Fiskets gang uke 36

Publisert: av Roar Bjånesøy

Forsiktig start på høstens makrellsesong for havflåten og bedre fiske for kystflåten som fisker makrell med not. Fremdeles en del nordsjøsild og fem norske fartøy har tatt sin kvote av havbrisling denne uke.

Makrell

Onsdag 6. september fikk vi de første innmeldingene av makrell fra den havgående flåten og både ringnot og SUK var i aktivitet. Også i år var "Svanaug Elise" første ute med en fangst på 550 tonn, senere samme dag fikk vi tre båter til, tilsammen 1 845 tonn. Tre av fangstene ble tatt i internasjonalt område, sørspissen av "smutthavet", mens den fjerde fangsten ble tatt litt lengre øst, i norsk sone.

Etter disse fangstene ble flåten noe avventende og først lørdag gikk et titalls båt ut. Nå i dag har vi fått innmelding fra alle båtene som var kommet på felte, åtte fangster på til sammen vel 1 325 tonn. Størrelsen på fisken varierer fra 385 til 427 gram og fisket har i dag foregått i norsk sone litt nord om 64 grader nord og 0 graden. Fra flåten får vi opplyst at det var store konsentrasjoner med fisk å se.

Makrellfiske på kysten har også denne uke gitt bra resultat for den minste notflåten. Vel 560 tonn er meldt inn langs kysten fra Fjell kommune i nord til Sandnes kommune i sør, i tillegg er det tatt et par fangster i Selje kommune like sør for Stadt. Størrelsen på fisken som fanges på kysten er fra 180 til 350 gram. Totalt er det denne uke meldt inn 3 750 tonn, da er et mindre kvantum bifangster også tatt med.

Kommende uke forventes at en større andel av flåten blir å delta og forhåpentligvis kommer fisket skikkelig i gang.


Nordsjøsild

Også denne uke ble det landet en del nordsjøsild, til sammen ca. 3 400 tonn. Og det er utenlandske fartøy som har bidratt til at kvantumet ble så pass høyt, fem fangster på til sammen vel 3 000 tonn med sild av størrelse 218 til 230 gram kom fra denne flåten. Tre av fangstene er tatt i området Fair Isle Bank nordøst av Orknøyene, de to andre mer på nord av "øyene".

Av norske fartøy er det tatt en fangst på vel 300 tonn i Skagerak. Dermed var årets kvote for ringnot i dette området fisket opp og torsdag ble fisket stoppet. Silda som er i dette området er av en mindre størrelse, bare 100 gram i snitt. På kysten i Kvinnherad kommune er det tatt et lås på 10 tonn med 250 g. sild. Ut over det dette er det tatt et mindre kvantum som bifangst i trålfiske langs kanten.


Havbrisling

Fem norske båter har vært på feltet sør i Nordsjøen på jakt etter havbrisling. 2 750 tonn ble resultatet, det vil si at alle båten fikk sin tilmålte kvote på 550 tonn. Fisken er meldt inn fra rutene 41-23 og 41-34 og er levert til indirekte konsum i Norge. I tillegg er en fangst på 1 000 tonn fra et Færøysk fartøy solgt til norsk kjøper. Også denne fangsten er tatt på det nordligste området, rute 41-34.


Indirekte konsum / hestmakrell

I trålfisket langs kanten etter fisk til indirekte konsum er det en del innblanding av hestmakrell, til sammen knappe 650 tonn denne uke. I tillegg er det tatt en fangst på 60 tonn med 310 grams fisk som er levert til frysing.


Av andre fiskeslag til indirekte konsum er det fisket 1 370 tonn kolmule og nesten 450 tonn strømsild. Ytterlige fiskeslag er det bare ubetydelige kvantum av.NVG-sild

Knappe 60 tonn NVG-sild er registrert i journalen denne uke. Av dette er det tatt en låsfangst i Roan kommune, en direktehåvet fangst nord av Stadt og to små fangster som er innblanding i låsfiske etter makrell.Bergen 10. September 2017

Odd Fredrik Andersen
[email protected]

Siste nytt