Fiskets gang uke 23

Publisert: av Kenneth Garvik

Dårlig samling på Nordsjøsilda og første makrellfangst fra nord.

Nordsjøsild:

Vi registrerer årets beste uke på nordsjøsilda med 8.900 tonn i journalen. Dette er fordelt på 58 fangster fra 25 t som lavest til 365 t som største fangst, med snitt på vel 150 t.

Dette er betydelig lavere enn normalt sammenlignet med de tre foregående år i samme uke der vi hadde 15.800 t i fjor, 19.700 t i 2017 og 20.700 t i 2016.

 
Selv om vi har den beste uke så har fisket vært vanskelig. Silda står spredt utover i små stimer og det er utfordrende å finne store nok “dotter” for å kaste på. Lite sol og nordlige vinder hemmer også fisket. Dette gjelder spesielt norsk sone der båtene har hovedfokus på å få tatt sin andel nå i sommer. 

I EU sonen har silda stått mer samlet og en har fått større fangster her. Av ukens kvantum er 2.900 t tatt i denne sone, hovedsakelig tett vest av grensen på rundt N 60°.

 
I norsk sone har hoved fiskeriet vært i nordkanten av Bergen Banken som ligger mellom Frigg-feltet og Oseberg-feltet. I tillegg er det tatt noen fangster øst av Lingbanken som ligger på høyde med Egersund.

 
Størrelsen og kvaliteten på silda er varierende. Snittvektene varier fra 95 - 196 gram med et vektet snitt på 160 g. Med slik variasjon så anvendes silda til forskjellige formål. Den minste fryses inn til for, mens størrelsene fra 140- 160 g er ideell til matjes, så sant fettprosenten er god. Fra kjøperne av matjes så meldes det om betydelig bedring i fettinnhold fra enkelte områder sist uke. Utfordringen er som nevnt ovenfor å få stabile tilførsler til kjøperne, og en skulle normalt på denne tid være i full produksjon på alle sildeanlegg.

Den største silden blir i hovedsak brukt til filet.

 
Av ukens kvantum er vel 800 t blitt anvendt til fiskemel og fiskeolje. Her er det stor etterspørsel og gode priser. Noe som også løfter prisen til konsumanvendelse.

I kommende uke vil det fortsatt være stor deltagelse i dette fiske. Vi får håpe at litt sommer i Nordsjøen med fravær av nordavind kan hjelpe for samlingen på silda.

 
 

Makrell/hestmakrell:

Vi fikk årets første makrell fra nord da “Raunefjord” fikk 7 tonn nordvest av Værøy. Makrellen her var 450 gram på snitt. Vanskelige værforhold med en kald værtype gjør fisket vanskelig, og det er registrert beskjedne mengder så langt. Det positive er at båtene som har fisket blåkveite lenger til havs registrerer makrell så vi får håpe at den kommer inn i vestfjord- bassenget.

 
Langs vestlandskysten er det fisket 65 tonn fra Rogaland i sør til Sunnmøre i nord. Denne makrell er stor av størrelse og omsettes til ferskanvendelse til forbrukere i inn og utland.

 
På hestmakrell har vi kun to fangster fra kysten, en fra Askvoll på 6 t og en fra Fusa med 5 t.

 
 

Tobis:

Med kun få båter igjen i dette fiske fikk vi totalt 5.000 tonn i journalen. Dette er fordelt på 6 fangster fra forskjellige tobisbanker i Nordsjøen.

Fisket har dabbet kraftig av sist uke og båtene har derfor brukt flere dager på turene med periodevis mye leting.

 
Kun tre båter har kvote igjen og vi håper at fisket tar seg opp igjen slik at alle berger kvoten sin før siste fangstdag 23 juni.

 
 

Indirekte konsum:

Fra åtte båter som driver kombinasjonsfiske med hvitfisk har vi innmeldt 2.100 t øyepål, 600 t kolmule, 180 t strømsild og litt hestmakrell/ sølvtorsk.

Vi forventer aktivitet fra disse båtene utover sommeren.

 
Bergen 10.06.19

Kenneth Garvik

Siste nytt