Fiskets gang uke 8

Publisert: av Roar Bjånesøy

Slutt på Island, men full fart på Barentshavlodda. Kolmulefisket vest av Irland er også godt i gang. 

Men for NVG-sildefiske går det mot slutten for denne delen av sesongen.

Islandslodda
Når loddefiske ved Island endelig kom i gang i slutten av forrige uke ble det god fart i fisket og mange av båtene fikk tatt sine kvoter. Utover i denne uken var det bare et fåtall båter som hadde litt kvote igjen, og siden fisket ville bli stoppet ved midnatt den 22/2 ble det en viss spenning om det ville komme en refordeling, da gjenstående kvantum var litt større en fartøyenes restkvoter.

Torsdag ettermiddag / kveld refordelte Fiskeridirektoratet med en faktorøkning på 0,3 til totalt 2,05 og de båtene som var på feltet fikk i hovedsak tatt sine tilmålte tonn. Flåten var samlet ganske nært land på nordsiden av Island. Ukens samlede kvantum ble 11 415 tonn.

Dermed var vinterens loddesesong ved Islang historie, kvoteoversikten viser ett meget beskjedent overfiske på vel 170 tonn, men da er ikke alle sluttsedler kommet inn.


Barenthavlodda

Etter at det første fartøyet startet fisket på Barentshavlodde i forrige uke har det denne uke blitt god fart i fisket. Totalt er det meldt inn 21 560 tonn og det er fordelt med 15 170 tonn fra ringnot, 915 tonn fra trål og 4 475 tonn fra kystgruppen. Fangstene er i hovedsak levert til konsum, kun vel 2000 tonn er solgt til m/o.

Først i uken foregikk fisket 10 – 15 n.m. nord av Hjelmsøy, men det ble funnet lodde lengre vest, ut av Fuglen på Sørøya og flåten samles i dette område. Senere er det også tatt fangster så langt vest som vest av Torsvåg, og nå søndag vet vi at det er båter i arbeid enda lengre vest.

Årets minus i fisket er at lodda er små, bare 50,5 stk kg i vektet samfengtsnitt denne uke og holodda er tilsvarende mindre. Rognmodningen nå søndag varierer fra 14 % og oppover til 16-17 %, sporadisk har vi fått innmeldinger med enda høyere modningsprosent. En annen sak er at det har vært litt småsild innblandet med lodda. Denne silda er så lik lodda i størrelse at den er vanskelig å sortere ut. Fredag ble det sendt ut aktsomhetsmelding til flåten for å unngå torsk i loddefangstene.

Som nevnt har fisket til nå foregått på Vest-Finnmark, men i uken som gikk observerte et forskningsfartøy lodde nord av Vardø. Mengde og størrelse vites ikke i skrivende stund.


NVG-sild
Etter at de fleste konsumanleggene har stoppet mottak for sesongen har også deltagelsen fra flåtesiden blitt mindre. Det er nå kun et anlegg på Mørekysten som er i aktivitet med sildproduksjon samt at det er en viss interesse fra Danmark.

Ukens nvg-sildkvantum ble 7 665 tonn og dette er en vesentlig reduksjon fra forrige uke. Fisket foregår i området Buagrunnen og sørover mot Svinøy. Størrelsen er fra 296 til 370 gram med et vektet snitt på 347 gram.
I tiden fremover forventes mindre deltagelse, men for den litt mindre kystflåte er det nok en del som ønsker å få opp så mye av kvoten som mulig. Erfaringene fra sist høst er at det er høyst usikkert hva slags sildestørrelse som vil bli fangstbar på kysten til høsten.
Kolmule
Også kolmulefisket kom skikkelig i gang denne uken, nesten 23 000 tonn kom i journalen. Innmeldingene kommer fra tre forskjellige områder, det sydligste området er like nord for 50 grader nord, 15-16 grader vest, Internasjonal område. Neste område er også i Internasjonalt hav, mellom 52 grader 30 minutter nord til 53 grader 30 minutter nord, vest av 16 grader vest.

I tillegg er det tatt noen fangster, vel 6 000 tonn, i EU sonen nord av Porcupine Bank. Største utfordring i dette fiske er værforholdene, etter de opplysninger vi har fått har det vært flere perioder med svært dårlige værforhold. Nå søndag kveld er 15 båter på feltet.


Andre fiskeri
Det er tatt tre små lås med hestmakrell på til sammen 24 tonn. Fangstene er tatt i Tysvær og Bømlo kommune. I tillegg er det tatt en trålfangst på 145 tonn nordsjøsild. Fangsten ble tatt i kanten og silda hadde et snitt på 145 gram.


Bergen 25. Februar 2018

Odd Fredrik Andersen
[email protected]

Siste nytt