Fiskets gang uke 46

Publisert: av Camilla Klævold

NVG-sild fra havet og langs kyst, litt kystbrisling fra ulike fjorder

Makrell
Denne uken har det vert innmeldt 1.188 tonn Makrell fra norske fartøy og 505 tonn fra en utenlandsk levering. Alle fangstene er tatt i EU sonen øst av Shetland. Det er nå få norske fartøy som har nok kvote igjen til at det er verdt å gå ut å fiske på.  

NVG-sild
Totalt har det vært innmeldt 30.366 tonn med NVG Sild denne uken, 12.795 tonn et tatt i Smutthavet med storsild på 380-400 gram. Mens resterende kvantum et tatt i havet nordvest av Tromsø og på kysten av Troms. Denne silder har en mindre størrelse som ligger på 220 til 280 gram.

Fisket i fjordene på Kvænagen og Lyngen større har større sild som har ligget på 260-280 gram. Det er startet fiske for de under 15 meter med direkte pumping fra not, til nå har det vært lastet et føringsfartøy med 325 tonn før helgen, men det har ikke vært noe aktivitet de siste dagene.

Sjøtjenesten har også stoppet prøvefisket etter sild innforbi fjordlinjen grunnet for stor innblanding. Det er usikkert når dette vil starte igjen.

Kystbrisling
I fiske etter kystbrisling er det tatt 86 tonn på 4 fangster, fangstene er fra både Sognefjorden, Nordfjorden og Trondheimsfjorden. Det har også vært et fartøy sør i Nordsjøen etter havbrisling, men de gav seg etter 250 tonn grunnet slakt fiskeri.  

Øyepål
Denne uken var det også slutt på Øyepål-fisket i EU sonen og det er 3 fartøy som har vært der og tatt opp totalt 1.639 tonn.  

Nordsjøsild
Det er i dag to fartøy som ser etter Nordsjøsild men de har ikke funnet noe fangstbart enda.  

Siste nytt