Fiskets gang uke 25

Publisert: av Roar Bjånesøy

Tobissesongen avsluttet i uken

Tobis:

Tobissesongen ble avsluttet 23 juni. 10 fartøy hadde fangster siste uken, men bare 2 600 tonn frem til avslutningsdagen sammenlignet med 13 350 tonn uken før da vi hadde noen gode fangstdøgn.

Av årets  kvote på 95 000 tonn står det igjen 13 300 tonn når fisket ble avsluttet torsdag 23 juni.

 

Nordsjøsild:

11 fanget med nordsjøsild i uken som gikk gav 2  590 tonn i innmeldingsjournalen.  Av dette gikk likeunder 1 800 tonn til konsum. Konsumsilda var tatt lenger vest i Nordsjøen i UK-sonen og her var snittstørrelsen rundt 160 gram. Denne silda og enda større er attraktive i konsummarkedet.  Per i dag står det rundt 27 000 tonn igjen på kvoten. De fleste fartøyene har tatt sin kvoter, men vi håper noen få fartøy vil fortsatt ha fokus på nordsjøsild når større sild er tilgjengelig i UK-sonen.

 

Makrell:

Fra den minste kystflåten var det tatt rundt 1 425 tonn, mesteparten av dette er fisket i nord. Fangstene er tatt i forskjellige områder fra sør av Bodø til Andenes. Det rapporteres at makrellen står spredt og det er mye kasting for å fange den. I sør er det låssatt makrell fra Sognefjorden til Rogaland. Det har vært god omsetning på ferskmakrell.

 

Kolmule:

I uken som gikk hadde vi rundt 4 000 ton kolmule, der hovedparten, rundt 3 400 tonn kom fra tre fangster i sørlige del av Norskehavet. Resten er tatt av industritrålerne langt kanten det det også er tatt 410 tonn øyepål og 144 tonn strømsild.Hestmakrell:

25 tonn hestmakrell er også tatt på mørekysten denne uken

Siste nytt