Fiskets gang uke 34

Publisert: av Kenneth Garvik

Godt med makrell på kysten, men lite fra Norskehavet.

Makrell:
Vi fikk en middels uke på makrellen med 25.200 tonn i journalen, noe som er betydelig mindre enn i forrige uke da vi hadde hele 55.200 t. Beste fangstdøgn var lørdag med 5.900 t.
Det er for øyeblikk stor deltagelse i makrellfiske og ukens kvantum er fordelt med 16.100 t fra ringnot, kyst 7.300 t, SUK 1.400 t og fra trål har vi knappe 4000 t.

Noe som er gledelig i makrellfiske er at det har vært meget godt makrellfiske for den minste kystflåte som driver kystnært. Her har det tydelig kommet inn godt med makrell fra havet. Fisket av denne makrell startet i slutten av juli på Møre og makrellen har så bredt seg sørover kysten. Der det har vært gode fangster så langt sør som Sveio/ Bømlo i uken.
Innmeldt kvantum i denne periode for den minste kystflåte er over 11.000 t.

Fra Norskehavet har innsatsen vært stor der over 90 båter har jaktet makrell sist uke. I deler av uken har det vært vind på feltet. Makrellen har stått spredt og fangstingen har vært heller laber, der det i hovedsak har vært både små kast og små trålhal. Dette synliggjøres med at vi bare har fire fangster på over 400 t denne uke.

Om vi ser på innmeldt makrellkvantum for august til nå i slutten av måneden så er det innmeldt vel 90.000 t. For hele august i fjor hadde vi 149.000 t.
Det rapporteres også fra både Færøyske og Islandske båter om labert fisker den siste tiden.

Vi får håpe at det i kommende uke blir bedre samling på makrellen. Kanskje kan høytrykk og finvær bidra til åte oppblomstring, slik at makrellen samler seg.


Nordsjøsild:
De utenlandske båtene har startet sildesesongen og fra åtte forskjellige båter er det innmeldt 7.900 tonn sist uke. Det fleste fangstene er tatt tett nord av Orknøyene.
Størrelsene på silda fra dette område ligger mellom 210 -235 gram. Fra de norske kjøperne som produserer silda så meldes det om ideell rognmodning, der en får ut supert flott silderogn.

Fra en svensk båt, «Astrid Marie» som fisket øst av Peterhead så meldes det om sild på 188 g, der rognmodningen er mye mindre, og ikke egnet til rogn produksjon.


Fisket til mel/olje:
Det er få båter på «Kanten» for tiden, og fra fem forskjellige båter har vi knappe 700 t med øyepål, 550 t med kolmule, samt noen få tonn med hestmakrell og strømsild.

Fra en dansk båt, «Ceton» fikk vi en havbrisling fangst på 1.550 t. Den er fisket i sørlige del av Nordsjøen der flere båter har fisket godt med brisling

 

Bergen 29.08.2022
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt