Fiskets gang uke 27

Publisert: av Kenneth Garvik

Godt makrellfiske i nord, nordsjøsilda på hell og flere tråler på "Kanten"

Nordsjøsild:
Vi fikk en uke med nordsjøsild på nivå med forrige uke, med totalt 7.500 tonn i journalen. Av dette kvantum er 4.300 t fisket i EU sonen, 3.100 t i norsk sone og vel 100 t er tatt i Skagerak.
I EU sonen har hovedaktiviteten foregått øst-sørøst av Shetland, og fangstene der er med få unntak fisket med trål. Størrelsene fra dette felt ligger fra 170- 230 gram og har vært attraktiv til filet anvendelse.
I norsk sone nord av N 60⁰ har sesongen vært vanskelig med lite sild og dårlig samling. I siste del av uken fikk vi flere gode fangster fra området rundt Oseberg. Fiskerne meldte om «gode topper», og det virker som om fullmånen har effekt på silda.
Også her er silda stor med tilsvarende størrelser som i EU sonen.
Med bakgrunn i at konsumkjøperne nå er i feriemodus ble fangstene søndag kveld omsatt til mel/olje.

Fra Skagerak så meldte 4 båter utseiling med håp om at silda også her ville samle seg på fullmånen. Det har ikke vært noe godt sildevær med periodevis kuling, og både registreringer og fisket har vært dårlig.

Vi forventer beskjedne sildekvantum utover sommeren da ferietiden nå står for døren. På ettersommeren eller tidlig høst, når silda har rett rognmodning vil nok flåten fra både inn og utland seile ut igjen


Makrell:
Sommerens beste uke med 2.500 tonn makrell. Av dette kvantum er hele 2.250 t fisket i Vestfjord-området. Vi må mange år tilbake for å finne sånne mengder makrell i Vestfjorden. Dette har gjort at mange båter har tatt turen nordover og sist uke har 38 ulike båter hatt innmelding med makrell. I tillegg har noen av disse drevet med samfiske.
Makrellen i nord er som vanlig stor av størrelse med snittvekter i området 450 til 520 gram.

I sør, der hovedfisket er i Rogaland og Bømlo, har kvantaene vært litt mindre enn tidligere og vi ser og litt mer variasjon i størrelser. Det virker som makrellen på rundt 400 g, og som er full av rogn nå nærmer seg gyting. Fra enkelte områder har småmakrell på helt ned i 200 g gjort seg gjeldende.


Øyepål/Kolmule:
Etter at båtene ble ferdig med tobis så har flere båter lagt om til fiske på Kanten. Fra 13 båter er det innmeldt 3.100 t øyepål, vel 900 t kolmule og 220 t strømsild.

Fiskerne melder om til dels brukbart fiske der største fangst er p knappe 700 t.Bergen 06.07.2020
Kenneth Garvik
[email protected]    

Siste nytt