Fiskets gang uke 24

Publisert: av Kenneth Garvik

Makrellen har ankommet Vesterålen, og fortsatt labert på Nordsjøsilda.

Nordsjøsild:
Atter en uke med stor innsats på nordsjøsilda, men resultatet har vært heller labert med 10.100 tonn i journalen. Dette kvantum er fisket av 48 forskjellige båter der laveste kvantum er 15 t og største fangst 490 t. Av ukens kvantum ble det torsdag og fredag meldt inn 5.900 t, mens det i helgen bare er fisket vel 1.000 t. Nordavind i helgen er trolig årsak til det lave kvantumet.

I første del av uken foregikk hoved fiske i området Koralbanken og vest av Patchbanken. Flåten trakk utover i uken nordover til Vikingbanken og helt nord mot Kvitebjørn feltet som ligger nord av N 61⁰. Fiskerne rapporterer om generelt beskjedne silderegistreringer, der det bare i korte øyeblikk er samling for tråling og kasting.

Vi fikk denne uke mer varierende sildestørrelser fra 136 g som lavest og 206 g som høyeste snitt. Snittstørrelsen på hele kvantumet er 175 gram. Fra kjøperne som produserer matjes, da i hovedsak på den minste silda, så meldes det om at kvantaene begynner å bli oppfylt. Og at en stort sett er i mål i løpet av kommende uke.
For de som etterspør større sild (200 g) til skinnfri filet, så er håpet at det kan bli mere sild fremover.

Et blikk på kvotebildet viser at det er fisket 67.100 t av en potensiell kvote på vel 111.000 t om vi hensyntar full fleks. Slik bildet er nå med et labert fiskeri vil målet være å fiske 90% av kvoten. En gjennomgang av den enkeltes kvote viser at vel 30 båter i ringnot er ferdig og knappe 20 i mål med kvoten for kyst/SUK.

Det vil fortsatt være mange båter i sildefiske i kommende uke. Vi krysser finger for at nordavinden gir seg og at påvirkningen av fullmånen på torsdag kan påvirke positivt for samlingen av nordsjøsilda.


Makrell:
Da var makrellfiske i nord i gang, og i tillegg til kystfiske i sør fikk vi 690 tonn med makrell sist uke.

Av dette kvantum er 590 t fisket av 15 båter i kystgruppen. Størrelsene i nord varierer fra 450 g til hele 569 g som høyeste.
Fisket her startet til samme tid og sted som i fjor, i ytre del av Vestfjorden på tirsdag. Det viste seg at det beskjedne makrellmengder i dette område, og etter rykter om makrell lenger nord gikk båtene på leit der. I helgen har vi hatt flere fangster på strekningen mellom Bø og Gavlfjorden i Vesterålen. Det meldes om mye makrell i dette område, men utfordringen har vært at makrellen står på grunt vann som vanskeliggjør kasting med dype nøter.

I sør er det fisket gode 90 t fra Rogaland til Møre, med fangster fra 1- 10 tonn.


Kolmule/Øyepål:
Vi fikk 5.100 tonn med kolmule sist uke, der to fangster fra sørlige Norskehavet bidro med hele 3.850 t. Fisket i dette område har vært meget godt der båtene melder om gode kolmuleregistreringer og døgnfangster på opptil 1.000 t.

Fra «Kanten» er det fisket 2.500 t med øyepål, 1.250 t kolmule og 70 t med strømsild.


Bergen 21.06.2021
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt