Fiskets gang uke 35

Publisert: av Kenneth Garvik

Litt bedre på nordsjøsilda, noe hestmakrell til konsum. Fortsatt lite makrell på kysten og "Svanaug Elise" har satt kursen for Norskehavet.

Nordsjøsild: 

Etter noen rolige sommeruker på nordsjøsilda har det tatt seg opp siste uke og totalt har vi 10.900 tonn i journalen. 

Av dette kvantum har utenlandske (Skottland/ Shetland) bidratt med hele 6.500 t. Fra norske båter har ringnot fisket 3.300 t, trål 600 t og SUK med 500 t. 

Silda tatt i EU sonen (8.200 t) er omsatt til konsum, mens andelen tatt i norsk sone er solgt til mel/olje. Årsaken til dette er at silda i EU sonen inneholder mer rogn av god kvalitet, slik at kjøperne som presser silderogn betaler noe bedre enn den høye prisen vi opplever til mel/olje. 

I forhold til tidligere i sommer så melder fiskerne om mye bedre samling på silda nå.  Dette gjelder både i norsk sone, og på de to felt, øst av Peterhead og nord av Orknøyene, i EU sonen.   

En kikk på kvoteoversikten viser at vi nå har fisket ca 126.000 t av kvoten på knappe 180.000 t, noe som gir en rest på 53.500 t. Med betydelig kvotereduksjon for neste år så vil flere båter sette av kvoten innenfor 10 % av årets kvote. Uavhengig av dette må vi fortsatt ha litt fiske i norsk sone da restkvantum i EU sonen nå er på vel 36.000 t. 

 

Makrell: 

Det har vært en skuffende makrellsommer på kysten. Dette gjelder både for både den minste notflåte og for båtene som driver med dorg.  

Innmeldt fra notbåtene fra Rogaland til Møre sist uke er på beskjedne 400 tonn. Mens dorgeflåten sist uke har levert 80 tonn, der det i hovedsak er mindre fangster som er tatt innaskjærs. Vi får håpe det kommer makrell fra havet slik at båtene kan berge kvotene sine. 

De største makrellbåtene avventer fortsatt sin oppstart. Unntaket her er “Svanaug Elise” som lørdag satte kursen på nordvest til Smutthavet. Det blir spennende å se om makrellen ut i havet er tilgjengelig med not, og eventuelt hvilke størrelser og kvalitet makrellen har så tidlig i september. 

  

Hestmakrell:  

Vi har den siste periode sett økende innslag av hestmakrell i kombifangstene på Kanten. Torsdag fikk “Ligrunn” 340 t tatt i tre trålhal, og dette gjorde at det ble litt “hestefeber”, da spesielt i Austevollsflåten. I helgen har 10-12 båter jaktet på hesten, der vi har hatt innmelding av ytterligere åtte båter, da hovedsakelig med slumper. Totalt til konsum er det fisket 950 tonn til konsum. 

Fra kjøperne så meldes det om at fisken er relativ mager der foreløpig analyser viser kun 5,5 % fett. Dette gjør at den ikke er aktuell for eksport til de best betalende marked i Østen. 

Vi må 3 år tilbake for å finne fiske av denne art av betydning i september. Det ble da fisket 4.200 t på en måned. 

 

NVG-sild: 

Fra kysten av Møre og Trøndelag er det fisket 300 tonn med NVG-sild sist uke. Snittstørrelsen på silda ligger fra 260 – 310 gram. 

Det rapporteres om beskjedne mengder med sild på kysten, og skal det bli noe fres i dette fiske så er vi avhengig av at det kommer sild inn fra havet. 

 

Havbrisling:  

Dette fiske åpnet 1. august og sist uke tok tre båter utseiling. Alle tre har tatt fangst og totalt har de fisket 1.400 tonn. I tillegg har en svensk båt meldt inn 1.000 t. 

Fangstene er tatt på kjente brislingfelt, hovedsakelig i tysk og hollandsk sektor av EU sonen. 

Alle fangster er omsatt til mel/olje anvendelse da fangstene er tatt med trål, samt at det er for tidlig med mye åte i den for konsum. 

 

Indirekte konsum: 

Fra båtene som driver kombifiske på Kanten har vi vel 1.200 t kolmule, 520 t øyepål, 620 t strømsild, 600 t hestmakrell og 30 t sølvtorsk. 

Dette er fordelt på ti båter som driver kombinasjonsfiske med hvitfisk og pelagisk. 

  

Bergen 03.09.18 

Kenneth Garvik 

[email protected] 

 

 

Siste nytt