Fiskets gang uke 6

Publisert: av Roar Bjånesøy

NVG-silda på vei sørover Helgelandskysten, kolmulefisket er i gang og trolig er siste makrellfangstene  for denne sesong kommet.

NVG-sild
Uken startet godt for sildeflåten, mandag og først på tirsdag ble det fanget godt med nvg-sild på feltet vest av Skomvær. Silda «kom i fløyt» som det heter slik at også de som fisker med not fikk fangstforhold. Tirsdags kveld var værforholdene dårlig og det har vært situasjonen utover uka, kun korte værvinduer hvor det har vært forhold for fiske. Som forventet er silda på vandring sørover Helgelandskysten på denne tid og nå i helga var den kommet sør mot Sklinnabanken.

Totalt er det meldt inn vel 23 600 tonn denne uke hvor 8 ringnotfartøy har bidratt med 4 055 tonn, 12 trålere med 8 715 tonn, 29 kystfartøy med 8 000 tonn og 3 utenlandske, en svensk og to danske båter, står for 2 855 tonn. Av ukekvantumet er 14 115 tonn tatt med trål og 9 510 tonn tatt med not.

Snittstørrelsen varierer fra 325 til 360 gram og med et vektet snitt på 339 gram

Kommende uke kan det forventes de første fangstene på det kjente gyteområdet «Buagrunnen», men det er fremdeles fiske helt opp i kanten mot Røstbanken.


Makrell
Vi har også denne uken fått landet en del makrell fra utenlandske pelagiske trålerne, 7 fangster på til sammen 9 850 tonn. Alle fangstene er på leveringsavtaler.

Fisken har forflyttet seg mye, fangstområdene først i uke var nordvest av nordenden på Hebridene, mens de siste fangstene er tatt sørvest av St. Kilda. Snittstørrelsen denne uke er fra 415 til 44 gram og med et vektet totalsnitt på 429 gram.

Dette fisket går mot slutten for de norske mottaksanleggene, lite trolig at det kommer flere makrellfangster til Norge denne sesong. Totalt har vi i innmeldingsjournalen registrert vel 81 800 tonn makrell siden nyttår. Av dette kommer 68 400 tonn fra utenlandske båter.


Kolmule
Forrige mandag var seks båter på jakt etter kolmule vest av Irland. Etter et letetokt sørvest av Porcupine bank kom flåten i arbeid nord av banken. Her lastet samtlige båter opp, 10 640 tonn ble meldt inn. Etter det har det ikke vært norske fartøy på feltet, været er svært dårlig, to fartøy som er på tur vestover har avventer værsituasjonen i le av Hebridene, men er nå på tur videre vestover.


Hestmakrell
207 tonn hestmakrell er registrert i journalen denne uke og det er litt mindre enn det som har vært fra norske båter i de to foregående ukene. Noe fiske foregår i Lindås området og noe i Bømlo / Etne. 50 tonn er innmeldt som låssatt og mottaksanlegg er Skude Fryseri i sør og Global Florø i nord. Snittstørrelse mellom 400 og 480 gram.


Nordsjøsild
En båt var i aktivitet og tok en fangst med nordsjøsild på Egersundsbanken denne uke. 645 tonn av en heller små sild, 74 gram i snitt.


Lodde Island
Søndag var det loddemøte på Island hvor resultatene av ukens letetokt ble gjennomgått. Ifølge de opplysninger vi har fått gav de registrerte mengder lodde foreløpig ikke grunnlag for kvote, men nytt tokt skal starte nå rett over helga.

Bergen 10. februar 2020
Odd Fredrik Andersen

 

Siste nytt