Fiskets gang uke 23

Publisert: av Roar Bjånesøy

Makrellfisket i gang i nord og kolmule fra både norskehavet og fra industritrålerne langs "kanten"

Makrell:

I helgen kom de første makrellfangstene fra området utenfor Bø i Vesterålen, rundt 125 tonn  fra fire fartøy. Det meldes om bra størrelser på makrellen,  500-520 gram i snitt og god kvalitet. 

Fisken har derimot stått spredt så langt. Flere fartøy er nå på vei nordover, både fra den mindre og større kystflåten,  og det forventes en økning i fangstene fremover. 

I tillegg har vi hatt  fiske etter makrell på kysten lenger sør, fra Nordfjord og helt sør til Stavanger, tilsammen rundt 140 tonn.  Mesteparten av dette er låssatt makrell. Det har og vært tatt 13 tonn med hestmakrell i fjordene innenfor Haugesund

 

Nordsjøsild:

Flåten har vært spredd utover et stort område, fra Skagerak til vest av Bømlo. Det har vært mye leting og mange mindra fangster. 26 fartøy har levert fangster på tilsammen  5 250 tonn denne uken,  der rundt  1 260 tonn har gått til mel/olje. Silda er fra 130 gram og oppover i snitt. 

Vi har nå passert 93 000 tonn av totalkvoten på 130 000 tonn. 

 

Tobis:

Det har vært lite aktivitet på tobisfeltet i slutten på uken. Mesteparten av totalkvantumet på 1 600 tonn var levert tidlig i uken. Men 5-6 båter har nå tatt turen nedover mot tobisfeltene. Så langt er det fisket rundt 66 000 tonn av kvoten på 95 000 tonn.

 

Kolmule:

2 925 tonn kolmule var innmeldt i uken, av det stod et fartøy i norskehavet for  1 050 tonn. Resten var tatt av industriflåten

 

Industrifiske;

Flere fartøy har tatt del i fisket langs kanten denne uken. 1 900 tonn kolmule og 900 tonn øyepål er meldti inn, i tillegg til 330 tonn strømsild.  

Siste nytt