Fiskets gang uke 21

Publisert: av Kenneth Garvik

Ny knalluke på tobisen, og nordsjøsild fisket i gang

Tobis:  

Atter en god uke med tobis der vi fikk totalt 29.400 tonn innmeldt. Dette er fordelt på 31 fangster der flere båter har hatt to turer denne uke. Søndag ble beste dag med hele 10.800 t i journalen, og båtene melder om mye tobis med godt fiskeri på ukens siste dag.

 

Hoved fisket har også denne uke foregått på søre ryggen av Klondyke. Og det har vært fantastisk hvor mye tobis dette feltet har levert i år. 

På enkeltdager har båtene også fisket litt både på Outer Shoal og Inner Shoal denne uke.

 

Med to knalluker i dette fiske så har vi nå fisket hele 105.000 t av kvoten på 125.000 t. Av de som har rettigheter i dette fiske så har hele 12 båter tatt sine kvoter. Dette er meget bra når vi fortsatt er i mai måned, og en vil med fortsatt godt fiske nå totalkvoten relativ tidlig i juni.

 

Fangstene sist uke er hovedsakelig solgt til mel/olje fabrikker i Norge, og prisene har vært stigende utover uken. Dette skyldes nok både høyere fettinnhold i tobisen, stor konkurranse og et fortsatt godt verdensmarked for fiskemel og fiskeolje.

 

 

Nordsjøsild:

Flere båter gikk ut i Nordsjøen etter 17 mai og leitet etter sild i norsk sone. Registreringene her var beskjedne med lite sild i nordlige deler og dårlig samling i søre deler av Nordsjøen der en så noe sild. Båtene trakk derfor inn i EU sonen og fredag kom båtene i brukbart med sild rundt 10 n.mil fra grensen i vestkanten på Bergen Bank.

Totalt har vi fra dette område innmeldt 1.250 tonn fra seks forskjellige båter.

 

Snittstørrelsen på silda ligger i området 160 -169 gram. Fra kjøperne som har produsert denne silda så melder de om at den fortsatt er relativ mager med rundt 10 % fett. Og produksjon til matjes er utelukket den første uke fra dette felt. Det positive er at det rapporteres om mye åte i silda, noe som gir grunnlag for økt fettprosent.

 

Vi får håpe silda som står rett vest av grensen trekker østover og inn i norsk sone. Båtene er avhengig av å fiske rundt halve kvoten i norsk sone og de fleste båtene avventer nå hva som skjer i norsk sone før de “tar løst” på nordsjøsilda.

 

 
 

Makrell/hestmakrell:

Det har ikke vært det store fiskeriet for den minste kystflåte som jakter makrell langs kysten. Fra Rogaland og Hordaland har vi ti fangster med tilsammen 36 tonn. Dette er relativ stor makrell fra 420 – 500 gram og fangstene omsettes til ferskanvendelse.

 

På hestmakrellen har vi seks fangster, hovedsakelig fra Hordaland, med totalt 90 tonn. 

 

 
 

Indirekte konsum:

Fra tre båter (Piraja, Krossøy og Hellevig 1) som er ferdig med sin tobiskvote så har vi sist uke innmeldt fra kanten 650 t øyepål, 90 t hestmakrell, 80 t kolmule, 80 t sølvtorsk og 60 t strømsild.

 

Nå når også flere enn disse tre er i havn med tobiskvoten så forventer vi flere båter i aktivitet i dette fiske.

 

 
Bergen 27.05.19

Kenneth Garvik

Siste nytt