Fiskets gang uke 38

Publisert: av Kenneth Garvik

Makrellfisket hemmet av uvær, og NVG-sild fisket godt i gang i nord

Makrell:
Vi må tilbake til første uke i august for å finne lavere ukeskvantum enn denne uke, da vi fikk bare 3.100 tonn i innmeldings journalen. Hovedårsaken til det lave kvantum er uvær både langs kysten og ute i Norskehavet.


Av ukens dager var det bare lørdagen været var så pass at båtene kunne lete på skikk og fiske med not. Så i denne periode ble det tatt 2.000 t av ukens kvantum.


Det positive fra lørdagen er at båtene så en del makrell. Men den sto relativ spredt og vanskelig å fiske med not. Et annet positivt trekk er at makrellen sto lenger øst enn tidligere i høst i området N 64⁰ 00’ E 2⁰ 40’, rundt 130 n mil nordvest av Ålesund. Vi får håpe denne setter kursen mot Norskekysten slik vi så i fjor i slutten av september.


I kommende uke vil det fortsatt være stor deltagelse i makrellfiske. Usikkerheten er været der det ser ut til at det midt i uken kan bli et par rolige dager.

NVG-sild:
Med uvær i Norskehavet så gikk en del båter nordover og fisket sild. Og vi fikk høstens beste NVG-sild uke med 8.800 tonn. Dette er fordelt på 23 fangster fra 50 t som lavest til 1.100 t fra en islandsk båt.


Fisket i nord foregikk i starten av uken i området vest-sydvest av Andenes. Senere flyttet båtene seg nordover og det beste fisket hadde vi i helgen rundt 50 n.mil nord av Andenes. Her ble det tatt notkast på opptil 1.000 t.
Snittstørrelsene på silda utenfor Nord Norge ligger i området 266- 303 gram, med vektet snitt på 290 gram.


Den islandske sildeflåte har i flere uker fisket på stor sild på østkysten av Island. Søndag kveld meldte «Vilhelm Torsteinsson» inn sin tredje sildefangst med 1.100 t, der snittvektene varierer fra 367-400 g.


I kommende uker så forventer vi at flere båter vil flytte fokus over på NVG-silda. Av årets kvote på 495.000 t så gjenstår det å fiske vel 260.000 t om vi ikke hensyntar flex-muligheten.

Kystbrisling:
Etter at kvotene på kystbrisling ble kjent tidligere i uken så ble det satt åpning i fisket fra fredag 24. september i områdene Rogaland og Hardanger/ Sunnhordaland.


Så langt har det vært en rolig åpning med 42 tonn fra tre ulike fartøy. Disse fangster er tatt i indre del av Hardangerfjorden i Ulvik kommune.


Brislingen er beregnet brukt til prima hermetikkvare, og ut fra innmeldingene så er dette i hovedsak to-lags vare med 115-123 stk/kg.

Kolmule/Øyepål:
Det har ikke vært det store fisket på Kanten i høst og båtene har normalt flere dager på feltet enn tidligere år.


Fra åtte forskjellige båter kan vi oppsummere med 725 t øyepål, 735 t kolmule, vel 300 t med hestmakrell, 150 t strømsild og noen tonn nordsjøsild.

Bergen 27.09.2021
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt