Fiskets gang uke 3:

Publisert: av Camilla Klævold

God aktivitet på NVG-silda, mindre makrell og økning i lodderådet

Lodde
Foreløpig TAC på lodde er 61.000 tonn, Norge sin andel av dette er foreløpig ikke fastsatt. Men ut ifra våre beregninger så utgjør Norges andel 3.050 tonn (5%), i tillegg kommer Smutthullskomponenten 2020/2021 på 25.642 tonn. Norge har også en avtale med EU om inntil 10.000 tonn dersom det er kvotegrunnlag for dette. Utviklingen følges tett av fiskeridirektoratet og vi håper på at de kvantum vi kan beregne oss frem til nå er grunnlag nok for å sette en regulering. 

De Islandske fartøyene som er i letegruppen går ut på nytt tokt i starten av denne uken der forhåpningen er å dekke områdene øst, nord og vest for Island, og at det kommer kvoteoppdatering etter dette toktet i slutten av uken.

NVG sild
Denne uken har det blitt innmeldt 22.485 tonn med NVG-sild, mesteparten er tatt nord og nordvest av Andenes. Det vare flere fartøy på jakt etter større sild lenger ut i Norskehavet og i Smutthullet, men tilbakemeldingene herfra er at det er lite å se og vanskelig å få tak i silda. Det ble dermed med fire innmeldinger på 850 tonn herfra. 

Dårlig vær mot slutten av uken satte en kortvarig stopp i fiskeriet, men natt til søndag tok aktiviteten seg opp igjen og vi hadde 7.530 tonn til auksjon i løpet av søndagen. Hoveddelen av flåten ligger nå nord av Andenes hvor det meldes om bra fiske. Det har vært fartøy og sett etter sild lenger ute i Norskehavet vest av Værøy, men foreløpig har det ikke vært gode resultater å melde fra om ifra dette området.

Makrell
Ni utenlandske fartøy har til sammen levert 11.780 tonn makrell til norske mottak denne uken, fangstene har variert fra 620 til 2.200 tonn. Alt er fisket i havet nordvest av Scotland.

Siste nytt