Fiskets gang uke 25

Publisert: av Kenneth Garvik

Fortsatt dårlig samling på nordsjøsilda og tobissesongen 2019 er over.

Nordsjøsild:

Totalt er det fisket 15.100 tonn med nordsjøsild sist uke. Dette må betegnes som meget dårlig da dette fordeler seg på hele 98 fangster med kvantum fra lave 12 t til beste kvantum på 510 t.

Fisket har gjennomgående vært dårlig både i norsk og EU sone, der unntaket har vært noen få kast eller hal der båtene har vært alene. Samlingen er dårlig og det virker som om silda er veldig var når flere båter samler seg på et lite område.

Båtene har fokus på å fiske i norsk sone og av ukens kvantum er hele 11.700 t fisket her.

Her har fisket foregått fra Egersundsbanken og videre nordover øst av grensen både sør av Frigg, ved Oseberg og nordøst av Gullfaks som nordligste felt.

I EU har fisket foregått på Forty Miles Ground og Bressay Hole.

Størrelsene på silda varierer mye. Fra 100 g som laveste til 218 g som høyeste snittvekt og med vektet snitt på 178 g.

Som normalt er den største silda lengst nord og markedet etterspør sild på 200 g+. Så vi håper at silden kan samle seg i nordlige deler av Nordsjøen.

I forhold til anvendelse så er det hele 12.000 t omsatt til konsum der det er produsert både til matjes og diverse filet-typer. Fra matjesprodusentene så meldes det om at det går mot slutten på sesongen så fremvisningsauksjonene blir nok avviklet for denne sesong.

Sammenligner vi sildefiske mot tidligere år så er det nå fisket 49.000 t, mot 69.000 t i fjor og hele 75.000 t i 2017 til samme tid. Dette illustrerer godt utfordringene fiskerne har med å finne fangstbar sild i Nordsjøen.

Vi får håpe at det blir samling på silda i kommende uke. Kanskje nymånen som er 2 juli kan påvirke positivt.

 

Makrell:

Kvantumsmessig har vi sommerens beste makrelluke med 500 tonn innmeldt. Av dette er knappe 300 t fisket i nord, og det resterende er fisket fra den minste kystflåten fra Rogaland i sør til Trøndelag i nord.

Fra nord så meldes det om beskjedne registreringer av makrell og værforholdene i nord har heller ikke vært på lag med makrellfiskerne. Fangstene er tatt i ytre Vestfjorden sørøst av Værøy.

Som normalt er det stor makrell i nord med snittstørrelser på rundt 480 gram.

I sør har makrellfisket tatt seg opp, og da det hopet seg litt opp med makrell ble det satt inn kvantumsbegrensing på 15 t for levering til ferskanvendelse.

Vi håper på sommer både i nord og sør, noe som normalt hjelper på makrellfiske.

 

Tobis:

Med kun to båter igjen med kvote der båtene ikke ville klare sine tilmålte kvoter så endret Fiskeridirektoratet kvoteenheten fra 4,34 til 4,47 på onsdag. Dette medførte at de med størst kvote kunne fiske knappe 200 t ekstra. Et titalls båter seilte ut, og totalt har vi i årets siste uke av tobisfiske innmeldt 4.600 tonn.

Med dette kvantum så er kvoten på 125.000 t så å si tatt, og tobissesongen 2019 kan betegnes som særdeles vellykket. Både i forhold til tilgjengelighet og fiskeri. Og ikke minst det høye prisnivået der vi har sett rekordhøye priser i auksjonene.

  

Indirekte konsum:

Fra elleve båter som driver fiske på Kanten har vi innmeldt 1.500 t øyepål, 1.400 t kolmule, 450 t strømsild, 120 t hestmakrell og litt sølvtorsk.

Flere av disse båtene tok og utseiling til tobis midt i uken.

Vi forventer aktivitet fra disse båtene utover sommeren.

 

Laksesild:

Ligrunn driver et forsøkfiske etter mesopelagiske arter og har hatt to fangster med totalt 120 t med laksesild fra Norskerenna.

 

Dette er spennende både i forhold til utvikling av fiskeri og hva en kan få ut av produktene.

Fangstene er levert til mel/olje produksjon.

 

Bergen 24.06.19

Kenneth Garvik

[email protected]                 

Siste nytt