Fiskets gang uke 44

Publisert: av Kenneth Garvik

Stort sildekvantum i nord og mye makrell fra utenlandske båter.

NVG-sild:
Det ble atter en god sildeuke i nord. Totalt er det fisket 45.800 tonn, der beste innmeldingsdøgn var lørdag med 10.900.
Av ukens kvantum har ringnot bidratt med hele 28.500 t, fra kyst 16.700 t og to irske båter har fisket 600 t.

Vi har i høst sett at en del sild har blitt omsatt til mel/olje anvendelse, da med hovedgrunn til historisk høye priser på fiskeolje. Av ukens kvantum er 17.200 t solgt til denne anvendelse.

Fisket i nord har foregått både inne på fjordene og ute i havet. På fjordene så har flåten arbeidet på flere sider av Arnøya, da med de beste registrerende på sørvest-sida.

Ute i havet har flåten vært relativ nært land, rundt 20 n.mil av Fugløya.

Selv om vi har ett godt ukeskvantum har ikke silda vært like lett å fange. I perioder har den stått både dypt og spredt slik at det har blitt en del mindre kast.

For den minste flåte som har begrenset evne til å føre selv så gav Fiskeridirektoratet fritak for låssetting slik at en kan pumpe rett fra not. I helgen har ett par samfiskelag kommet i aktivitet innenfor fjordlinjene. Vi forventer større deltagelse fra denne gruppe i kommende uker.

I tillegg til sild i Troms så er det fisket sild kystnært fra Møre i sør til Bodø i nord fra den minste kystflåte.

Med de siste ukers kvantum så går det unna på kvoten, og det er nå fisket 331.000 t av kvoten på knappe 455.000 t. I kommende uker forventer vi fortsatt god deltagelse i sildefiske i nord.


Makrell:
Makrellkvantumet går opp, og dette takket være utenlandske landinger. Sist uke ble det innmeldt 26.400 tonn. Av dette kvantum så har utenlandske båter fisket 19.500 t, ringnot 6.300 t og det resterende kvantum på 600 t fordeler seg på de andre fartøygruppene.

De utenlandske båtene har fisket makrellen øst av Shetland. Her har tolv forskjellige båter hatt gode fangster fra 475 t til 1.650 t som største fangst. Fangstingen her foregår med trål og det har vært godt fiske i dette område. Størrelsene på makrellen ligger i område 380 – 425 gram.

For den norske flåten så foregikk fisket i første del av uken tett på grensen mellom Norge og Storbritannia, sør og nord av N 60⁰. Største fangst herfra var på 475 t, og størrelsen på makrellen lå på rundt 300 g.

Senere flyttet båtene felt og trålte i området Aktivneset- Storegga utenfor Møre. Og noen få har tatt brukbare fangster her. Dette er stor makrell på rundt 500 g i snitt.

På kysten har vi kun hatt noen få fangster sist uke. Så det er sannsynlig at de store makrellmengdene som var her tidligere i høst har trukket vestover, og ut i Nordsjøen.

Det er nå fisket 288.000 t av årets tilgjengelige kvote på 309.000 t. Maksimalkvote tillegget som ble gitt for ringnot og SUK tidligere ble stoppet 1. november for ringnot.

I kommende uke vil noen båter fortsatt jakte etter makrell i norske farvann.


Nordsjøsild:
For nordsjøsild så er de aller fleste i havn med kvotene sine, og på totalen er nå kvoten på vel 130.000 t fisket. I tillegg har vi en fleks mulighet på 12.600 t.

Sist uke er det fisket 2.200 t, og dette er fordelt på seks båter med fangster fra 100 til 865 t, samt noen mindre kvanta som bifangst.

Hoveddelen av ukens kvantum er fisket i britisk farvann, rundt 90 n.mil øst av Peterhead. Størrelsene på silda ligger i området 200 g på snitt.


Brisling:
Fra to danske båter har vi innmeldt hele 1.370 t med havbrisling. Fangstene er tatt med trål i to ulike områder. Der det ene ligger vest av Danmark med brisling på 130stk/kg, og det andre i britisk sone nordøst for Newcastle. Her er brislingen mye større med 50- 75 stk/kg. Dette er attraktiv brisling, og da spesielt til krydring.

For kystbrisling sin del så har det vært en heller laber uke der det er tatt noen fangster i Vik i Sogn, samt et par fra Kvinnherad i Sunnhordaland.
Det totale kvantum er på beskjedne 74 tonn.


Fisket til mel/olje:
Færre båter har vært i aktivitet på «Kanten» sist uke. Fisket har vært så som så, der åtte forskjellige båter har fisket 1.200 t kolmule, 400 t øyepål, 220 t strømsild, 130 t hestmakrell samt noe sild og makrell.

 

Bergen 07.11.2022
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt