Fiskets gang uke 37

Publisert: av Kenneth Garvik

Rognsild sesongen på hell og makrellflåten på vei til Norskehavet.

Nordsjøsild:
Årets rognsild sesong på nordsjøsild går mot slutten, og sist uke fikk vi innmeldt 5.400 tonn med nordsjøsild. Av dette kvantum har utenlandske båter bidratt med 3.400 t, båter i ringnotgruppen med 1.800 t og fra båtene som fisker med trål på Kanten har vi vel 100 t til mel/olje anvendelse.

Fisket etter rognsild har foregått i to områder, der de norske båtene og en svensk båt har fisket tett på englandskysten sørøst for Middlesbrough.
De skotske/ irske båtene har fisket innenfor 12 mila øst av Orknøyene. Her var fisket godt i starten for så å dabbe av. I helgen har det tatt seg opp igjen her.

Fra kjøperne så meldes det om at rognen begynner å bli delvis overmoden, så vi går sannsynlig inn i siste uke for produksjon av silderogn.

Med stadig større interesse for silderogn ut i verden har flere kjøpere installert rognanlegg til årets sildesesong. Ett blikk på kvantum sild i august og så langt i september viser at det er fisket knappe 40.000 t med nordsjøsild. Hoveddelen av dette kvantum er brukt for å ta ut rogn, i kombinasjon med filet.

I kommende uke forventer vi få norske båter i dette fiske. En del utenlandske båter har fortsatt en del kvoter igjen og om fisket tar seg opp ved Orknøyene så vil nok noen seile til Norge med silda.


Makrell:
For makrell så må vi tilbake til slutten av mai for å finne lavere ukeskvantum. Kun 124 tonn er registrert i innmeldingsjournalen, og av dette er det 34 t fra «Kantafiske».

Fangstingen på kysten har i hovedsak vært i området Sveio- Øygarden i Vestland fylke. Hovedårsaken til det lave kvantum på kysten er nok en uke med mye vind og forhåpentlig vil det trekke inn makrell fra havet fremover.

Fra Norskehavet, der utenlandske båter har fisket godt med trål gjennom hele ettersommeren, har «Sjøbris» leitet i norsk sone i helgen uten at de har fått fangst. Værforholdene har hemmet fiske med not.

Med bedre værutsikter i kommende uke har flere båter tatt løs og satt kursen på nordvest på søndag. Det blir spennende å se om makrellen er tilgjengelig for not og hvilke kvaliteter fisken har.
I fjor var «Fiskebas» første båt ut fra dette område med innmelding 19 september. Kvaliteten da var ypperlig med lite åte og en makrell med fast fiskekjøtt.


Havbrisling:
Fra fire båter har vi innmeldt vel 1.700 tonn med havbrisling. Fisket har foregått i tysk og dansk sektor i sørlige del av Nordsjøen. Alle fangster er tatt med trål og fisket har vært ujevnt.

Av årets kvote på 10.000 t er det nå fisket 6.500 t fra 12 båter. Ytterligere seks båter kan ta utseiling i dette fiske før 1. desember.

 

Øyepål/Kolmule:
Det har vært relativ stor aktivitet i kombifiske langs Kanten i sommer. Sist uke er det fisket 1.800 t øyepål, 1.450 t kolmule, 800 t hestmakrell, vel 350 t strømsild samt noe sølvtorsk.

For øyepål så er det nå fisket 43.000 t av kvoten på 98.053 t i norsk sone.
For 2019 så ble det fisket totalt 60.000 t øyepål og båtene er da i god rute for å passere fjordårets kvantum.


Bergen 14.09.2020
Kenneth Garvik
[email protected]

 

Siste nytt