Fiskets gang uke 25

Publisert: av Kenneth Garvik

Positivt makrellfiske i nord, slakkere på tobis og mindre sild fra Nordsjøen

Tobis:

Vi er på oppløpssiden i forhold til årets tobisfiske og sist uke ble det innmeldt 14.900 t. Vi må tilbake til første uken tobisfiske åpnet 15. april for å finne lavere ukeskvantum, da vi hadde 6.900 t.

Ukens kvantum er fordelt på 23 fangster fra 60 t som lavest til 1.800 t som største fangst. Fisket har foregått på forskjellige tobisbanker, og det har vært ujevnt, der en i helgen opplevde et heller slakt fiskeri sammenlignet med tidligere i sesongen.

Som normalt i siste del av juni så blir årsyngelen synlig i fangstene på enkelte felt. Med bakgrunn i relativ stor innblanding av liten tobis opprettet Kystvakten et aktsomhetsområde på Outer Shoal på onsdag.

Samme dag økte Fiskeridirektøren kvoteenheten for båtene slik at en fullstrukturert båt kunne fiske 375 tonn ekstra.

 Et blikk på kvoteoversikten viser nå at det er fisket 234.374 t og at det da står til rest 15.626 t. Fisket de to siste dagene må nok ta seg litt opp skal en komme i mål med totalkvoten på 250.000 t.


Nordsjøsild:

Etter forrige ukes rekorduke med 28.800 t fikk vi denne uke “bare” 9.800 tonn i journalen. Det som er annerledes denne uke er at hoveddelen, 6.800 t, er omsatt til konsum og det resterende til mel/olje (3.000 t).

Alle fangster til mel/olje er fisket i norsk sone i området rundt Koralbanken. Her registreres det mye sild, men den er litt knapp til å nyttes til konsum.

Ellers fra norsk sone så var det litt fangsting nord av Oseberg tidlig i uken, men her tørket det vekk og flåten trakk inn i EU sonen. Av konsumkvantumet denne uke er 5.000 t fisket i EU sonen øst for “Bressayhola”.

Kvoteenheten for fiske etter sild i EU sonen ble fredag opphevet for SUK og kyst, mens den for ringnot ble økt fra 1,15 til 1,68.

I forhold til størrelse på konsumsilden så er snittstørrelsene i det i nordlige del av norsk sone i området 190-205 gram. Denne er attraktiv til produksjon av singel filet.

Fra EU sonen ligger størrelsene fra knappe 150 g til vel 200 g, med totalsnitt på 168 g. Denne sild har i hovedsak vært produsert til matjes, der kjøperne fortsett melder om behov for sild. Med relativ lite sild til konsumanleggene i det siste har prisene hatt en fin stigning på auksjonene.

I kommende uke håper vi på godt sildevær og bedre samling i norde deler av norsk sone. Behovet for stor norsjøsild er stort, og kanskje nymånen i helgen kan gi positiv virkning på samlingen.

 
Makrell:

Sesongens beste makrelluke for kystflåten med vel 1.000 tonn innmeldt. Av dette kvantum er hele 800 t fisket i nord, mens det resterende er i hovedsak fisket på Vestlands-kysten.

Med positive makrell meldinger fra blåkveiteflåten har flere tatt turen nordover til Vestfjorden for sommerfiske av makrell. Denne uke er 21 fartøy på innmeldingslisten i nord, der og flere har samfiskebåter i tillegg.

Fisket har foregått i ytre deler av Vestfjorden, og etter en treg start og nordavind før helgen slo fisket til lørdag kveld og det ble innmeldt 530 t i slutten av uken.

Størrelsene i nord ligger i området 450- 500 gram.

I sør har fisket vært mer ujevnt og med ujevne størrelser. Her omsettes, enn så lenge, i hovedsak makrellen til ferskanvendelse. Så får vi håpe at makrellen til fersk er attraktiv både i inn og utland utover sommeren.

 
Bergen 22.06.20

Kenneth Garvik

[email protected]

Siste nytt