silda har mye åte i både mage og tarm. Og vi håper derfor at fettinnholdet vil stige raskt de neste par uker.

I kommende uke vil flere båter sette kursen mot nordsjøsilda. Siden silda enda er mager så vil nok de fleste båtene drøye til juni før de starter fiske.


Makrell:
Det er ikke den store susen i makrellfiske på kysten. For de minste båtene så har vi kun 30 tonn innmeldt. Mesteparten er tatt i Bømlo kommune, i tillegg er noen fangster tatt i Rogaland og Vestland fylke.

Det trengs sol og sommer på kysten slik at makrellen finner åte for å samle fisken.


Kolmule:
Ukens kolmulekvantum viser ett kvantum på 6.000 tonn. Dette fordeler seg med 5.400 t fra tre færøyske båter som har fisket kolmule i egen sone.

I tillegg har tre norske båter bidratt med det resterende (600 t). Dette er fisket på «Kanten»., der de og har fisket 80 t Strømsild og 40 t Øyepål.


Bergen 22.05.2023
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt