Fiskets gang uke 4

Publisert: av Kenneth Garvik

Vinterens beste sildeuke og loddebåtene har ankommet Island.

NVG-sild:
Nok en god sildeuke med hele 33.900 tonn i journalen. Dette er beste uke så langt i vinter, og det er da fisket totalt 119.000 tonn med sild i januar.

I uken som har gått har fisket stort sett foregått i to hovedområder. Det nordligste ligger utenfor Troms, der silda har stått gjennom både høst og vinter. Fra dette område har det meste av silda blitt fanget vest av Malangsgrunnen med fangstrute 05-28 som desidert mest brukt med over 20.000 t.
Silda i dette område har vært varierende i størrelser fra 176 g som lavest til 270 g som høyest, med snitt på vel 230 g.
Fiskerne melder om periodevise store sildemengder, og så langt er det lite bevegelse mot gytefelter lenger sør. Det at størrelsene er ujevne innenfor samme område kan tyde på at gytevandringen er nær forestående.

Fra Norskehavet rundt 130-150 n.mil vest-nordvest av Lofotodden har de største båtene vært i aktivitet. Her er det fra ti ulike båter meldt inn 5.700 t. Dette er sild av eldre årsklasser med snittvekter fra 325 - 352 gram.
Alle fangster, med unntak av en, er fisket med trål. Silda her står dypt både på dag og nattestid, noe som ikke er uvanlig rundt fullmånen.
Håpet fremover er at denne silda trekker inn mot kanten og at den frem mot nymånen blir mer tilgjengelig for not.

Interessen, og derved også prisene, for den store silda er betydelig bedre. Så flere båter har i helgen satt kursen mot dette sildefelt.


Makrell:
Kun en fangst fra «Voyager» med 1.100 t er ukens makrellbeholdning. Denne er fisket nordvest av Hebridene.

Med dette så har de utenlandske båtene fisket nesten 67.000 tonn makrell for landing i Norge i januar. Og dette er det største januar kvantum på makrell vi har hatt i moderne tid i januar.


Hestmakrell:
Langs kysten Rogaland og Vestland er det fisket vel 160 t med hestmakrell fra den minste kystflåte. Størrelsene på denne ligger på rundt 450 t.

«Voyager» hadde og med seg 220 t med hestmakrell sammen med makrellfangsten. Snittvekten her er 240 gram.


Kystbrisling:
Også denne uke har «Spjæringen» fisket brisling. De har hatt tre turer med til sammen 113 tonn. Fangstene er tatt i ytre del av Oslofjorden og landet i Sverige. Dette er stor brisling der det går fra 47 – 65 stk/kg.


Lodde Island:
Island fastsatte en loddekvote på 61.000 t tidligere i uken og av denne har Norge fått tildelt 33.388 t. Reguleringene ble fastsatt før helgen og kvoteenheten ble satt til 0,79.

De første båten tok utseiling i siste del av uken og søndag kveld har fem båter satt kursen mot loddefeltet. «Vendla» kom fram søndag og registrerte lodde tett nord av N 64⁰ 30’, men nordlig kuling hemmet fiske.

Værmeldingene de neste dagene er gode så det blir spennende å se tilgjengelighet og kvaliteter fremover.

 

Bergen 01.02.2021
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt