Fiskets gang uke 26

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fremdeles vanskelige forhold på nordsjøsilda, men likevel ble det årets beste uke med godt over 20 tusen tonn innmeldt

Nordsjøsild

Over 20 700 tonn er blitt innmeldt denne uke og det er årets absolutt beste uke. Grunnen til at kvantumet ble så pass stort er nok flere, men en del fartøy har fisket på den litt mindre silda som er i området Lingbanken, Koralbanken og Sleipner feltet. Utenom det som er fisket i dette området er det også denne uken en del fangster i EU sonen og en del fra de nordligere områdene som Oseberg og helt opp mot Gullfaks.

Det fiskede kvantum er fordelt med vel 2 000 tonn til matjes, solgt over framvisningsauksjonene i Egersund og Skagen, vel 7 700 tonn er levert til M/O og vel 11 000 er solgt til frysing.

Som nevnt er fisken tatt over flere områder, fra EU sonen er det meldt inn 3 500 tonn, fra nord om 60 graden 6 500 tonn og fra sør om 60 graden 10 700 tonn.

Størrelsen varierer fra 120 til 241 gram. To fangster er tatt i kystnære områder og her var snittet på 280 gram. Vektet snitt 214 gram.

Når det gjelder omsetningsmuligheten til konsum vil den nok bli redusert i og etter kommende uke. En del anlegg er alt feriestoppet og de opplysninger vi har er at flere anlegg vil ta pause etter neste uke. På M/O siden er i alle fall to fabrikker i Norge åpen hele sommeren, Pelagia sine anlegg i Karmsund og Egersund bytter på å ha åpen, mens Karmsund Protein ikke vil stoppe i sommer. (Det vil komme en egen oversikt om dette.)


NVG sild

Nesten 350 tonn nvg-sild er registrert i journalen vår denne uke, storparten er tatt i Vestfjorden, på Lofotsiden. Av dette kvantumet er 130 tonn fisket til innfrysing til agnsild. Snittstørrelsen er 370 gram. To fangster er låssatt.

I tillegg til det som er fisket i Lofotområdet er det tatt en låsfangst på 6 tonn i Vanylven kommune.
Også dette er stor sild, 333 gram i snitt.

Makrell

Denne uke er det kun tatt vel 50 tonn makrell, knappe 40 her i sør som er låssatt med tanke på levering til fersk anvendelse og en fangst på 12 tonn tatt ved Røst. Her er det observert litt fisk når været var slik at det var arbeidsforhold, men om denne fisken kommer inn Vestfjorden eller fortsetter nordover på ytre side av Lofoten gjenstår å se. Til nå denne sommeren er det ikke mange dager værforholdene har vært slik at det har gått an å følge med på makrellens vandring.

Her i sør er det denne uke solgt 73 tonn til ferskmarkedet, det står pr. i dag låssatt 75 tonn usolgt, noe som betegnes som et lite kvantum på denne tiden av sommeren.


Fiske til indirekte konsum

Deltagelsen i fisket i «kanten» til indirekte konsum er for tiden noe begrenset og de 5 fartøyene som har meldt inn har til sammen fanget 1510 tonn. Dette er fordelt med 510 t. kolmule 640 t. øyepål 295 t. strømsild og 65 t. med div. andre fiskeslag.

Bergen 2/7-18
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt