Fiskets gang uke 36

Publisert: av Kenneth Garvik

Slakkere makrellfiske i Norskehavet. Og en god uke med nordsjøsild

Makrell:
Etter at makrellfiske kom skikkelig i gang tidlig i august fikk vi denne uke et betydelig mindre kvantum med 17.500 tonn i journalen. Av dette kvantum er halvparten, 8.800 t innmeldt på lørdag som beste makrelldag. Med stort og smått så hadde vi 176 makrellinnmeldinger, så med unntak av lørdag har samlingen på makrellen vært dårlig.

Dagen etter på søndag fikk vi bare 400 t der det meste er fisket på lørdag. At dette skjer er ikke noe nytt, da makrellen er en luring som den ene dagen samler seg i store mengder, for så å forsvinne helt. Og dette har vi sett mange ganger før, spesielt ute i Norskehavet.

Makrellfisket i Norskehavet har foregått i området fra N 63⁰ og vider nord til N 64⁰30′, 150-180 n.mil nordvest av Ålesund.
Snittvekten sist uke har vært høyere enn tidligere med 420 g som lavest, og 520 g som høyeste snitt. For hele kvantumet så ligger snittvekten på 473 gram.

Et blikk på kvotebildet viser at vi nå har fisket 204.000 tonn, og at det da gjenstår 100.000 t av kvoten. Med mulighet for å flexe 10% begge veier så ser vi at de fleste båter fisker vel 90% i denne omgang. Ringnot har fisket over 70 % av sin kvote, mens kyst. SUK og trål har tatt rundt 55 % av sine kvoter.

Det vil fortsatt vøre stor deltagelse i makrellfiske kommende uke, og som ellers i sesongen, er det spennende å følge makrellfiske. Med rapporter om makrell utenfor Nord Norge så håper vi det kommer fisk nordfra som gir gode fangster utover i september.

Nordsjøsild:
For nordsjøsild så fikk vi, som uken før, en god uke med 11.300 tonn.

Av dette har 9 utenlandske båter bidratt med hele 10.000 t. Disse fangster er i hovedsak fisket utenfor kysten av England. Silda her er relativ stor med snittvekter i området 200- 230 g, og full av rogn slik at kjøperne presser ypperlig silderogn av fangstene.

Fra fem båter i ringnot så er det fisket 1.100 t. Hoveddelen av fangstene er tatt med trål på Vikingbanken. Denne silda er faktisk større, med snittvekter på 260- 270 g.

De utenlandske sildebåtene har i all hovedsak tatt sine kvoter så vi forventer lavere kvanta på nordsjøsild fremover.

NVG-sild:
Fra kommunene Gildeskål og Flakstad i Nord Norge er det fisket rundt 150 tonn med NVG-sild fra tre ulike båter. Størrelsen her ligger i hovedsak på 270 g.

Fra en islandsk båt «Vilhelm Thorsteinsson» fikk vi innmeldt vel 1.000 t so er fisket rett utenfor 12. mila på Øst-Island. Størrelsen på denne silda ligger i området 347-387 g.

Islandske båter har i hovedsak avsluttet sitt makrellfiske og gått over på NVG-sild, der det rapporteres med gode silderegistreringer.


Kolmule/Øyepål:
Flere båter har sist uke fisket på «Kanten» og fra åtte forskjellige båter er det fisket 1.400 t med øyepål, 640 t kolmule, 560 t hestmakrell og 100 t strømsild. samt litt hestmakrell og nordsjøsild.

Bergen 13.09.2021
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt