Fiskets gang uke 6

Publisert: av Roar Bjånesøy

Ingen fart i loddefiske ved Island, men de første sildefangstene i vinter er tatt på Buagrunnen.

NVG-sild
Kvantumsmessig ble denne uken ingen stor uke. Kun knappe 12 360 tonn ble meldt inn. At kvantumet ikke ble større må nok værgudene ta en del av skylden for, uken har vært preget av vanskelige vær- og straumforhold flere av dagene. (En dag uten innmeldinger og en dag med et beskjedent kvantum.) Fisket har foregått fra sørvest av Skomvær, langs Helgelandskysten til Buagrunnen på Møre og også denne uke har utenlandske båter deltatt i sildefiske.

Ukens vektede snittvekt er 330 gram og fordelingene er at det med not er tatt 8 990 tonn, 1 660 tonn med trål og 1710 tonn fra utenlandske trålere. Det har vært 50 norske båter i arbeid, 7 av disse fisket med trål. I tillegg har 4 utenlandske båter deltatt.

Som nevnt tidligere er silda kommet på det kjente gyteområdet "Buagrunnen." Første fangst ble tatt den 10. februar i år, mens i fjor ble første fangst tatt den 9. og året før den 14. februar så det må betegnes som silda er i rute. Det vi har registrert er at silda tatt i dette området har en snittstørrelse som varierer fra 270 til 350 gram og med et snitt på 305 gram. Etter det vi får opplyst fra mottaksanlegg ligger rognprosenten fra 18 % og oppover. Kommende uke forventes fremdeles god deltagelse i fiske og god interesse fra kjøpersiden.


Loddefiske ved Island
Årets loddefiske ved Island er det til nå ikke blitt noen fart i. 12 360 tonn er alt som er kommet i journalen denne uke. Av dette er 7 660 tonn innmeldt til m/o og 4 700 tonn til konsum. Samfengtstørrelsen varierer fra 37 til 45 stk. kg. og med et vektet snitt på 41 stk. Kg. Rognmodningen er på 11 – 12%.

Det er fisket på flere områder fra helt sør med sperregrensen på 64 grader 30 minutter Nord og langs kanten nordover til 40-50 n.m. nord av Langsneset. Lodda som ble fisket på det sørligste området var stor og återen og egner seg til konsum, mens det som fiskes lengre nord er en mindre på størrelse og det er mye åte i den.

At ukekvantumet ikke ble større kan nok ha mange årsaker og at lavtrykkene har stått i kø er nok en av dem. Dette har igjen resultert i at en del båter har søkt havn i påvente av bedre værforhold og dermed har ikke antallet båter med fisketillatelse i sonen blitt maksimalt utnyttet. Som kjent er det 30 båter som kan fiske på samme tid. Det er også stor forskjell i fysiske dimensjoner på den minste og den største båten som deltar, og dermed også muligheten for å fiske i dårlig vær.

At ikke mulighetene har blitt maksimalt utnyttet har forståelig nok skapt en del fraustasjon hos den som venter, men med nærmere 60 båter klar til fiske må det være godt fiske for å unngå at det blir ventetid. Og med både dårlig vær i perioder og ikke all verden med lodde går sirkulasjonen på "tørnlista" sakte. Til nå har 6 fartøyer tatt sin kvote.


Makrell og hestmakrell
To utenlandske båter har kommet til Norge med til sammen 2 550 tonn makrell. Fangstene er tatt nord av St. Kilda, rute 43-54. Snittstørrelsen er 383 til 390 gram. Som vi ser foregår fisket langt vest nå, dermed blir sannsynligheten for fisk til Norge stadig mindre.

På kysten er det satt en liten låsfangst med makrell på 2 tonn i Sveio kommune. I tillegg er det tatt en hestmakrellfangst på 20 tonn i Fusa kommune og to små direktefangster på et tonn hver på Mørekysten. Størrelsen på hestmakrellen på kysten er snitt fra 450 til 600 gram.

Kolmule
Et fartøy, "Gardar," har vært på kolmulefeltet nord av Porcupine Bank, 1 800 tonn ble innmeldt fra denne turen. Et nytt fartøy, Endre Dyrøy," er nå i fiske i samme område. Det meldes om bra fiske, men svært dårlige værforhold.

Bergen, 12. februar 2018
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt