Fiskets gang uke 30.

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nok en rolig sommeruke hvor vi fikk de første innmeldinger av makrell fra Norskehavet.

I uken som gikk ble det innmeldt totalt 2 600 tonn.
Av det var 1547 tonn nordsjøsild, 730 tonn makrell, 269 tonn øyepål, 34 tonn kolmule og 20 tonn NVG sild.  

Nordsjøsild:
1547 tonn ble innmeldt første del av uken og noen båter fikk gjort seg ferdig med årets kvote.
De siste par dagene har fisket vært labert og for øyeblikket er det  4 båter i Nordsjøen i fiske på silda.

Makrell:
Libas meldte inn årets 2 første fangster på til sammen 259 tonn fra Norskehavet til konsum.  
Den første fangsten på 99 tonn var tatt ca 70 nm vest av Røst og hadde en snitt størrelse på 420gr,
den andre fangsten ble tatt ca 150 nm vest av Lofoten og hadde en snitt størrelse på 448 gr.
Begge fangstene ble kjøpt av Pelagia Træna som var god fornøyd med størrelse og kvalitet.

I Vestfjorden ble det meldt inn 337 tonn i uken som gikk, størrelsen på denne fisken har vært mellom
450 - 500 gr.  Været har vært noe varierende i uken som gikk, fisket har hovedsakelig foregått på
grunna nært land og har til tider vært utfordrende.
Fra Bømlo og sørover ble det satt i lås 71 tonn hvor størrelsen har variert mellom 200 – 320 gr.

Flere konsumanlegg åpner nå opp igjen etter sommerferie og det forventes flere båter i
fiske de neste dagene.

02.08.21
Erling Kvale

Siste nytt