Fiskets gang uke 38

Publisert: av Line Dale Nilsson

Periodevis godt trykk i makrellfisket, litt nordsjøsild, på det jevne i fiske til indirekte konsum og en stor del av kystbrislingkvoten i Sognefjorden tatt.

Makrell
Nesten 45 800 tonn makrell kom i journalen denne uke og selv om kvantum pr. dag varierte fra 1800 til over 10 300 tonn betegnes uken som en svært god. For havflåten er det hovedsakelig tre områder det er fisket på, det nordligste, i norsk sone nord om 66 grader nord, det neste i Smutthavet nord om 65 graden og det siste, også i norsk sone, mellom 63 grader 30 min. og 64 grader 30 minutter, helt på grensen mot Færøysonen / EU sonen. Etter lite aktivitet på lørdag var flåten nå søndag kommet noe lengre på sørvest, i Norsk sone like innenfor grensen mot Smutthavet på 65 grader 30 min. nord. Fisken har stått dypt utover dagen, men nå i ettermiddag / kveld ble det et godt fiske.
Fordelingen pr gruppe er vel 38 500 tonn fra ringnot, 6 800 tonn fra stor kyst / SUK og 470 tonn fra den minste kystgruppen. Gjennomsnittsvekt for ringnotflåten er 459 gram, stor kyst / SUK 420 gram. I gruppen stor kyst / SUK er også et mindre kvantum fra små kystbåter som direktehåver. Alle snitt er vektet snitt.
Av den minste kystflåten som låssetter er det som nevnt fisket knappe 470 tonn. Det er låssatt fisk fra Selje i nord til Gjesdal i sør. Fisken omsettes i hovedsak til frysing, men fremdeles er det litt salg til ferskanvendelse. For dorgeflåten er det heller ikke denne uken noen fart i fisket ifølge de tilbakemeldingene vi får fra mottaksanleggene. Snittvekta på låssatt fisk er 266 gram.

Nordsjøsild
Av nordsjøsild er det meldt inn 980 tonn denne uke. Storparten av dette kvantumet kommer fra to norske trålfangster, til sammen 875 tonn som er tatt på Fladengrunn. Størrelsen er på 190 til 205 gram og fangstene er levert til konsum i Norge. I tillegg er det tatt noen fangster på kysten, i hovedsak låssatt, både i Os og Kvinnherad og en direktefangst fra Måløyområdet. Fisken på kysten varierer i størrelse fra 230 til 280 gram. 60 tonn er bifangst i industritrålfiske.

Hestmakrell
175 tonn hestmakrell er meldt inn til konsum denne uke mens kvantumet til indirekte konsum er på 425 tonn, alt tatt i forbindelse med trålfiske langs kanten
Kystbrisling

210 tonn kystbrisling er tatt denne uken, henholdsvis 167 tonn fra Sognefjorden og 39 tonn fra Hardanger. I tillegg er det tatt en storbrislingfangst på 4 tonn, 60 stk. pr. kg. i Sandnes kommune.
Brislingen i Hardanger har en størrelse på fra 104 til 112 stk. pr. kg. mens fisken fra Sognefjorden har en størrelse på fra 101 til 124 stk. pr. kg. King Oscar har startet opptak fra Sognefjorden nå på søndag.

Indirekte konsum
I fisket til indirekte konsum er det tatt vel 4 100 tonn denne uke. Av dette er ca. 1 900 tonn kolmule, 750 tonn øyepål, 430 tonn strømsild / sølvtorsk, 425 tonn hestmakrell, 550 tonn havbrisling og 60 tonn nordsjøsild.

Kommende uke forventes stor aktivitet i makrellfiske.

Bergen 24/9-17
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt