Fiskets gang uke 24

Publisert: av Camilla Klævold

Godt trykk i nordsjøsildfiske og ny god uke med tobis. Første makrellfangst tatt i nord for denne sesongen

Nordsjøsild
Hele 28 800 tonn nordsjøsild er det blitt registrert i vår i innmeldingsjournal denne uke og vi må langt tilbake i tid før vi finner større ukekvantum, ja helt til samme uke i 2014. Kvantumene er fordelt med ca. 3 000 innmeldt til matjes, ca. 3 300 tonn til frysing/filet og ca. 22 500 til m/o industrien. Av det innmeldte matjessildkvantumet er ca. 2 000 tatt i EU sonen og 1 000 i norsk sone. Filetsilda er for det meste tatt i Norsk sone. Av ukekvantumet er 6 100 tonn tatt av kyst / SUK gruppen.

Som det går frem er det lite sild som er fisket til matjes. Her trenger industrien vesentlige kvantum, mest ettertraktet størrelse 170 grams sild. Dette er en størrelse som det har vært lite av så langt i denne sesongen.

Det er fisket sild på mange områder, fra sør om Koralbanken / Utsiragrunnen til Oseberg / Vikingbanken i nord. Også i EU sonen, fra rett over grensen samt øst av Shetland. Største mengde er tatt litt sør i Nordsjøen, Koralbanken – Utsiragrunnen. Derfra kommer også de største kvantumene til indirekte konsum. Nå i helga er det noen båter som har gått på leting etter større sild på Osebergområdet og det er tatt noen fangster der. Denne silda har et snitt på over 200 gram, men står spredt i små stimer. Vi håper forholdene blir bedre her slik at det blir fisket mer sild av en ettertraktet størrelse.

Størrelsen på silda varierer mye, det som er meldt inn til frysing varierer fra 130 til 215 gram med et vektet totalsnitt på 169 gram. Matjessilda varierer fra 128 til 156 gram og med et vektet snitt på 134 gram.

Noen båter har tatt utseiling til Skagerak denne uke, men kun to har fått en beskjeden fangst der. Resten har lett en del før de har gitt melding om at de går ut av området uten å finne noe fangstbare forhold.


Tobis

Etter flere uker med et rekordfiske på tobis ble kvantumet som er meldt inn også denne uke godt - over 28 800 tonn. I starten av uka var det litt «slakkere» i fisket, men «Odd Lundberg» kom over et nytt tobisfelt noe lengre øst enn de har fisket tidligere, øst av Vestbanken, Kabelgrunnen har vi fått opplyst at det heter. I dette området var det mye stor tobis og båten lastet opp på knappe to døgn. Onsdag var nesten hele tobisflåten samlet på dette området, men etter hvert spredte flåten seg utover og forflyttet seg lengre vestover igjen. Fisket betegnes som til dels meget varierende.

Restkvantumet på totalkvoten er nå på 30 400 tonn og 9 fartøy er ferdig med sin tilmålte kvote. Det er nå en del som posisjonerer seg for om det skulle bli en refordeling.


Makrell / hestmakrell

Ukekvantumet med makrell ble 125 tonn, alt låssatt, men ikke alt til ferskmarkede. I sør er ca. 30 tonn meldt inn for salg til frysing, det er foreløpig et anlegg som tar imot makrell til denne anvendelse, Skude Fryseri. Fangstene er tatt langs vestlandskysten fra Strand kommune i sør til Vanylven i nord, snittstørrelse fra 250 til 450 gram. På ferskauksjonen er det denne uke solgt vel 100 tonn, pr. i dag står det ca. 170 tonn usolgt.

I nord fikk vi den første makrellfangsten denne sesongen, 25 tonn ble tatt i Værøyområde og levert til Lofoten Viking på Værøy. Fisken er av god kvalitet får vi opplyst fra kjøper.

Snittstørrelsen på fisken er 430 gram. Vi håper at det i år vil være en del fisk som kommer inn Vestfjorden slik at det blir et makrellfiske i dette området.

Av hestmakrell er det tatt tre fangster, to i Suldal Kommune på til sammen 7 tonn og en i Askvoll Kommune på 17 tonn.


Øyepål / kolmule og annen industrifisk

Tre båter har meldt inn fisk fra kanten, totalt 740 tonn øyepål, 60 tonn kolmule og 30 tonn strømsild.

Bergen, 15. juni 2020
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt