Fiskets gang uke 44

Publisert: av Kenneth Garvik

Atter en god sildeuke i nord. Makrellfiske både på Shetland og utenfor Møre

NVG-sild:
Det gode sildefiske fortsetter, og vi har de siste seks ukene hatt snitt ukeskvantum på over 30.000 t. Fra journalen sist uke så vises et kvantum på 32.100 tonn. I dette fiske så var tirsdag beste dag med hele 9.400 t.

Som tidligere uker er det ringnot som er største bidragsyter med 19.400 t. Kystgruppen har fisket 11.200 t, og fra fire irske fartøy er det fisket 1.500 t.

Det fiskes nå sild på Kvænangen, innenfor fjordlinjene for den minste flåte. Utenfor og kystnært har større kystbåter og ringnot fisket godt med sild. Vest av Tromsøflaket helt nord til N 71⁰ 50’ har utlendingene og noen ringnotbåter vært i aktivitet.
Her kan nevnes at «Slaatterøy» tok hele 2.230 t i tre kast 70 n.mil NW av Torsvåg. Dette er største sildeinnmelding vi har hatt til konsum.

Sildestørrelsene varierer fra 220 til 310 g, veid gjennomsnitt på 277 gram. Silda som har vært i front inn på Kvænangen har hatt størst snittvekt.

Om vi kikker litt på kvotestatus så er det nå fisket knappe 400.000 t av en kvote på 495.035. Båtene har her og mulighet for å flexe 10 % begge veier. Om vi antar en lignede flex som i fjor så vil det bli fisket knappe 100.000 t til i år.

Det forventes stor deltagelse i sildefiske i kommende uke. Flere båter av de som leverer til føringsbåter kommer til, og både de større kystbåtene og ringnot vil også delta fremover.


Makrell:
Det ble en middels makrelluke med 17.800 tonn innmeldt. Beste makrelldag var lørdag med 4.100 t. Av ukens kvantum er hele 11.600 t fisket av utenlandske fartøy. Her er fordelingen av kvantumet med 9.600 t fra syv britiske fartøy og 2.000 t fra tre færøyske båter.
Av de norske båtene har ringnot fisket 5.000 t, trål 700 t og kyst 500 t.

Makrellfisket har som de foregående uker foregått i to ulike områder.
Ett felt fra Aktivneset til Storegga, rundt 40 n.mil av Ålesund. Her har de norske og færøyske båtene i all hovedsak fisket makrell med trål. Fangstingen her har vært ujevn med fangststørrelser fra små slumper til over 900 t som beste fangst fra færøyske «Gøtunes»
Snittstørrelsen på makrellen i dette område ligger på 467 gram

Fra området sørøst av Shetland har fangstene vært betydelig større. Fangstene her varierer fra 450 t til hele 2.200 t fra «Research» fra Shetland.
Her rapporteres det om godt med makrell. Og for å opprettholde god kvalitet så tar de fleste båtene korte hal med passelig kvantum.
Makrellen ved Shetland er hakket mindre med snittvekt på 434 gram.

Vi har nå fisket knappe 270.000 t av årets kvote på 305.000 t.
Om vi tar med vel 9.000 t som vi fisket på årets kvote i fjor så har vi nå tatt over 90 % av makrellkvoten.

Fra norsk sone så vil en del norske og færøyske båter ha fokus på makrellfisket. Det meldes om mye vind utover i uken så dette kan hemme båtene.
Fra Shetland- feltet så begynner en del båter å bli ferdig med kvotene. Vi håper fortsatt på landinger herfra.


Nordsjøsild:
Vi har tre fangster med nordsjøsild med totalt 290 tonn.

Disse er tatt på Vikingbanken både med not og trål. Dette var relativ stor sild på rundt 260 gram.

 

Kolmule/Øyepål:
Kun to båter har meldt inn fisk fra Kanten denne uke. De har fisket 600 t kolmule, 180 t strømsild og 90 t hestmakrell.
Fra en dansk båt er det innmeldt 290 t med øyepål fra østkanten av Fladen.

 

Bergen 08.11.2021
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt