Fiskets gang uke 42

Publisert: av Camilla Klævold

Fult trykk i nvg-sildefisket mens makrellsesongen for den norske flåten går mot slutten.

NVG-sild
Etter at makrellsesongen var over for de fleste av den havgående flåte var det nvg-sildefisket som stod for tur. Og flåten fikk full klaff, hele 45 400 tonn er registrert i innmeldingsjournalen denne uke. Det er på to områder det fiskes, i Smutthavet - Norskehavet og på Tromsøflaket. Det er også tatt et par fangster på ytre deler av Kvænangen.

I det fisket som foregår i Norskehavet, områder mellom Nord 66 graden og Nord 67,5 grader, øst av en grad øst og hvor den største deltagelsen har vært, er det innmeldt 38 900 tonn fordelt på 45 fangster. Snittstørrelsen er fra 373 til 407 gram, vektet snitt 391 gram. Kvantum fra de forskjellige gruppene er henholdsvis ca. 34 450 tonn fra 30 ringnotbåter, 2 200 tonn fra 7 kystnotbåter, 750 tonn fra en tråler og ca. 1 500 fra to utenlandske fartøy.

Fra det nordlige området, Tromsøflaket og ytre Kvænangen, er det innmeldt 6 500 tonn. Dette er fordelt med 4 800 tonn fra 5 ringnotbåter og 1 700 tonn fra 6 kystbåter. To av fangstene er tatt på Kvænangen. Her rapporteres det om at silden er kommet innenfor fjorlinjen som gjør at ikke større kystbåter får fiske på den. Fra Tromsøflaket meldes det om registreringer av mye sild, men her er også en del sild som er av størrelse under 200 gram. Størrelsen på den silda som er fisket her er fra 185 til 306 gram, vektet snitt 251 gram. Det er også tatt en fangst på 100 tonn med 300 grams sild i Lofoten.

Makrell
Nesten 18 400 tonn makrell er innmeldt i uke 42 og det er i hovedsak øst av Orknøyene fisket har foregått også denne uke. Dette kvantumet er fordelt med 8 380 tonn fra ringnot, 4 875 tonn fra kyst totalt, SUK 2 170 tonn, fra trålgruppen 675 tonn og 3 utenlandske båter med 2 300 tonn.

Kyst sitt kvantum er igjen delt opp hvor det er låssatt 250 tonn inkl. 30 tonn til ferskmarkede, innmeldt fra dorgere 140 tonn og 4 485 tonn fra direktehåvere. Den låssatte fisken er tatt i kommunene Sund, Austevoll, Bømlo, Karmøy, Tysvær og Vindafjord, mens av den direktehåvede fisken er knappe 60 tonn tatt på norskekysten og resterende fisket øst- nordøst av Orknøyene.

Dorgerne er ikke pålagt innmelding dersom ikke fangsten er over 10 tonn slik at å ha oversikt over deres fiske kan by på problemer. Det vi har registrert er at det er brukbart fiske i området mellom Egersund og Karmøy. Snittstørrelsen på alt som er direktehåvet denne uke er fra 250 til 485 gram og med et vektet totalsnitt på 430 gram. Av årets disponible kvote på 163 599 tonn inkl. flex, gjenstår det nesten 16 000 tonn, men dette er som nevnt, inkludert årets disponible flex.

Nordsjøsild
Denne uken har en del båter vært på leting etter nordsjøsild og 13 fangster på tilsammen 1 870 tonn er registrert hos oss. Av disse er 940 tonn tatt i EU sonen, område sørøst av Forty Mile Ground og 930 tonn tatt i Norsk sone, hovedsakelig på Vikingbanken.

80 tonn er levert til indirekte konsum mens resten er levet til konsumanlegg i Norge og Danmark. Størrelsen på denne nordsjøsilden er fra 200 til 276 gram i snitt.

Indirekte konsum
Det er ikke den store fart i fisket til indirekte konsum, men det er heller ikke den store deltagelse for tiden. 7-8 båter har vært i aktivitet og har samlet 1 850 tonn øyepål, 140 tonn strømsild / sølvtorsk, 375 tonn kolmule og 370 tonn hestmakrell.


Bergen 21/10-19
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt