Fiskets gang uke 40

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fult trykk i makrellfiske og de første båtene er gått i Norskehavet på leting etter NVG-sild. 

Makrell

Etter at makrellfiske kom skikkelig i gang forrige uke med vel 27 000 tonn har de gode forholdene fortsatt også denne uken, nesten 44 200 tonn er innmeldt.

Som tidligere skrevet om er makrell langt sør i Nordsjøen i år, lengste sør som vi har innmelding fra er ca. 50 n.m. nordøst av Peter Head, vestkant av Fladengrunn. Nå søndag er flåten 40-50 n.m. lengre nord, øst av Orknøyene. Fra flåten meldes det om til dels store registreringer av makrell. Deltagelsen i fiske er stor med 60 båter fra ringnotgruppen, 45 fra kyst, 9 SUK og 1 fra trål.

Samlet kvantum fra den havgående flåte, både ringnot, SUK og kyst er 43 750 tonn. Den kvantumsmessige fordelingen mellom gruppene er 38 500 tonn fra ringnot, 2 250 tonn fra SUK , 3 250 tonn fra kyst (alle kystgrupper) og 200 tonn fra trål. Størrelsen på fisken som fiskes i EU sonen er fra 365 til 489 gram og med et vektet snitt 445 g.


Også i de kystnære områdene er det tatt en del fisk denne uke, 240 tonn er låssatt inkl. 10 tonn som går til ferskmarkedet og 210 tonn som er fisket av direktehåvere, derav også noen dorgere. Låsfiske foregår i hovedsak i kommunene Fjell (14 fangster), Bømlo (7 fangster) og Askvoll (4 fangster).

Når det gjelder dorgefiske har det de siste dagene vært gode forhold i området ut av Karmøy.

Av årets disponible kvote på 163 599 tonn, inkl. disponibel flex, gjenstår 69 888 tonn.


Nå i helga er værforholdene ikke helt gode, men fra kommende tirsdag forventes gode forhold igjen. Og da forventes det også godt fiske.NVG-sild

De første to båtene er gått ut i Norskehavet på leting etter NVG-sild denne uke. Foreløpig har vi ikke fått tilbakemeldinger om registrering av sild i de områdene de har gått over. I tillegg har en båt vært så langt nord som på Tromsøflaket og der fått en fangst på 400 tonn. Fangsten var gjort på to hal (trål) med sild med snittvekt på 219 og 248 gram. Det ble registrert mye sild i området.

Vi har også fått innmelding fra en islandsk båt som kom på auksjon og ble solgt til norsk kjøper. Denne islandske fangsten var på 1 350 tonn med sild på 397 gram i snitt. Fangsten var tatt i området litt nord av 65 grader nord og 7 grader 30 min. vest. Opplysninger som vi har fått fra Island er at det er godt fiske i dette området og etter den bevegelse vi kan se på flåten kommer de stadig nærmere grensen mellom Islands sone og Færøysonen.

Kystbrisling
Første dag i oktober åpnet brislingfisket her på Vestlandet og samme dag fikk vi den første innmeldingen av brisling. Totalt 5 fangster på til sammen 85 tonn er tatt, 4 av dem i Kvinnherad kommune og en i Forsand kommune. Så langt er tre båter i aktivitet og innmeldt med fangst.

Indirekte konsum
Til indirekte konsum er det denne uke meldt inn vel 5 430 tonn. Dette er fordelt med 3 680 tonn øyepål, 700 tonn hestmakrell, 670 t kolmule, 150 t nordsjøsild, 230 t strømsild / sølvtorsk.

Bergen 7. oktober 2019
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt