Fiskets gang uke 5

Publisert: av Kenneth Garvik

Silda har nådd kysten ved Træna, loddefiske ved Island og fortsatt leveranser på makrell fra utlendinger.

NVG-sild:
Vi har hatt tre jevne sildeuker, der vi denne uke fikk innmeldt 24.600 tonn, noe som er 1.300 t mer enn sist uke. Beste sildedag ble fredag med hele 9.000 t fordelt på 40 fangster.
Kystgruppen er nå for fullt inne i fisket og de har tatt hele 17.900 t av ukens kvantum. Det resterende har trål (3.700 t), utenlandske båter (3.000 t), og ringnot (1.000 t) bidratt med.

Etter at silda har stått vest av Røst, og da relativt dypt for not, trakk den inn til områdene utenfor Træna i relativt store mengder. Med fint vær og bedre «fløyt» på silda har flåten lagt seg til i dette område, og de vil følge den på sin vandring sørover kysten.

Snittstørrelsene på silda som nå kommer inn til kysten ligger i området 320 - 368 g, med vektet totalsnitt på 348 gram. 

Flere båter i kystgruppen vil fiske kvotene sine nå når silda er tilgjengelig langs kysten, da et fiske til høsten langt ut i Norskehavet er lite fristende med kystbåter som laster 100 - 300t. Vi forventer at silda fortsetter sin vandring sørover mot gytefeltene. Når den når Mørefeltet er alltid spennende. Til sammenligning så var første fangst i fjor 9. februar fra Møre.

 

Lodde:
Fra loddefiske på Island har vi totalt innmeldt vel 6.000 tonn sist uke. Dette er fordelt på 12 båter som har tatt fangster fra 100 t til 1.100 t.

Fisket har foregått på forskjellige områder og fiskerne har registrert lodde over et relativt stort område. Lodda som er kommet lengst sør er fisket på østsiden, sør til N 64⁰ 50′. Dette er uvanlig langt sør for å være så tidlig i sesongen. For norske båter så kan en ikke fiske sør av N 64⁰30′.
Fangstene tatt lengst nord er rundt 30 n.mil nordvest av Langanes.

Lodda, og spesielt den i nord, har mye åte i seg. Fangstene som er tatt sist uke er derfor i hovedsak anvendt til mel/olje produksjon.
Størrelse har vært relativ god med samfengstørrelser fra 38-42 stk/kg. Dette er fine størrelser til konsum, og vi får håpe at åteinnholdet går ned slik at den blir attraktiv til denne anvendelse.

Etter avsluttet forskningstokt på Island ble totalkvoten på Island satt opp fra 208.000 t til 285.000 t. Dette gav et tillegg for Norge på vel 10.000 t slik at Norske båter kan fiske 73.824 tonn. Kvoteenheten for båtene ble lørdag forhøyet til 1.75. Dette vil gi en båt med basis på 650 t en kvote på 1.137,5 t.

Ved midnatt søndag har 38 båter ankommet eller satt kursen for Islandske farvann. Fire båter har tatt kvoten og avsluttet. For øyeblikket er det uvær på feltet og flesteparten av båtene ligger under land.

Vi får håpe på fint vær og godt fiske utover i uken på Island.

I Barentshavet er det ingen båter som har satt kursen for enda. Muligens vil de første ta løs i kommende uke.

 

Makrell:
Fra utenlandske makrellbåter har vi sist uke 11.800 tonn i journalen. Dette kvantum er fra syv irske, tre skotske og ett dansk fartøy. Søndag var beste makrelldag med hele 7.600 t.

Makrellen flytter seg på sørvest etter kjent vandringsmønster. De første fangstene tidlig i uken ble tatt nordvest av Orknøyene, mens den siste fangst på søndag er fra området vest av Hebridene.

Vi ser at snittvekten har variert en god del med laveste snitt på 355 g og høyeste på 430 g, med totalsnitt på 385 g.

Med lavere kvote i år så opplever vi god etterspørsel etter makrell og prisene har siden nyttår hatt en stigende tendens.

Når makrellen trekker lenger på sørvest og distansen til Norge øker så vil normalt færre seile hit med makrellen. Men vi håper på fortsatt landinger i kommende uker.

 

Kolmule:
Vi har en fangst, «Østerbris» med 2.250 t. Denne er tatt i EU sonen på nordsiden av den kjente banken, «Porcue Pine».

Det rapporteres om mye kolmule der en fyller sekken på kort tid.
Ytterligere en norsk båt er på dette fiske.

 

Hestmakrell:
Flere båter har jaktet hestmakrell rundt i fjordene på Vestlandet. Fra området nord for Stadt er det tatt 75 t, og fra Hordaland er det også fisket 75 t.

Hestmakrellen som står i fjordene er stor av størrelse og fra en fangst på Nordmøre var snittvekten hele 580 gram.
Den er og attraktiv i markedene og en trenger ikke så store kvanta for å gjøre dette fiske lønnsomt.

 

Bergen 05.02.18
Kenneth Garvik
[email protected] 

Siste nytt