Fiskets gang uke 36

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sesongens første makrellfangster fra havflåten tatt, men hestmakrellen ble nesten bare med sjokket.

Makrell
Sesongens første fangster med makrell ble tatt denne uke. Ikke uvanlig var det «Svanaug Elise» som var først ute. To turer har de vært i smutthavet og fanget vel 1 100 tonn. Første fangst ble tatt 270 n.m. vest av Skomvær, mens neste fangst ble tatt ca. 100 n.m. lengre sør. Fisken var av flott størrelse, snitt på 452 -445 gram.

Det ble registrert mye fisk og stor deltagelse i fisket fra andre nasjoner som Russland, Island, Grønland, Færøyene o.a. Det er bare ett skår i gleden, fisken hadde mye åte og åtetypen var ikke av den milde, noe som resulterte i en del åteskadet fisk. Det virker som om resten av flåten er noe avventende, men et nytt fartøy, Radek, har gått ut og fått en fangst på 300 tonn som de er på tur til lands med. Denne fangsten er tatt i norsk sone, litt nordøst av sørspissen på Smutthavet.

På kysten i sør, fra Rogaland til Møre, er det et godt makrellfiske for den minste flåten. Totalt er det fra denne flåten fanget ca. 740 tonn som i hovedsak er låssatt. Ca. 60 tonn er tatt av direktehåvere. Fisken går i hovedsak til frysing, kun mindre mengder, 65 tonn, gikk til ferskmarkede.

Fisken som nå fanges er små, snitt på fra 180 til 420 gram og med et totalt snitt på 270 gram.

Hestmakrell
Tilløpet til hestmakrellfiske til konsum i forrige uke ble ingen suksess denne uke. Totalt er det tatt vel 1 600 tonn fordelt på 27 fangster. Av disse 27 fangstene er 13 fangster på til sammen 670 tonn levert til konsum mens 14 fangster på til sammen 930 tonn er levert til m/o.

Størrelsen på konsumfangstene varierer fra 20 til 135 tonn og størrelsen på fisken varierer fra 320 til 380 gram.

Nordsjøsild
9 875 tonn nordsjøsild er kommet i journalen denne uke. Av dette er 6 435 tonn fra utenlandske båter. Disse båtene har fisker ved Orknøyene og øst av Peter Head, rutene 42-30 og 41-69.

Av den norske flåten er 2380 tonn levert til indirekte konsum og 915 tonn til frysing. Disse 915 tonnene er fordelt på tre fangster. Fangstingen har i hovedsak foregått nord av Sleipner, rute 42-24/34, mens et par fangster er tatt i EU sonen. Størrelsen på fisken varierer fra 195 til 247 gram. I tillegg er det tatt vel 140 tonn Nordsjøsild på kysten, i kommunene Selje, Bremanger og Fjell.

Størrelsen på fisken som fanges på kysten er 280-300 gram.

Havbrisling
7 fangster med til sammen 5 335 tonn havbrisling ble meldt inn denne uke. Fire av fangstene, 3880 tonn, kom fra svenske og danske båter, mens de resterende 1455 ton er belastet den norske kvoten. Pr. nå er tre fartøy i arbeid på feltet som er i området litt nord for 55 grader N og mellom 4 og 5 grader øst.

Andre fiskeri.
Av annen fisk til indirekte konsum er det langs kanten fanget 950 tonn kolmule, 1 150 tonn øyepål og 235 tonn av andre artet. På Nord-Vestlandet er det tatt tre NVG sildfangster på til sammen 100 tonn

Bergen 9/9 2018
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt