Fiskets gang uke 22

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nordsjøsildfiske er kommet godt i gang, men om fangstingen står i forhold til innsatsen betviles. De første matjessild fangstene er vist fram i Egersund. 

Fot tobisfiske går det helt mot slutten mens det er  noe aktivitet langs «Kanten». Og fremdeles er det godt med flott makrell på Vestlandskysten.

Nordsjøsild
Etter hvert et brukbart kvantum med nordsjøsild denne uke, men det har svinget fra 900 til nesten 3900 tonn pr dag. Totalt 15 900 tonn kom i innmeldingsjournalen hos oss. Det er 56 fartøy i aktivitet som har meldt inn fangst og de har meldt inn i underkant av 120 forskjellige fangster denne uke. Når man da vet at de fleste fangstene består av fra tre til sju – åtte kast er innsatsen stor for å få fisk på tankene.

Snittstørrelsen på silda er svært varierende fra 87 til 200 gram og med et snitt på 160 gram. Dette er et snitt ut fra antall fangster. Av ukens kvantum er 4 900 tonn fisk under 150 gram. Dette er utenom det som er levert til M/O. Fra enkelte kjøpere har vi fått melding om at sild under 150 gram er vanskelig å få salg på.

Fisket har foregått over flere områder, i hovedsak fra Heimdal til godt nord av Oseberg. I tillegg er det tatt vel 2 400 tonn i EU sonen, i området mellom Bressay Shoal og Forty Mile Ground.
På kjøpersiden har det vært aktivitet fra Uthaug i nord til Skagen i sør. Det er i hovedsak til filet det produseres, men de første fangstene er levert til matjes. Kvalitetsmessig er den vel litt mager enda, men den nærmer seg. Og så varierer det en del på de forskjellige kast.

Kommende uke forventes mer sild til matjes, men værgudene har lovet oss en runde med nordavind nå rett over helga så det kan sette en bremse i aktiviteten.

Makrell / hestmakrell
Denne ukes låsmakrellfiske kom opp i 200 tonn. Det er solgt ca. 80 tonn til fersk anvendelse og vel 100 tonn til frysing. Pr. dags dato står det låssatt 185 tonn usolgt, i hovedsak beregnet til ferskmarkede. Forhåpentligvis kan noe av dette selges til frysing, noe som vil lette omsetningsmuligheten for denne flåten.

Størrelsen på fisken her sør er i år svært bra, snitt på ca. 500 gram og det står fisk i lås fra kommunene Finnøy / Hjelmeland i sør til Vanylven i nord.
Fra Nord-Norge høres det ikke om observasjoner av makrell så langt, men slik værforholdene er nå er det vanskelig å kan følge med om det skulle være noe som viste seg.

Av hestmakrell er det tatt kun to fangster, en direkte og et lås, begge på 12 tonn. I tillegg er det tatt tre tonn som bifangst i «kanten» fiske. Låset er tatt i Lindås kommune.

Tobis
Som nevnt går tobisfiske mot slutten, kun to båter har nevneverdig kvote igjen. Denne uke er det meldt inn 7 680 tonn fordelt på 8 fangster.

Annet fiske til indirekte konsum
Av annen industrifisk fisket i kanten er det denne uke meldt inn totalt 2330 tonn. Dette er fanget av 7 forskjellige båter og er fordelt med 1480 tonn kolmule, 555 tonn øyepål og resten strømsild / sølvtorsk.

Bergen 4/6-18
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt