Fiskets gang uke 26

Publisert: av Kenneth Garvik

Sommer i nord samlet makrellen i helgen.

Makrell:
Bedre vær og høyere temperatur i nord bidro til at det ble en brukbar makrelluke for kystflåten med 2.350 tonn i journalen. Av dette kvantum er hele 1.300 t fisket i helgen.

Første del av uken i nord var preget av vestavær og lave temperaturer så makrellen sto spredt og lite synlig for flåten. Med sol og stille så samlet makrellene seg og båtene fikk gode kast og last i båtene. Med unntak av noen få fangster i området Bodø/ Gildeskål så er det i Vesterålen, rundt Hadseløy de fleste fangster er tatt. Det er fortsatt stor makrell som er i dette område med snittvekter rundt 500 gram.
Siden første fangst i midten av juni er det nå fisket 6.300 t i nord. For hele fjoråret ble det tatt 5.900 t. Men det er fortsatt et stykke igjen til kvantumet vi hadde i 2015 da det ble fisket 18.600 t.

Av ukens kvantum er det fra Rogaland i sør til Sunnmøre i nord innmeldt knappe 80 t. Makrellen herfra er mindre med snittstørrelser fra 250 – 500 g.

I tillegg til norsk makrellfiske langs kysten så pågår det et storstilt fiske i Smutthavet, samt i Færøyske farvann. I Smutthavet har rundt 40 båter, i hovedsak fra Russland og Island, fisket over et stort område. Færøyske båter melder om dagsrater i sitt fiske på 150-350 t fisket med trål.
Båtene «Einar Erlend» og «Sander Andre» tok før helgen ut på en leterunde i Norskehavet, og var helt vest til grensen til Smutthavet. De registrerte makrell flere steder, men bare «knitter» som ikke var fangstbart med not. Søndag var de tilbake i Vesteråls området.

Vi får håpe sommeren holder seg i nord og at det siger på med makrell i Nord-Norge fremover.


Nordsjøsild:
Kun et fåtall båter har vært i aktivitet i dette fiske, og fra 10 forskjellige båter er det fisket 1.750 tonn sist uke.

Fra båtene så meldes det om beskjedne sildemengder slik bildet har vært i store deler av sesongen. Hoveddelen, 1.250 t, av kvantumet er fisket med trål.

Fisket har foregått i området rundt Vikingbanken og lenger sør på østsiden av Patchbanken. Størrelsen på silda til konsum ligger i området 188- 200, og prisene til konsum har vært gode da kjøperne har hatt manko for å dekke markeds etterspørselen til filet.

Et blikk på kvotebildet viser at det er fisket 72.200 t av en potensiell kvote på vel 111.000 t om vi hensyntar full fleks. De fleste mottaks anlegg har nå ferie og vi forventer derfor beskjedne kvanta i dette fiske.

Kolmule/Øyepål:
Vi fikk 2.100 tonn med kolmule sist uke, der «Trønderbas» som har fisket i Norskehavet meldte inn 1.150 t.

Fra «Kanten» er det da fisket knappe 1.000 t kolmule, 1.250 t med øyepål, 1.250 t kolmule og 16 t med strømsild.

Bergen 05.07.2021
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt