Fiskets gang uke 8

Publisert: av Roar Bjånesøy

Dårlig vær preget uken som avsluttet med nesten tre døgn uten innmeldinger

NVG-sild

Fra torsdags kveld til søndags ettermiddag er det ikke meldt inn en eneste sildefangst, flåten måtte gå på land grunnet dårlig vær og det har vært situasjonen til  søndag kveld.

Nå har de første båtene kommet på feltet igjen og vinterens første fangst på Breisundet er tatt.

Totalt er det meldt inn nesten 23 900 tonn denne uke og av dette har ringnot bidratt med 5 370 tonn, trålgruppen 1 320 tonn, kyst 15 290 tonn og fra utenlandske båter 1 900 tonn. Fisket har i hovedsak foregått på Mørekysten, Buagrunnen, her er 20 820 tonn fisket. Resterende 3060 tonn er tatt vest av Skomvær. Vektet snitt i sør er 362 gram, mens den i nord er noe mindre, 331 gram i vektet snitt.

Det har vært stor interesse for silda, spesielt fra de anleggene som produserer rogn, men også fra anlegg som rundfryser / fileterer.

Kommende uke forventes fremdeles en del fiske på Mørekysten, vi håper rognkvaliteten holder enda en tid fremover.

 

Kolmule

Også på kolmulefeltene vest av Irland har det nå vært flere dager med så korte værvindu at flåten ikke har fått fylt opp og lagt kursen mot land.

Men heldigvis på søndag ble det gode værforhold og de kom i arbeid.  Totalt er det i denne uke meldt inn 7 fangster på til sammen 10 670 tonn. Alle fangstene er tatt i internasjonalt farvann, området rundt Nord 52 grader, vest av 15 - 16 grader Vest.

Her er stor deltagelse, i tillegg til de norske er det fartøy både fra Russland, Færøyene, Island og flere andre nasjoner.

 

Andre fiskeri

Av andre fiskeri er det kun et mindre kvantum hestmakrell som er registrert denne uke.

På Island har sju fartøy vært på loddeleting denne uke, men våre kontakter der borte har ikke fått noe svar på om de setter noen kvote denne vinteren.

 

 

Bergen 23. februar 2020

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt