Fiskets gang uke 42

Publisert: av Roar Bjånesøy

Ny uke med mye makrell og godt NVG-sildefiske for de båtene som har vært på det.

Makrell
Etter en noe sen start på makrellsesongen dette året har det i de to siste ukene vært fult kjør. Denne uke ble også et solid kvantum makrell fisket, totalt vel 48 750 tonn er registrert.

De siste to ukene har fisket foregått i EU sonen øst av Fair Isle og sørover på Fladengrunn og i perioder har det vært registrert mye fisk. Snittstørrelsen varierer fra 344 til 458 gram og med et totalt snitt på 420 gram etter antall fangster. Også på mottakssiden er det stor aktivitet, anleggene fra Uthaug i nord til Egersund i sør har kjørt for fult selv om det nok er enkelte anlegg som har hatt mer kapasitet. Også anlegget i Lerwick har tatt imot en del fisk fra kystflåten som ikke ønsker å gå over Nordsjøen i alle værsituasjoner. I tillegg er et par fangster gått opp til Peterhead.

Av ukens totalkvantum har ringnot bidratt med 29 650tonn, trål 550 tonn, SUK 4 000 tonn og stor kyst 8 150 tonn, utenlandske båter 6 350 og låssatt på kysten 55 tonn. Fisken som er låssatt på kysten er av en mindre størrelse, 200 - 300 gram og det er i kommunene Fjell og Sund at fangstene er tatt.

Av årets disponible totalkvote på nesten 201 000 tonn inkl. disponibel flex gjenstår det nå i underkant av 50 000 tonn.

Kommende uke forventes en vesentlig mindre fisketakt da mange fartøyer har tatt sine kvoter. For ringnotgruppen er det et tjuetalls båter som har kvote igjen, men det er få av dem som har noe vesentlig kvantum å fiske.

NVG-sild
12 båter har vært i aktivitet i Norskehavet etter NVG-sild og har fått fangst. Til sammen 9 775 tonn er solgt til kjøpere fra Senjahopen i nord til Skudenes i sør. Trolig på grunn av stor aktivitet i makrellfeltet så har det ikke vært mange kjøpere på hver auksjon.

10 av fangstene er tatt i Internasjonalt område, i sørspissen på Smutthavet, litt nord for 65 graden. De to andre fangstene ble tatt i norsk sone, den ene ved 66 grader Nord og 4,5 grader øst, den andre 25-30 n.m. lengre nord. Ca. 180 n.m. vest av Træna. Silda i Norskehavet / Smutthavet er av stor størrelse, snitt på fra 386 til 404 gram og med et totalsnitt 395. Silda i Norske sone er litt mindre, 379 gram i snitt.

De opplysninger vi har fått er at det er mye sild å se, det er fisket både med ringnot og trål. Kommende uke forventes at flere fartøy som nå er ferdig med makrellfiske, vil sette kursen mot sildefeltene. Så blir det spennende å se om silda kommer opp mot kysten slik at også den mindre flåte får mulighet til å fiske.

Nordsjøsild
Tre båter har vært på leting etter nordsjøsild og blitt belønnet med fangst, til sammen 585 tonn.

Fangstene er tatt øst av Shetland, rutene 42-42 og 42-52 samt en fangst i norsk sone, rute 28-51, Bergen Bank. I tillegg er det tatt 35 tonn sild som bifangst i industritrålfiske. Størrelsen på den silda som er gått til konsum er på fra 207 til 234 gram for det som er tatt i EU sonen og 221 gram for det som ble tatt i norsk sone.

Kystbrisling
Vel 50 tonn med kystbrisling er registrert i journalen vår denne uke. Alle fangstene er tatt i Sognefjorden, to av dem i Sogndal kommune hvor snittstørrelsen er 90 stk. pr. kg. og en i Lærdal kommune hvor størrelsen er 113 stk. pr.kg. De signaler vi får er at det er svært lite brisling å se.

Indirekte konsum
I fiske til indirekte konsum er det denne uke fisket 1 240 tonn øyepål hvorav 680 tonn er tatt i EU sonen, 480 tonn kolmule, 255 tonn strømsild og 50 tonn sølvtorsk samt 440 tonn hestmakrell og som nevnt tidligere 35 tonn nordsjøsild. Totalt for de 7 fartøyene som har meldt inn 2 500 tonn denne uke. 1 820 tonn kommer fra «Kanten».

Bergen 22. oktober 2018
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt