Fiskets gang uke 35

Publisert: av Kenneth Garvik

Historisk makrellkvantum med over 60.000 t fra Norskehavet

Makrell:
En fantastisk makrelluke med hele 60.900 tonn i journalen. Dette er høyeste kvantum vi har hatt på en uke noensinne. Og forrige ukesrekord på 54.500 t fra uke 37 i 2011 er behørig slått. Mandag ble beste dag med hele 14.600 t innmeldt.

Det er hele 139 båter, fra liten til stor, som har bidratt til dette kvantum. Og fordelt på gruppene så har ringnot fisket hele 47.700 t, kyst med 8.600 t, trål med 3.800 t og fra utenlandske båter har vi knappe 800 t.

I starten av uke foregikk fisket nord av N 65⁰ like øst for grensen til Smutthavet. Makrellen trakk sørøstover og de sørligste fangster er tatt like nordvest av Aktivneset i helgen.
Foruten en kuling på tirsdag så har værforholdene i Norskehavet vært uvanlig gode med speilblankt hav både på ut, - og inntur.
I dagene før helgen så meldte flere fiskere om eventyrlige makrellmengder, og en måtte være forsiktig når en kastet noten.

Med så mye makrell på en uke så ble det utfordrende for konsumindustrien å ta unna all fisken. Fredagen fikk vi noen få usolgte fangster som måtte anvendes til mel/olje produksjon.
I helgen roet flåten ned sitt fiske for at industrien kunne produsere unna makrellen. Om båtene ikke hadde «tatt foten av gassen» så kunne ukeskvantumet vært betydelig høyere slik både vær og tilgjengelighet var.

Med slike ukeskvanta så minker det snart på kvoten. Det er nå fisket 143.000 t av kvoten på 304.648 t. Med muligheten for å flexe inntil 10% begge veier så er målet til båtene å fiske 90% av kvoten. Med dette som utgangspunkt så antar vi et kvantum på 275.000 t, og en er da over halvveis på kvoten.


Nordsjøsild:
De utenlandske båtene har nå begynt sin sildesesong, og vi fikk innmelding fra tre båter sist uke med totalt 2.400 tonn.

Disse fangster er tatt sør og sørvest av Shetland og øst av Orknøyane. Størrelsene på silda ligger i området 200-240 gram.

Nordsjøsilda som er høstgytende skal etter kalenderen nå ha ideell rognmodning for rognpressing. Ut fra info fra kjøperne så meldes det om god etterspørsel etter silderogn.

I kommende uke forventer vi at flere båter fra Skottland og Shetland vil ta løs på nordsjøsilda.


Kolmule/Øyepål:
Relativt få båter er på «Kanten» i disse makrelltider, og fra fire båter er det fisket 1.300 t med øyepål, 440 t kolmule, samt litt hestmakrell og nordsjøsild.

Etter hvert som de med trålrettigheter i Nordsjøen gjør seg ferdig på makrellen vil flere legge om til «Kantefiske».

Bergen 29.08.2021
Kenneth Garvik

Siste nytt