Fiskets gang uke 7

Publisert: av Roar Bjånesøy

Første kolmulefangsten på kjøl, loddefisket på Island ble avsluttet og godt sildefiske i uken som gikk

Lodde

Fredag kveld klokken 20:52 lokal tid ble loddefisket ved Island stoppet av Islandske myndigheter, og i samme tid fikk vi de to siste innmeldingene til auksjon. I løpet av årets sesong har vi vært med på et eventyr av et fiskeri. Et jevnt og godt fiskeri samt gode tilbakemeldinger på kvaliteten som er levert er gledelig, også kvaliteten på fangstene som har gått over havet til Norge  i ugunstige værforhold. Og prisene har ligget på et nivå som var langt over selv de optimistiske forventningene. Totalt har det vært fisket 42 260 tonn (uten korrigering for siste landinger) 4 678 tonn av disse var innmeldt og solgt på auksjonen denne siste uken

En av de store forskjellene på loddefiske er det omfattende prøvetakings-regimet, som er særdeles viktig for salget av last med såpass høy verdi. De fleste av fartøyene har vært godt forberedt på dette, men det er likevel flere som har forbedringspotensiale her.  God prøvetakning på lodda er veldig viktig

 

Kolmule

Torsdag kveld hadde vi første fartøy til auksjon med 750 tonn kolmule.  Fangsten ble solgt på konsum-auksjonen og ble levert i Killybegs. Det meldes om god interesse for kolmule til konsum så vi ser for oss at flere fartøy vil levere til dette formålet. Første auksjon til mel og olje ble avholdt på søndag med to fartøy som begge hadde i overkant av 2000 tonn som de hadde fått om bord på ca et døgn. En ble solgt til Danmark og den andre til Egersund. Alt fisket i internasjonal sone vel 230 NM vest av Irland, da det per dags dato ikke er anledning til å drive fangst i EU-sonen. Totalt er det innmeldt 5 510 tonn kolmule denne uken. Og det er i dag 10 fartøy aktive på feltet og flere er på vei vestover.

 

NVG sild

NVG silda forflytter seg sørover og de sørligste fangstene denne uken har vært fra Haltenbanken selv om  mesteparten av fangstene har vært fra Sklinnabanken 40 NM nordvest av Rørvik. Vi har hatt innmeldt  26 652 tonn denne uken. Snittstørrelsen har vært fra 285 til 372 gram, men 90% har ligger mellom 307-365 gram med et snitt på 341 gram.

 

 

Siste nytt