Fiskets gang uke 23

Publisert: av Kenneth Garvik

Dårlig samling på silda i Nordsjøen og første makrellfangst i nord.

Nordsjøsild:
Vi har en stor deltagelse i sildefiske og fra 58 forskjellige båter er det fisket 15.800 tonn sist uke. Dette fordeler seg på over 220 delinnmeldinger, så en kan trygt si at det er tatt mange kast på nordsjøsilda, og at samlingen på silda har vært dårlig.

Et blikk på hele uken viser dagskvantum fra 0 på tirsdag til 5.100 t på søndag. Nordlige vinder, med til dels med kuling, har preget Nordsjøen sist uke. Dette er en vindretning som hemmer fiske da åten som samler silda ikke «blomstrer» i samme grad. Det positive kvantum på søndag er kanskje et signal på at ny-måne fasen begynner å gi effekt. Normalt er dette en god periode i dette fiske, og vi får håpe på bedre kvanta den kommende uke. Ny-månen er på onsdag den 13.

Fiskerne har hovedfokus på å fiske i norsk sone på denne tid, og av ukens kvantum er 12.100 t fisket her. Dette er på kjente sildefelt fra Patchbanken i sør og videre nordover til Oseberg feltet.
Størrelsen på silda er veldig varierende fra 120g som lavest og 212 g som høyeste snitt. Snittet fra norsk sone ligger på 162 gram.

I EU sonen der det resterende kvantum er tatt, har fisket foregått rundt 40 n.mil sørøst av Shetland. Silda her har en jevnere størrelse, som ligger i området 138-151 gram.

I forhold til produksjon av matjes, som normalt er i full gang på denne tid, så er ikke kvalitetene helt på topp enda. I følge kjøperne så er det i hovedsak ujevn kvalitet og fasong på silda tatt i samme kast. En del fangster har òg hatt for lite åte i silda. Åte er for produksjon av matjes-sild viktig for å få rette smak på filetene.

Vi forventer fortsatt stor deltagelse i dette fiske i kommende uke. Håpet, er som nevnt, at fisket tar seg opp, og at både kvantum og størrelser er mer i tråd med det markedene etterspør.

 

Tobis:
Bare to båter, «Morten Einar» og «Vikingbank», har fisket tobis sist uke og totalt har de tatt 2.600 tonn.

Fisket har i hovedsak foregått relativt langt nord på Klondyke og Austbanken.

Kun en båt har kvote igjen i dette fiske og vi kan forhåpentligvis sette to strek under årets tobisfiske tidlig i denne uke.

 

Makrell:
Fra Rogaland i sør til Stadt i nord er det satt knappe 160 t makrell i lås fra de minste båtene i kystgruppen.

Det har generelt vært fin størrelse på makrellen med en snittstørrelse på 433 gram. Ytterpunktene ligger på 500g som høyest og 234 g som lavest.
Med stor makrell så er prisen til frysing relativt god og flere fangster er derfor omsatt til denne anvendelse.

Vi har nå vel 200 t med makrell som står i lås. Med godt fiskeri, spesielt i Rogaland, så har flere båter kommet i taket på den midlertidige kvote som var satt til 30 tonn. Vi håper at de endelige kvoter blir fastsatt innen kort tid slik at fiskerne får fortsette dette fiske mens den store makrellen er tilgjengelig.

I nord fikk vi første fangst søndag da «Scombrus» fikk 20 t i to kast. Fangsten er tatt 30 nautiske mil vest av Værøy. Størrelsen her ligger på 395 g.

Fiskerne har registrert mye makrell i området vest av Værøy og vi håper denne trekker inn i Vestfjord- bassenget slik at den blir tilgjengelig for de minste båtene.

 

Indirekte konsum:
Fra båtene som driver kombifiske på Kanten har vi knappe 1.100 t kolmule, 1.000 t øyepål, 430 t strømsild og 120 t sølvtorsk.

 


Bergen 11.06.18
Kenneth Garvik
[email protected] 

 

Siste nytt