Fiskets gang uke 26

Publisert: av Roar Bjånesøy

Tobisfisket er avsluttet for i år, makrell i nord hadde vær-utfordringer

Tobis

Tirsdag 23 Juni var siste dag for tobisfisket og etter en periode med dårligere fiske tok det seg opp den siste dagen. For uken, som da var mandag og tirsdag for tobisfisket, ble det fisket 9 918 tonn.

Flåten kom nesten i mål med årets store kvote på 250 000 tonn, det manglet kun 5-6 000 tonn.

 

Nordsjøsild

Denne uken ble det fisket 6 885 tonn med nordsjøsild. 150 tonn har gått til mel og olje med  og resterende 6 735 tonn har gått til konsum. Størrelsen har vert fra en snitt på 147g – 218g hvorav mesteparten av fangstene har ligget  på 165g – 179g i snitt.

8 fangster på til sammen 1 235 tonn et tatt i norsk sone og 24 fangster på til sammen 6 130 tonn er tatt i EU.  Av totalkvoten på 140 650 (inkludert flex) er det til nå fisket 73 997 og det gjenstår 66 653 tonn. Av andelen som kan fiskes i EU er det fisket 17 601 tonn av 60 000 tonn flåten kan ta der. .

 

Makrell

Værhindring i slutten av uken satte en imidlertidig stopper for fisket i nord. Før dette har det vert et brukbart fiskeri med positive meldinger fra flåten. Det har likevel vert en utfordring at deler av flåten må gå langt og bruker mye tid på å få tak i is. Hopen fisk har også fått startet opp mottak for fartøy som har mulighet til å losse med vakum.

Makrell til fersk anvendelse går på det jevne med 135 tonn innmeldt i lås. 67 tonn er gått ut i i auksjonen

 

Øyepål

Det ligger i underkant av 10 fartøy på blandingsfiske på kanten. Denne uken har vi hatt 5 innmeldinger med til sammen 1 048 tonn øyepål, 324 tonn kolmule og 78 tonn strømsild.

Siste nytt