Fiskets gang uke 22

Publisert: av Kenneth Garvik

Rekorduke på tobis og god fart i sildefiske i Nordsjøen

Tobis

Hele vel 37 300 tonn tobis er blitt meldt inn denne uke, det største ukekvantum som er registrert i våre innmeldingsjournaler siden dagens datasystem ble tatt i bruk i 2002.

Først i uken var fangstingen noe varierende, men fra torsdag var flåten i hovedsak samlet på Klondyke, og her var jevnt godt fiske. Høyeste dagkvantum var på lørdag med 9 300 tonn fra 6 båter, mens laveste var tirsdag med bare tre fangster på til sammen knappe 1 900 tonn.

Som nevnt var det på Klondyke storparten av fisken er tatt, over 29 000 tonn kommer fra dette feltet.

Men all denne fisken skal også leveres og produseres, nesten alle fangstene er levert til anlegg i Norge, kun fire fangster er gått til utenlandsk havn. Og med så mye fisk blir det litt ventetid for levering ved enkelte anlegg. Nå på lørdag var det opp i tre døgns venting på det meste.

Men det er ikke bare ukekvantumet som er rekord, også kvantum med tobis på en kjøl fra norsk fartøy ble satt denne uke da Gerda Marie på torsdag meldte inn hele 2 350 tonn. Med godt fiske og slik kapasitet går det fort å få opp mange tonn tobis. Av årets kvote på hele 250 000 tonn gjenstår det nå ca. 92 000 tonn.

 

Nordsjøsild

Denne uken var nordsjøsildflåten i aktivitet for alvor for denne sesongen. 28 båter, derav 17 ringnot og 11 fra kyst, har hatt innmelding denne uke. Totalt er det meldt inn ca. 11 600 tonn. Først i uken ble fangstene tatt på Vikingbanken, Osebergfeltet, men utover i uken flyttet flåten seg lengre sørover og nå i helgen er flåten i området mellom Heimdal og Balder, mot grensen til EU sonen. Torsdag var noen fartøyer over grensen og inne i EU sonen og det ble tatt noen fangster, 1 125 tonn til sammen.

Silda som er fanget til nå er av en ikke spesielt stor størrelse, snitt fra 122 til 182 gram og med et vektet totalsnitt på 138 gram. Men interessen på kjøpersiden er god og matjesproduksjonen er i gang, 2 900 tonn er levert eller på tur til mottak til denne anvendelsen. Både norsk og dansk matjesauksjon er i aktivitet. Kommende uke forventes godt trykk i fisket og vi håper at flåten finner gode forhold i norsk sone. Deltagelsen forventes å bli større etter hvert.

 

Makrell / Hestmakrell

Denne uke er det blitt litt oppsving i kystmakrellfiske, 19 fangster på til sammen 97 tonn er låssatt, alt til ferskmarkede. Spesielt nå i helgen er det kommet en del innmeldinger, ca. 50 tonn som ikke har vært på auksjon enda. Etter fredagens auksjon stod det ca. 20 tonn usolgt. Totalt ble det solgt 67 tonn makrell på ferskmakrell-auksjonene i denne uke. Vi håper at salget tar seg opp i kommende uker. Makrellen er fisket i mange av kommunene fra Stavanger i sør til Vanylven i nord, dog mest i området Ryfylkefjordene. Snittstørrelsen på det som meldes inn er 400 til 500 gram.

Det er også låssatt noen fangster med hestmakrell, tre fangster på til sammen 32 tonn. Alle fangstene er låssatt i Hjelmeland kommune.

 

Andre fiskeri.

Av andre fiskearter er det tatt en kolmulefangst på 480 tonn. Denne er tatt i Færøysk sone.

 

Bergen 1. juni 2020

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt