Fiskets gang uke 9

Publisert: av Kenneth Garvik

Årets beste kolmuleuke, og sildefiske på hell.

NVG-sild:
Som forventet fikk vi vinterens laveste sildeuke med beskjedne 3.500 tonn. Dette er fordelt på 16 fangster fra 30 - 650 tonn.

Været har periodevis hemmet fiske og det har vært vanskelig for flåten å følge silda når en bare får korte økter på feltet.

I starten av uken var båtene i hovedsak på Buagrunnen, mens en før helgen kom over bra med sild på Haltenbanken og det ble tatt gode kast her på fredag.

I helgen har båtene fisket på forskjellige områder og på forskjellige kvaliteter. Fra utgytt sild, til sild som fortsatt har mye rogn i seg. Dette er normalt på denne tiden da det kommer sild i flere omganger mot gytefeltet.

Så lang er det fisket knappe 166.000 t av en kvote på knappe 430.000 t, og vi har da 264.000 t til høsten om vi ikke hensyntar fleksmulighetene på +/- 10%.

Vi forventer at færre båter vil fiske sild i kommende uke, og at det i hovedsak vil være sild som er løs på rogna eller utgytt på Mørefeltene.

 

Kolmule:
Vi fikk sist uke årets desidert beste uke på kolmula med hele 56.500 tonn i journalen. Dette er fordelt på fangster fra 33 båter. Best fiskeri hadde vi i første del av uken, da været var på lag med flåten, og vi fikk over 30.000 t på ukens to første dager.

Fisket har foregått på flere felt fra N 50⁰ i Internasjonal sone til N 52⁰ 30′ i EU sonen, noe som er en avstand på over 150 n.mil. Fisket har i perioder vært meget godt der båten har lastet opp på kort tid med få og til dels korte hal.
Av ukens kvantum er hele 33.100 t fisket i internasjonalt hav, og det resterende, 23.400 i EU sonen.

Interessen for kolmula er god og med frafall av lodde i år, samt lavere kvote på tobis i EU så har prisene sist uke steget.
Fangstene er i hovedsak omsatt til norske fabrikker, men noen få båter har losset i Danmark og på Island. I Norge har det vært ventetid på opp mot et par dager i det lengste.

I kommende uke vil alle båtene som er inne for lossing gå vestover igjen. I tillegg kommer det nye til og vi får håpe at været blir godt slik at vi får en god rullering av båtene.

 

Lodde-Barentshavet:
Det vil i år bli et gytefelts-tokt på lodda i Barentshavet, der «Vendla» starter fra Tromsø i dag. Fra næringen har det vært ønske om en større innsats enn en båt, og derfor har en i samråd med Havforskningsinstituttet fått på plass en speiderbåt i forkant av selve måletoktet, der Sildelaget bidrar med finansiering.

«Rødholmen» har siden torsdag krysset området fra Andfjorden i sørvest og videre på nordøsten. På nattmorgenen søndag kom de over det som betegnes som lodde i Ingøydjupet, nord av Goliat plattformen. Søndag kveld er de nord av Hjelmsøy på sin vei mot Øst-Finnmarka.

 

Hestmakrell:
Langs kysten fra Rogaland til Sogn er det fisket vel 100 tonn med hestmakrell fordelt på ni fangster. Dette er stor fisk med snittstørrelser fra 440- 500 gram.

Fangstene er levert til kjøpere i Florø og Skudesnes.

 

Bergen 04.03.19
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt