Fiskets gang uke 23

Publisert: av Kenneth Garvik

Nok en god tobisuke og årets beste på nordsjøsild.

Tobis:
Atter en god tobisuke med hele 34.000 tonn i journalen. Dette er fra 33 fangster med kvantum fra 60 t som lavest til 2.550 t som største fangst, noe som er største tobisfangst omsatt gjennom Sildelaget. Beste innmeldingsdag var på onsdag med hele 12.600 t, og dette er sesongbeste på en dag. I helgen har fisket dabbet av og båtene er mer spredd utover.

Også denne uke har båtene vært på ulike tobisfelt. Der det beste fisket ble på Outer Shoal og bankene rundt. Her kom tobisen opp fra bunn og stod tilgjengelig nesten fra vannflaten og ned i perioder.
Fiskerne har satt navn på hvert ett lite område og det ble fisket godt på «Hardangervidda» og «Tarahalet» for å nevne noen.

Med to knalluker på totalt over 70.000 t så er det nå fisket hele 191.000 av kvoten på 250.000 t. Og fortsetter vi i dette tempo så kan en komme i mål i løpet av juni. Vi krysser fingre sammen med fiskere og kjøpere. Og håper at sol og varme kan få fart i fisket igjen etter en laber helg.

Fra tre båter som er ferdig med tobiskvoten så har vi innmeldt 1.100 tonn med øyepål.

Vi gleder oss over det gode fiske av tobis med rekordkvanta i Norge. Som en kuriositet kan vi sammenligne litt med ansjovetas fisket i Peru. Der fisket de hele 281.000 tonn i uke 22, der flere hundre båter er i aktivitet. Kvoten der borte er satt til over 2.4 millioner tonn.


Nordsjøsild:
Med større deltagelse i dette fiske så fikk vi årets beste uke med 12.800 tonn. Og det er i hovedsak ringnot (10.600 t) som har bidratt. Fra SUK (snurpere uten konsesjon) har vi 1.400 t og kyst 800 t.

I forhold til anvendelse så har vi omsatt 5.400 t på direkteauksjonen, 3.800 t på fremvisningsauksjonene i Egersund/ Skagen. I tillegg er 3.400 t solgt til mel/olje anvendelse. Fra kjøperne som produserer til matjes så meldes det om meget god kvalitet på enkelte fangster i siste del av uken. Og vi har sett stigende auksjonspriser på alle anvendelser.

Fisket har foregått på ulike felt og på ulike størrelser som normalt. Fra Oseberg i nord og sørover mot Friggfeltet er de fleste konsumfangstene tatt i norsk sone. Fra området rundt Balder-plattformen og øst av Utsiragrunnen er i hovedsak fangstene til mel/olje tatt.

Noen båter har også fisket i EU sonen, og 2.600 t er tatt herfra. De fleste har fisket rett over grensen vest av Frigg, mens et par fangster er tatt øst av Shetland.

Vi har og hatt båter som har tatt utseiling (6 stk) og fisket i Skagerak. Så langt er det rapportert fangst på ett par hundre tonn.

Nordavind har hemmet fiske på søndag og vil nok og prege dagen i dag. Utover i uken meldes det strålende sol og varme, og vi satser på god samling og godt sildefiske i Nordsjøen.

 

Makrell/ hestmakrell:
Sesongens beste makrelluke på kysten med knappe 200 tonn innmeldt. Dette er fordelt på 32 innmeldinger og fangstene er tatt i fylkene Rogaland og Vestland. Fisket har absolutt vært best i Rogaland med 150 t av ukeskvantumet.

Makrellstørrelsene ligger i hovedsak rundt 400 gram, men vi har og hatt enkelfangster med snittstørrelse ned på 220 g.

Med stadig økende makrellkvantum så innførte vi en kvantumsbegrensing på leveranse til ferskanvendelse på onsdag.
Det står nå vel 200 t i lås og vi håper at makrellspiserne rundt i inn,- og utland velger makrell på menyen utover sommeren.

Fra Hjelmeland kommune har vi tre fangster med hestmakrell med totalt 19 tonn. Disse fangster er solgt til Skude Fryseri.


Bergen 08.06.20
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt