Fiskets gang uke 47

Publisert: av Kenneth Garvik

Rekorduke på sild, med over 180 millioner sild fisket.

NVG-sild:
Årets beste uke på NVG- sild med hele 44.400 tonn i journalen. Dette er 1.800 t mer enn uke 2, som var vinterens beste uke.

Som i de siste ukene så er det hovedsakelig to områder fisket foregår. Ett i Norskehavet der det er fisket hele 35.500 t, og ett i Nord-Troms der det er tatt knappe 8.600 t. Fra området Møre/Trøndelag har vi innmeldt 325 t.

I Norskehavet holder silda seg fortsatt relativt langt vest og de fleste fangster er tatt i Smutthavet. Bare 6.300 t er innmeldt fra norsk sone.
Silda står over et enormt stort område ute i Norskehavet. Mellom sørligste og nordligste fangst er det over 190 n.mil. Dette tilsvarer avstanden fra Stavanger til Stadt på vestlandskysten. 
Det er fortsatt stor sild som fiskes med snittvekter fra 350- 398 g. Totalsnittet er på 376 gram.

Fra Kvænangen i nord så trakk hovedtyngden av sild innenfor fjordlinjene, og fisket ble vanskelig. Basert på prøvekast så åpnet Fiskeridirektoratet fredag for fiske lenger inn, og i helgen har det vært god fangsting i dette område.

Størrelsen her er mindre med en snittvekt på 217 gram. Laveste snittvekt er 190 g og høyeste er 230 g.
Grunnet en del innhold av gr. 4 (125-200 g) så er silda fra dette område mindre attraktiv til konsum. En del fangster er derfor omsatt til mel/olje anvendelse.

Fiskeridirektoratet gav i helgen fartøy som driver med låssetting dispensasjon for å levere til føringsbåt uten å sette i lås. Dette vil effektivisere deres fiske og være positivt i forhold til kvalitet.

Med bakgrunn i at kystflåten nå fisker på mindre sild i nord så er det på nytt tatt initiativ mot myndighetene for å få økt kvotefleksen på fartøynivå til 20 %. Vi håper dette går i orden snart slik at vi i størst mulig grad kan spare uttak av disse årsklasser til den er bedre egnet til konsumanvendelse.

Hva som blir fisket resten av året er vanskelig å si. Men slik tendensen er med at flere underfisker sine kvoter så antar vi at restkvantum vil ligge i området rundt 50.000 t. En økt fleks på fartøynivå vil gjøre at dette kvantum blir lavere.

 

Makrell:
Som forventet så har vi beskjedne kvanta med makrell sist uke, og fra fire båter har vi totalt 2.500 tonn. To utenlandske båter har tatt 2.000 t og fra norske båter har vi henholdsvis 410 t fra en i ringnot og 50 t fra en tråler.

Fangstene er i hovedsak fisket vest av Shetland. Det meldes om mye makrell i dette område men makrellen har en tendens å holde seg innenfor 12 mila.

Størrelsen på fangstene tatt på vestsiden ligger i området 380 til 405 gram. I en liten fangst tatt på sørøstsiden var makrellen bare 210 g på snitt.

Kun noen få norske båter har kvote igjen på makrellen så vi forventer meget beskjedne kvanta til uken.

 

Nordsjøsild:
Også for nordsjøsild så fikk vi høstens beste uke med totalt 8.400 tonn innmeldt. Av dette er 7.900 t fisket som «direkteinnmelding», tirsdag ble beste dag med hele 4.000 t. I helgen har det vært kuling på feltet som har hemmet fiske.

Hele dette kvantum er fisket i EU sonen på kjente banker som «Dutch Bank», «Bressay Bank» og «Forty Mile Ground» som alle ligger sørøst av Shetland.
Samlingen og tilgjengeligheten på silda varierer fra dag til dag og flere båter har derfor fisket med trål, så rundt 1/3 er derfor tatt med dette redskap.

Størrelsen på silda ligger i området 157-194 gram. Snittet for hele kvantumet er på 179 g.

Kun noen få anlegg har produsert nordsjøsild og med store kvantum tidlig i uken ble det noe venting for enkelte båter. En fangst måtte også omsettes til mel/olje anvendelse.

Inklusiv fleks på 14.528 t så gjenstår det nå knappe 40.000 t av kvoten. Vi forventer at kvoten i år blir underfisket og realistisk restkvantum vil ligge i området 16 til 20 tusen tonn.

Søndag kveld er mange båter samlet på feltet. Med bedre værutsikter og forhåpentlig samling på silda så forventer vi også et godt kvantum i nær fremtid.

 

Havbrisling:
Fra to båter har vi innmeldt 970 tonn med havbrisling. Det gledelige denne uke er at 760 t av kvantumet er solgt til hermetikkanvendelse til King Oscar. Dette er stor brisling for å være fanget i Nordsjøen med et kiloantall på 75-85 stk.

Fangstene er tatt på «Cleaver Bank» som ligger i Hollandsk sektor.

To båter har utseiling i dette fiske og dersom de får sine maksimalkvoter så vil det være igjen rundt 800 t av kvoten på 10.000 t.

 

Fisket etter indirekte konsum:
Kun tre båter har vert ute i dette fiske og vi har beskjedne kvanta med 530 t øyepål, og 190 t kolmule, samt noen slumper med nordsjøsild, strømsild og hestmakrell.

 

Bergen 27.11.17
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt