Fiskets gang uke 6

Publisert: av Kenneth Garvik

Godt kolmulefiske i vest, og silda er fortsatt langt nord.

NVG-sild:
Som uken før så ble det en mager sildeuke med bare 5.400 tonn i journalen. Dette kvantum er fisket av 11 forskjellige båter. Fartøy tilhørende trålgruppen har bidratt mest med 2.700 t, ringnot 2.000 t og kyst de resterende 700 tonnene.

Det som er uvanlig med sist ukes sildefiske er at det foregår uvanlig langt nord for å være februar. Båtene har fangstet så langt nord som N 70⁰ 40′ og Ø 16⁰ 00′ som er rundt 70 n .mil av Ringvassøy. Den sørligste fangster tatt knappe 50 n.mil nord av Andenes.

Silda har vært vanskelig å fange da den også har holdt seg dypt på nattestid. Av ukens kvantum er kun 1.000 t fisket med not.

Størrelsene på silda varierer fra 282 g som høyeste gjennomsnitt til 241 g som laveste. Snittet for hele fangsten er 272 gram.

Et par båter har leitet etter sild vest av Lofoten i håp om å finne den store silda som kommer inn til kysten fra Norskehavet. Det rapporteres om noen silderegistreringer, men også her står den dypt hele døgnet.

I kommende uke vil noen båter fortsatt fiske sild i nord. Håpet er at det også blir fangsting av den store silda.


Kolmule:
Når været har tillat det har kolmulefisket vært meget godt. Totalt er det sist uke fisket 41.100tonn. Dette er fra 23 forskjellige båter med fangster fra 300 t til 2.500 t som største fangst.

I starten av uken kom fangstene fra nordvest av Porcuepine banken EU sonen. Da «Birkeland», som har tatt sin kvote i EU, fikk fangst i Internasjonalt farvann 6.februar trakk båtene sørvestover utenfor 200 mila.
En storm hemmet fisket i starten på helgen, men ellers har fisket vært meget godt med gode trålhal etter korte tauinger.

Det er nå fisket knappe 95.000 t av kvoten på vel 390.000 t. I fjor på samme tid var vi så vidt kommet i gang i Internasjonalt farvann. Da ble det først avtale om fiske i EU sonen 18 mars.

I kommende uke vil flere båter være i fiske etter kolmule, og om ikke uvær hemmer fiske for mye så forventer vi en meget god kolmuleuke.


Makrell:
To irske og en skotsk båt har fisket makrell nord og vest av Hebridene. Det har innmeldt kvantum på totalt 1.900 tonn.

Snittvekten på makrellen ligger på rundt 400 g.

De fleste utenlandske båtene har avsluttet sitt makrellfiske for vinteren, og vi forventer derfor ytterst få landinger i Norge fremover.

Det er rapportert inn 34.000 t med utenlandsk makrell så langt i vinter. I fjor vinter var kvantumet 47.000 t, med siste fangst 13 februar.


Lodde:
For Barentshavet så er det ingen båter som har satt kursen for loddefeltene enda. Muligens de første vil gå i kommende uke.
Fra båtene som fisker torsk i nord så meldes det om lodde i torskemager på Øst-Finnmarka. Flere fiskere har også registrert, det en antar er, lodde på ekkolodd i samme område.

På Island har fire båter vært på ett nytt loddetokt sist uke. Båtene kom i havn i helgen og det forventes at en gjennomgår dataene i løpet av kort tid.
Ut fra det vi hører fra våre kontakter på Island så er en ikke veldig optimistisk før kvoterådet kommer.

Bergen 12.02.2024
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt