Fiskets gang uke 47

Publisert: av Roar Bjånesøy

Godt sildefiske i nord men værgudene har påvirket både store og små fartøy i uka som gikk

NVG-sild

Ukens sildekvantum ble ca. 29 000 tonn i uke 47 og det er i hovedsak fisket på tre forskjellige områder, Norskehavet, Tromseflaket og Kvænangen / Lyngen med tilstøtende områder.

Fra Norskehavet, hvor den store silden befinner seg, er det meldt inn 3 015 tonn, i tillegg en russisk tråler som har mellomlagret 430 tonn. Størrelsen på silda her er fra 371 til 397 gram og med et vektet snitt på 382 gram. Det er 8 båter fra trål / ringnotgruppen som har fisket i dette område.

Som nevnt er silda her stor, men vanskelig å få tak i. Den står dypt og både trål og notfartøy har problemer med å få den i sine redskaper.

 

Tromsøflaket er det feltet som har vært det mest stabile fangstområde og her er mye sild å se, ifølge skipperne på de båtene som har fisket her. Snittstørrelsen varierer fra 185 til 286 gram og med et vektet snitt på 226 gram. Det er meldt inn 13 125 tonn fra dette området. Fire utenlandske båter har deltatt her og har bidratt med vel 2 000 tonn.

Det tredje området som det er stor aktivitet på nå, er Kvænangen / Lyngen / Reisafjorden. Her er låssettingsfiske også kommet godt i gang nå. Det er meldt inn vel 11 355 tonn til sammen, fordelt med 9 030 tonn fra «direktehåverne» og 2 325 tonn fra låssetterne. Snittstørrelsen varierer fra 185 til 255 gram og med et vektet snitt på 234. Nå er snittvektene hentet fra innmeldingene og på låsinnmeldingene er snitt og gruppesortiment svært usikkert.  At det har vært sildefiske på Lyngen må det være lenge siden, men i høst er det kommet sild inn der. Fiskeridirektoratet besluttet derfor å åpne et område innenfor fjordlinjen for notfiske etter nvg-sild for fartøy i kystgruppen, uansett størrelse.

Fra andre områder er det meldt inn 4 fangster fra Vest-Lofoten og 4 fangster fra Vesterålen, til sammen nesten 1 000 tonn. Og det er også meldt inn 4 fangster fra Hitrakantene på til sammen 110 tonn. Silda i Trøndelag er 180 – 190 grams sild, mens silda i Lofoten / Vesterålen er  på 230 til 250 gram.

Kommende uke forventes godt fiske på de fleste områdene, forhåpentligvis vil det være båter som går ut i Norskehavet på leting etter den store silda.

 

Makrell / Hestmakrell

Denne uke er det meldt inn nesten 300 tonn makrell. To båter har fisket 280 tonn øst av Shetland, mens en dorgefangst på 15 tonn er tatt på Sørvestlandskysten. Fra den utenlandske flåten er det ikke kommet makrell til Norge denne uke, om det kommer mer i høst vites ikke, men en del kjøpere forventer noen fangster til.

Av hestmakrell er det fisket ca. 390 tonn. 140 tonn er bifangst i industritrålfiske, 250 tonn er fisket til konsum. Av konsumfisken er 70 tonn fisket av låssettere i Tysvær / Vindafjordområde,180 tonn er en fangst fra en utenlandsk båt fisket nord av Hebridene. Den norske fisken har et snitt på 400 til 450 gram, mens den utenlandske fangsten var fisk av en mindre størrelse, 210 gram i snitt.

 

 

 

Havbrisling / Kystbrisling

Tre fartøy har meldt inn havbrisling denne uke, to norske og et utenlandsk fartøy. Fangstingen har foregått så langt sør som rundt 55 grader N, 40 – 50 n.m. av den Engelske kyst. Kvantumet til sammen er ca. 1900 tonn, derav 1000 fra den utenlandske båten. Størrelsen på fisken varierer mellom 50 til 70 stk. pr. kg. De norske fartøyene meldte inn til konsum mens den utenlandske fisket til M/O.

Pr. i dag gjenstår det ca. 1000 tonn av den norske kvoten. Fra de båtene som var på feltet har vi fått opplysninger om at det har vært gode forhold for notfiske.

Av kystbrisling er det tatt en fangst på 30 tonn på Nordfjorden. Dermed er kvoten på denne fjorden oppfisket og fisket ble stoppet 19. november.

 

Indirekte konsum

Det er lite fart i «Kantenfiske», denne uke er det meldt inn ca. 800 tonn, henholdsvis 600 tonn kolmule og ca. 200 tonn av andre arter.

 

 

Som avtroppende salgsleder og påtroppende pensjonist er dette siste gang jeg har gleden av å informere leserne av «Fiskets gang» om aktiviteten som var i uken som gikk. Fra nyttår er det NAV som skal være min  lønnsbetaler. Jeg vil rette en stor takk til dere som har funnet nytte i å lese det vi har presentert.

 

Bergen 23. november 2020

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt