Fiskets gang uke 9

Publisert: av Kenneth Garvik

Kjempeuke på loddefiske i nord, og mye uvær for kolmuleflåten.

Lodde:
En knalluke på lodda med hele 53.500 tonn i journalen. Vi må tilbake til 2010 for å finne høyere ukeskvantum, da vi hadde knappe 55.000 t i uke ni. Dette året fisket vi nesten 250.000 t i Barentshavet.
Av ukens kvantum har ringnot bidratt med 35.600 t, kyst 9.800, trål 7.600 og fra en russisk båt har vi rapportert 500 t.

Fisket har i vinter foregått relativt langt vest utenfor nordlige deler av Troms i området Fugøybanken til nordkanten av Lopphavet. I tillegg har vi et par fangster lenger øst utenfor Magerøy (Honningsvåg).

Fiskerne melder om periodevis eventyrlige loddemengder som nå er på vei inn til kysten for å gyte. Utfordringen er å finne ytterkanten på loddeflakene slik at en unngår å få for mye i noten ved kasting. Som kjent er lodda tung «å bale med» nå på vinteren.

Lodda i Barentshavet er mindre enn den som fiskes på Island. Samfengtstørrelsen sist uke ligger på 49 stk.og med holoddestørrelse på 58 stk. Da markedene ut i verden i hovedsak etterspør større lodde så er prisnivået til konsum relativt lavt. Med så stort kvantum har vi og hatt utfordringer med å omsette alt til konsum og derfor er 24.100 t omsatt til mel/olje anvendelse. Med godt verdensmarked for fiskemel og fiskeolje så er prisnivået på disse fangster marginalt lavere enn prisene til konsum.

Rognmodningen på lodda er kommet relativt langt for å være så tidlig i mars. Vi hadde søndag høyeste rognmodning på 22 %. Fra kjøperne så melder de om at det nå nærmer seg kvalitet på rogna for å starte pressingen til lodderogn. Dette forventes å skje i løpet av de første dagene i kommende uke.

Et blikk på kvotebildet viser at vi nå har fisket knappe 75.000 t av årets kvote på 122.500 t.

For kystgruppen der hver båt har en kvote på 300 t og er det nå fisket 15.000 t fordelt på 60 båter. Her ble det satt utseilingsfrist på tirsdag 6 mars kl 24:00. Fiskeridirektoratet vil etter dette tidspunkt vurdere en refordeling med bakgrunn i restkvoten og deltagelsen. Pr. søndag kveld har vi ytterligere fem båter som har tatt utseiling.

 

Kolmule:
Tross en uke med mye dårligt vær i Atlanteren fikk vi sesongens høyeste kvantum på 34.300 tonn. Dette er fordelt på 20 fangster, noe som gir en snittfangst på vel 1.700 t.

Hoveddelen, 27.600 t er fisket i internasjonal sone vest av Irland på N 53⁰ 30′ Det resterende kvantum, utenom en fangst, er tatt på nordsiden av «Porcue Pine» banken i EU sonen.

Det meldes om godt med kolmule vest i havet. Men det har vært en stri uke værmessig både for de som skal fiske, og ikke minst de som har seilt mot land. Med nordøstlig storm har seilasen til Barra Head på sørsiden av Hebridene vært meget tøff for noen av båtene.

Søndag kveld er fem båter i arbeid i internasjonal sone og en i EU sonen. Med bakgrunn at det nå er fisket over 44.000 t i internasjonal sone så vil Fiskeridirektoratet se på muligheten til å øke delkvoten i EU opp til total fartøykvote for båtene i kolmuletrål gruppen.


Hestmakrell:
Tidlig i uken fikk vi innmeldt tre fangster med totalt 68 tonn. Dette er tatt i Suldal, Sveio og på Møre.

Kulden som kom i uken har hemmet båtene som normalt jakter på hestmakrell i sør. Vi får håpe på bedre forhold i kommende uke og at hestmakrellen kan være samlet nå etter fullmånen.

 


Bergen 05.03.18
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt