Fiskets gang uke 43

Publisert: av Kenneth Garvik

Endelig sildfiske på Kvænangen og mindre makrell fra vest.

NVG-sild:
For både de fleste i ringnot og de største i kystgruppen er det NVG sild som har fokus. Selv med flere dager med kuling fikk vi totalt 30.100 tonn sist uke. Der vi hadde de to beste dagene på søndag med 10.300 t og mandag med 8.100 t.

Fisket foregår i to hovedområder, der det fra området Kvænangen til nord av Fugløy er fisket 17.100 t. Silda her varierer en god del, fra laveste snittvekt på 170 g til høyeste på 315 g. Snittet her ligger på 273 g.
Fiskerne melder om godt med sild nord av Fugløy som trekker inn mot land. Lørdag kom og fisket skikkelig i gang utenfor fjordlinjene øst av Arnøy. I tillegg tok noen båter kast innenfor fjordlinjen med inspektør om bord, og forhåpentligvis blir det åpnet opp her og.

Fra Norskehavet er det fisket 13.000 t, og i dette område er det betydelig større sild med snittvekter fra 348 – 400 g. Gjennomsnittsvekt for alle fangster på 379 gram.
Silda står over et relativt stort område i Norskehavet, og da i hovedsak i Smutthavet. I helgen har avstanden vært på 125 n.mil mellom sørligste og nordligste sildefelt.

I kommende uke forventes det større aktivitet i sildefiske og da spesielt ute i Norskehavet.

 

Makrell:
Som forventet går makrellkvantumet ned og sist uke har vi registrert 7.500 tonn i journalen. Av dette er hele 6.000 t fra shetlandske og skotske makrelltrålere som nå er kommet godt i gang med sitt makrellfiske for høsten. Det resterende kvantum er fordelt på 1.000 t for kyst og 500 t fra tre ringnotfangster.

Fisket av makrell foregikk i første del av uken øst av Orknøyene. Etter kuling og uvær kom de utenlandske båtene i makrell tett øst av Shetland i helgen.

Snittstørrelsen på makrellen varierer fra 370 gram som lavest til 475 som høyeste. Et vektet snitt for alle fangster gir et snitt på 446 gram.

I kommende uke håper vi på bedre værforhold enn sist uke, slik at kystbåtene som har lagt på Shetland kan komme seg ut og sikre siste rest av sine makrellkvoter. Vi forventer også flere utenlandske båter med makrell.

 

Nordsjøsild:
Fra seks båter har vi innmeldt knappe 1.900 tonn med nordsjøsild.

Tre fangster er tatt med trål øst av England, sa langt sør som N 54⁰ 10’. Silda her har en snittstørrelse på knappe 180 gram. Fra dette område melder fiskerne om mye sild og en må være forsiktig under tråling.

De resterende fangster er på større sild som har snittvekter i området 225 - 280 gram. Disse er fisket sørøst av Shetland i EU sonen og sørvest av Oseberg i norsk sone.

Da noen båter fortsatt har kvote igjen i Nordsjøen forventer vi aktivitet i dette fiske fremover.

 

Havbrisling:
Fra en norsk og en skotsk båt har vi innmeldt 1.150 tonn med havbrisling. Disse fangster er tatt med trål i dansk sektor og omsatt til mel/ olje anvendelse i Norge.

Av årets kvote på 10.000 t er det nå tatt vel 7.300 t. Havbrislingfisket reguleres med en rullerende trekningsliste der 18 båter har fått mulighet til å fiske denne sesong. Så langt har 14 båter deltatt i dette fiske, og de resterende har siste utseilingsfrist 30. november.

 

Indirekte konsum:
Relativ få båter er ute og fisker etter øyepål i EU sonen og på «Kanten» i kombifiske.
For øyepål så er det fisket 1.450 t fordelt på 6 båter fangster. I tillegg er det tatt 130 t hestmakrell, knappe 140 t kolmule og vel 60 t strømsild.

 

Bergen 28.10.19
Kenneth Garvik
[email protected]

 

Siste nytt