Fiskets gang uke 22

Publisert: av Line Dale Nilsson

De første fangstene med nordsjøsild solgt til matjes både i Egersund og Skagen. Slakkere fiske på tobisfeltene.

Nordsjøsild
Denne uke er deltagelsen i fiske etter nordsjøsild blitt noe større, men kvantumet fisk som er meldt inn er ikke blitt det store enda. Vel 2 000 tonn er registrert i innmeldingsjournalen fordelt på 15 fangster og hvor to på til sammen 45 tonn er bifangst i tobisfiske. Det vi hører fra feltene er at det er lite å finne, små stimer og dårlig samling. Flåten har lett i hovedsak i norsk sone, men noen har også vært i EU sonen. I norsk sone er det tatt fangster fra Vikingbanken / Oseberg og sørover mot Sleipnerfeltet. I EU sonen er det tatt tre fangster så langt nord som Bressay Grond. Når det gjelder størrelsen er den svært varierende fra 114 til 193 gram og med et snitt (ikke vektet) på 145 gram.

Av det solgte konsumkvantumet er 455 tonn solgt til matjes i Danmark, 525 tonn til matjes i Norge og 670 tonn solgt på «teleauksjonen». I tillegg til bifangstene er 340 tonn solgt til M/O. Dette er tatt mest på not, men også en del med trål. Kvalitetsmessig er silda blitt bedre utover uken, siste fettprøve som vi har opplysninger om er opp til 14 - 16 % fett i hel fisk, men vi hører også at den er veldig varierende.

Kommende uke håper vi på bedre tilgjengelighet, kvalitetsmessig vil den nå bli bedre og bedre, det registres bra med åte i fisken som er fanget.


Tobis
Denne uken har tobiskvantumet avtatt vesentlig, vel 8 100 tonn er meldt inn. Dette har en naturlig forklaring med at mange båter har tatt sine kvoter og er ferdig for denne sesong. Først i uken hadde vi et svært godt fiske på Klondike, mens i siste halvdel har flåten flyttet mellom mange felt, både Inner Shoal, Vestbanken og mange andre kjente områder. Fem fartøy er på feltet nå søndagskveld og restkvoten viser knappe 11 900 tonn.

Makrell / hestmakrell
Makrellfiske på kysten har tatt seg noe opp i uken som har gått, ca.80 tonn er låssatt her på sørvestlandskysten fra Flora kommune i nord til Hjelmeland kommune i sør. To av disse fangstene er små fisk som er solgt til frysing, mens resten er fisk i størrelsen 400 til 500 gram. Omsetningsmessig går det greit, etter siste ferskmakrell-auksjonen på fredag var det knappe 25 tonn usolgt. Nå i helga er det meldt inn nye 27 tonn. Av hestmakrell er det kun tatt en liten fangst i Vanylven kommune i tillegg til 5-6 tonn som er bifangst i «kantenfiske».

Fiske til indirekte konsum
I fiske til indirekte konsum er det, utenom tobisflåten, kun tre fartøyer som har meldt inn fangst. De innmeldte kvantumene er henholdsvis 290 tonn kolmule, 82 tonn strømsild, 830 tonn øyepål og 5-6 tonn med sølvtorsk og det samme med hestmakrell. Etter at fartøyene er ferdig med tobiskvoten er det mange som vil legge om til «kantenfiske» og ukekvantumene vil nok bli noe større.

Bergen 3. juni 2019
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt