Fiskets gang uke 46

Publisert: av Roar Bjånesøy

Godt sildefiske i nord men lite fra makrellfeltet

NVG-sild:

27 000 tonn NVG-sild ble innmeldt i uken som gikk.  Ringnot stod for rundt 12 500 tonn av totalkvantumet, kystflåten med direktefangster for 11 000 tonn og låssetterne rundt 3 500 tonn.

Rundt 2 700 sild er tatt ute i havet, mens resten kystnært. En del større fangster er tatt i Fugløysundet i rute 403  mellom Arnøya og Vannøy der snittvekten har bikket 300 gram for noen av fangstene.  Det står nå rundt 73 000 igjen av kvoten , inkludert flexkvoten. Det er kystgruppen som har mest igjen på årets kvote

 

Makrell:

Det er nesten ikke fisket makrell i uken som gikk, rundt 87 tonn totalt der 30 tonn er direktefangst og resten bifangst av industriflåten.  Et par fartøy har vært ute i havet, men det har også vært en del dårlig vær.

 

Nordsjøsild:

1 070 tonn nordssøsild ble innmeldt, det rapporteres om mye leting for å finne silda

 

Havbrisling:

To utenlandske fartøy har levert 660 tonn havbrisling som er fangstet nede ved den hollandske kysten.

Hestmarkell:

Rundt 80 tonn hestmakrell har blitt fangste, litt fra Vestlandet og et par låssatte fangster fra Ryfylke

 

Industriflåten:

800 tonn kolmule, samt små kvanta av strømsild og øyepål er innmeldt i uken.

 

 

 

 

Siste nytt