Fiskets gang uke 43

Publisert: av Kenneth Garvik

Fortsatt mye makrell ved Shetland, og årets beste sildeuke fra Norskehavet.

Makrell: 

Nok en god makrelluke selv om vi ikke er i nærheten av de to foregående ukene da vi lå rundt 50.000 t. Vi fikk totalt 29.800 tonn i journalen. 

Av dette kvantum er 10.100 t fisket av ringnot, 7.900 av kyst, 3.300 t fra trålgruppen og fra utenlandske båter har vi 8.500 tonn. 

All makrell er, med få unntak, fisket i EU sonen og det er i området sørøst av Shetland fisket har foregått. Det rapporteres om mye makrell i dette område og periodevis kan det være utfordrende å finne passelige mengder for å sette not. 

Størrelsen på makrellen fortsetter å gå ned der vi sist uke har en veiet snittvekt på 410 gram. Dette er snittvekten av makrell som over 250 gram i fangstene. Og vi ser at det er opp til 10% av makrell < 250 g, så den reelle snittstørrelse ligger nok under 400 gram. 

Det er nå fisket 173.800 tonn av årets kvote på knappe 190.000 t. For ringnot og trål er det lite igjen på kvotene, mens for kyst så står det fortsatt en god del igjen, da spesielt for dorgegruppen.  

Om vi inkluderer full flex for neste år så kan det fortsatt fiskes rundt 27.000 t. Menn med lavere kvote til neste år og problem for dorgegruppen å nå kvoten så vil det nok bli fisket et betydelig mindre kvantum. 

  

NVG-sild: 

Endelig ble det fint vær over flere dager i Norskehavet og dette gjorde at vi fikk årets beste uke med hele 35.000 tonn innmeldt. Dette er fordelt på 47 forskjellige båter med fangster fra 105 til 1.080 tonn. 

Fisket startet i søre deler av Smutthavet, senere kom flåten over sild lenger øst i norsk sone på rundt N 65°. I tillegg kom noen båter over sild ytterligere 130 n.mil på nordøst, noe som er knappe 170 n.mil vest av Træna. 

Det meldes om store konsentrasjoner av sild og da spesielt på det sørøstligste feltet. Problemet er at silda har holdt seg dypt også på nattestid, dette er normalt rundt tida for fullmåne og når det er klarvær. 

På kysten er det bare tatt noen få fangster på Møre. Fra nord så hører vi at det er observert hval utenfor Kvænangen, samt at garnfiskerne på yttersiden i samme området får torsk med sild i magen. I fjor var flere større båter på silda utenfor Torsvåg på disse tider, men vi fikk ikke første låsfangst i Kvænangen før 12. November. 

Fra Norskehavet så forventes det fortsatt god aktivitet i kommende uke. 

 

Nordsjøsild: 

Fra 7 båter fikk vi 2.900 tonn med nordsjøsild sist uke.  

Flere båter som er ferdig med makrellkvoten har sist uke jaktet på silda i Nordsjøen, og da med fokus på norsk sone. 

Her fikk vi tidlig i uken noen fangster tatt sørøst av Patchbanken med sildestørrelser på knappe 200 gram. Men utover i uken så slo denne silda seg utover og båtene trakk inn i EU sonen.  

Her kom noen båter i godt med sild i EU sonen så langt sør som N 55°, øst av Newcastle. Størrelsen på silda her ligger i området 170-183 gram. 

Søndag kveld er flere båter i arbeid på dette feltet. 

 

Havbrisling:  

En båt “Malene S” har tatt sin tilmålte brislingkvote med en fangst på 560 t i hollandsk sektor. 

Av kvoten på 10.000 t er det nå fisket knappe 7.000 t, der alt er omsatt til mel/olje. 

Fra konsumkjøpere meldes det om stor interesse dersom det er mulig å få rette størrelser, og da helst fisket med not. Vi får håpe noen av de gjenværende båtene som har utseiling finner dette interessant. 

 

Indirekte konsum: 

Flere båter fra trålgruppen har lagt over til makrell så vi har beskjedne kvanta i dette fiske. Kun 80 t kolmule, 660 t øyepål, 50 t strømsild, og 110 t hestmakrell. 

 

Oppsummert: 

Vi har hatt en meget hektisk oktober med store kvantum og rekordhøy omsetning. Selv med noen få dager igjen av måneden kan vi fastslå at vi kommer over toppnoteringen vi hadde tilbake til september 2011, da vi hadde en omsetning på knappe 2,1 milliarder. 

 

Så langt i denne måneden viser at vi har solgt knappe 217.000 tonn med pelagisk fisk til en verdi på vel 2,4 milliarder. Dette er imponerende tall både for de som fisker, og ikke minst alle de anlegg langs kysten som produserer og selger all den fisken ut i den store verden.   

 

 

Bergen 29.10.18 

Kenneth Garvik 

[email protected] 

 

 

Siste nytt