Fiskets gang uke 41

Publisert: av Kenneth Garvik

Nok en god makrelluke og NVG sild fra havet bidrar til stor omsetning.

Makrell:

Atter en god makrelluke med hele 38.200 tonn i innmeldingsjournalen. Av dette kvantum har ringnot bidratt med 27.000 t, kyst 6.900 t, SUK 3.000 t, trål 750 t og fra en dansk båt har vi 550 t.

De største notbåtene har fisket all makrell i EU sonen øst av Orknøyene, og fiskerne melder om periodevis mye makrell i dette område. Med fiske i dette område så kan det være utfordrende for de minste båtene å krysse Nordsjøen. Derfor har en del båter valgt å lande fangstene enten på Shetland eller i Peterhead.

Det er fortsatt god etterspørsel etter notmakrellen og vi opplever rekordpriser i auksjonene. Og med makrell som den store bidragsyter så har vi løpet av de siste to uker omsatt pelagisk fisk for formidable 1.48 milliard kroner. Noe som gir et snitt på over 100 millioner om dagen.

Makrellen holder en grei snittstørrelse med totalsnitt for hele kvantumet på 433 gram. Det er fortsatt liten andel av makrell < 250 g i fangstene, med bare noen ytterst få prosent.

I forhold til kvotesituasjonen så er det nå fisket 131.000 t av årets kvote på 152.811 t. For ringnot har nå over 50 båter tatt sin kvote, og på kyst er også en god del ferdig for i år. Vi ser at de fleste båtene også fisker kvoteflex da prisene i år er så gode.

I kommende uke forventes det betydelig mindre aktivitet på makrellen fra norske båter grunnet kvotesituasjonen. Fra utenlandske båter som i hovedsak tråler så forventer vi at disse vil drøye litt til før en går på havet.

 
NVG-sild:

Flere båter har flyttet fokus over på sild etter at makrellkvotene er i havn, og sist uke ble det fisket 10.600 tonn med NVG-sild.

Hoveddelen, 8.600 t er fisket ute i Norskehavet, mens det resterende er tatt i vestkanten av Tromsøflaket og på Kvænangen.

Fra feltet ute i Norskehavet har båtene vært på sildejakt over et stort område, og onsdag kom «Ligrunn» over sild øst i Smutthavet tett sør av N 68⁰. Utover i uken har fisket foregått lenger sør der en fangst også ble tatt i norsk sone på høyde med Træna.

Silda fra dette område er stor med snittvekt i området 380 til 418 gram, der rundt 90% består av gruppe 1 sild (>350 g)

Fra området utenfor Nord Norge så er det som ventet mindre størrelser på silda. På Tromsøflaket er det stor variasjon der laveste snittvekt er 185g, og høyeste er på 256g. Den minste silda er sannsynlig 2016 års klassen som forventes å komme mer inn i fisket fremover.

På Kvænangen så ligger størrelsene i området rundt 280g, og dette er nok i hovedsak 2013 årsklassen.

I kommende uke forventes det større aktivitet i sildefiske og da spesielt ute i Norskehavet. Vi forventer at flere anlegg i nord vil starte opp fremover.


Nordsjøsild:

Fra området sørvest av Oseberg i norsk sone er det tatt 3 fangster med til sammen 330 tonn sist uke.

Silda her er fin, med størrelser i området 225-239 gram.

Noen båter har fortsatt sild som må fiskes i norsk sone så vi forventer at noen vil ha fokus på dette fiske utover høsten.


Kystbrisling:

Fra to brislingbruk har vi innmeldt 125 tonn sist uke. Disse fangstene er tatt i Matrefjorden i Sunnhordaland.

Vi krysser fingre for fortsatt fiske her og det vil nok bli åpnet ytterligere fjorden i slutten av oktober.

 
Indirekte konsum:

Relativ få båter er ute og fisker etter øyepål i EU sonen og på «Kanten» i kombifiske.

For øyepål så er det fisket 840 t fordelt på 5 fangster. I tillegg er det tatt 135 t hestmakrell og vel 130 t strømsild.

 


Bergen 14.10.19

Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt