Fiskets gang uke 5

Publisert: av Kenneth Garvik

Ukesrekorder både på NVG-sild og makrell. Kolmulefisket i gang i vest.

NVG-sild:
På tross av uvær i helgen ble det bestenotering på NVG-silda med et ukes kvantum på 25.700 tonn. Av dette kvantum er hele 15.400 t innmeldt tirsdag og onsdag.

Som de siste par ukene så er det ringnotgruppen som har fisket mest. De har tatt 12.700 t, trål 6.600 t og kystgruppen har fisket 6.400 t.
I forhold til redskap så har silda periodevis stått høyere og tilgjengelig for not, slik at hele 13.000 t er fisket med not.

Fisket har i all hovedsak foregått i ett område rundt 50 n.mil vest av Røst. Og fiskerne har meldt om liten bevegelse i første del av uken. Fredag, før uværet kom, fikk vi en fangst tatt nordvest av Træna. Så det kan tyde på at silda nå er i vandring mot kysten av Helgeland.

Det er fortsatt stor sild det fiskes på, og størrelsene på silda ligger i området 323 til 374 gram, med snitt på 347 g. Silda som var på Kvænangen har så langt ikke blandet seg med den fra Norskehavet.

En sammenligning av fisket i januar i år mot samme måned i fjor viser et marginalt lavere kvantum i år på 97.600 t, mot 102.000 i fjor. Dette må betegnes som positivt når en ser på den vindfulle måneden vi har hatt langs norskekysten.

Søndag kveld er flåten ute på feltet igjen, og det blir spennende å se om silda nå for alvor har startet vandringen mot gytefeltet på Møre.
Så får vi håpe været ikke hemmer fisket for mye.

 

Makrell:
Også for makrell så har vi vinterens beste uke med hele 29.700 tonn. Dette er over det dobbelte av uke to som hittil har vært beste uke. Med unntak av to norske fangster er det 19 utenlandske båter som bidrar til dette kvantum. Disse båter kommer fra Irland, Skottland/ Shetland, Sverige og Danmark.

En av årsakene til det stor ukeskvantumet er at de skotske båtene må fiske rundt 60 % av sin kvote vest av W 4⁰. Makrellen har nå satt en tydelig kurs på sørvest mot gytefeltet vest av Irland. Fangstingen i starten av uken var delvis utenfor Shetland, mens fiskeriet nå i helgen utelukkende har foregått nord av Hebridene.

En liten kuriositet med Brexit, er at vi lørdag 1. februar fikk den første innmelding av pelagisk fisk fra britisk farvann da "Christina S" meldte inn 1.620 t med makrell.

Det fiskes fortsatt på relativ stor makrell med snittvekter fra 380 til 449 gram. Snittet for hele kvantumet er på 425 gram.

En titt på januar fisket her og viser at det i år er innmeldt 62.400 t, mot 53.600 t i fjor. Et annet interessant trekk er at norske båter i år har fisket 13.400 t i år, sammenlignet med 9.500 t i 2019.

Når makrellen nå fiskes ved Hebridene, og det at flere utenlandske båter har fisket godt på kvoten gjør at vi forventer betydelig mindre kvantum makrell fremover.

Kolmule:
«Kings Bay» ble første båt med kolmule fra Atlanteren i år da de meldte inn 2.300 t fra EU på tirsdag. I tillegg har vi to båter til slik at ukens kvantum er på 5.600 tonn.

Fisket har foregått i vestkanten av Porcue Pine banken, vest av Irland. Fisket har vært hemmet av mye dårlig vær der båten har hatt korte økter i fiske.

Flere båter har satt kursen for dette fiske og søndag kveld er seks norske båter i dette område.


Hestmakrell:
Her bidro den danske båten «Beinur» med 800 t, slik at ukeskvantumet kom opp i 1.050 tonn totalt.

Fra kysten av Vestlandet og Møre er det tatt 12 fangster med til sammen 250tonn.
Dette er stor fisk med snittvekter fra 380 til 520 gram.

Tilbake til fangsten til «Beinur» så er den tatt sørvest av Irland der det fiskes på helt andre årsklasser enn i de norske fjorder. Snittvekten her er på 210 gram.


Lodde Island:
Det var lite lodde å finne i første toktrunde som ble avsluttet for vel en uke siden. Utfordringen da var mye dårlig vær og vanskelige isforhold i nordvestre del av leteområde.

Fra våre islandske kontakter så melder de om en ny leterunde, der «Polar Amaroq» som en av fiskebåtene begynte å lete på søndag.
Så får vi håpe på bedre resultat denne gang.

Du kan følge toktet på https://skip.hafro.is/

 

Bergen 03.02.20
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt