Fiskets gang uke 45

Publisert: av Camilla Klævold

Jevnt og godt sig på NVG-silda, makrellen fikk seg en liten opptur utforbi Mørekysten

NVG sild
Fisket etter NVG-sild har vært godt også denne uken og det er registrert vel 36.000 tonn i journalen. De største innmeldingene kom tidlig i uken og tirsdag ble den beste dagen med vel 9.800 tonn innmeldt. Av ukens kvantum har ringnot bidratt med 17.805 tonn, kyst 15.431 og trål 2.340 tonn. 12.200 tonn av ukens kvantum har gått til mel og olje anvendelse.

Fisket i nord har foregått både inne i fjordene og ute i havet. Onsdag denne uken åpnet Fiskeridirektoratet også opp fjordlinjene i Lyngenfjorden for alle kystfartøy uavhengig av lengde. Størrelsen på silda ligger i snitt rundt 300 gram.

Føringsbåtene har begynt å gå for fult og vi forventer enda mer trykk i Kvænangen den kommende uken. 13 fartøy har så langt startet opp låssettingsfisket.
 
Makrell
Makrellfisket fikk seg et lite oppsving på Mørekysten denne uken på Storegga og vi fikk noen gode fangster med stor og fin makrell på rundt 500 gram i snitt. Mot slutten av uken kom ruskeværet og båtene måtte avbryte fiskeriet, denne uken er det derimot bedre vær så vi håper på flere fangster fra området utenfor Møre.

Det er også registrert en del utenlandske makrellfangster. Disse er hovedsakelig fisket øst og sør-øst av Shetland. Makrellen i dette området ligger i snitt på rundt 360-390 gram. Den kommende uken ser det ut som den utenlandske flåten kan bli noe påvirket av dårlig vær.

Totalt er det registrert vel 14.000 tonn med makrell i journalen denne uken.

Nordsjøsild
Det er et par båter som har fisket nordsjøsild 80-90 nm øst av Peterhead også denne uken, og det er registert 1.945 tonn i journalen.

Kanten
Det har vært en to-tre båter i aktivitet på Kanten denne uken og det er registrert 507 tonn med kolmule, 5 tonn med hestmakrell, 20 tonn med strømsild og 100 tonn med øyepål.

Havbrisling
To utenlandske fartøy har levert totalt 1368 tonn med brisling denne uken. Fangstene er tatt øst for Newcastle.

Siste nytt