Fiskets gang uke 35

Publisert: av Kenneth Garvik

Økende mengde nordsjøsild. Positiv hestmakrellfiske og kun makrell på kysten.

Nordsjøsild:

Sist uke fikk vi beste uke på Nordsjøsilda, siden hovedsesongen i juni, med totalt 7.800 tonn. Av dette kvantum har seks båter fra Skottland og Shetland bidratt med hele 5.700 t. Fra norske båter har vi innmeldt 1.800 t til konsum og 300 t til mel/olje.

De utenlandske fangstene er tatt nordøst av Orknøyene og silden her er relativ stor med snittvekter fra 205 til 250 gram.

Norske båter har vert i to områder. Ett i EU sonen på den kjente Turbot Bank som ligger øst av Peterhead. Denne sild har og snittstørrelser over 200 gram.

Det andre område er i Skagerak der båtene er regulert med utseiling. Silden her er mye mindre med snittvekter på rundt 100 gram.

Silden som fiskes i EU sonen nå har mye rogn og melke, og flere kjøpere produserer rogn i tillegg til filet.

 I kommende uke forventes det fortsatt landinger fra utenlandske båter. I Skagerak er det for ringnot bare kvote igjen for en båt.

 

Makrell:

Hovedsesongen lar vente på seg og makrell-aktiviteten sist uke er kystnært med låssetting i Rogaland og Hordaland og dorgefiske fra Møre og sørover.

Totalt er det låssatt 440 t, og på dorg er det tatt 300 t. Været i starten av uken med sørvest kuling har hemmet spesielt dorgefiske.

«Slatterøy» hadde en tur etter agnmakrell i Norskehavet. De registrerte mye makrell, men da de ikke fant makrell med rett åteinnhold så valgte de å avslutte dette fiske.

Fra Island og Færøyene så meldes det om gode makrellfangster i de respektive sonene.

Vi forventer økende aktivitet i dette fiske i kommende uke og flere båter vil i kommende uke gjøre seg klar for fiske ut i havet.

 

Hestmakrell:

Gjennom sommeren har innslaget av hestmakrell i trålfiske langs kanten vert økende og flere fikk trålhal der hestmakrell var hovedarten. Med sortering av andre arter både maskinelt og manuelt så er det pakket en god del med hestmakrell til konsum.

Sist uke der vi fikk totalt 2.050 t er det omsatt 860 t til konsum. Dette er positivt både for fisker og kjøper, og ikke minst kan en betjene marked som etterspør denne art. I hovedsak Afrika for disse fangster.

Vi får håpe økende innslag av hestmakrell i sommer er tegn på ett godt fiske senere i høst.


Havbrisling:

«Knester» meldte lørdag inn 550t med brisling fra sørlige deler av Nordsjøen. Denne er fisket med trål og omsatt til mel/olje anvendelse.

Ytterligere 4 båter har tatt utseiling i dette fiske.

 


Fisket etter indirekte konsum:

I tillegg til kvantumene på havbrisling og hestmakrell som beskrevet ovenfor er det fisket 1.400 t øyepål, 1.100 t kolmule og 230 t strømsild.

Alle fangster, unntatt to øyepålfangster i EU sonen, er tatt langs kanten fra vest av Bergen og sørover.

 

 

Bergen 04.09.17

Kenneth Garvik

[email protected]

Siste nytt