Flere positive sider med samfiske

Publisert: av Camilla Klævold

Norges Fiskarlag ser svært positivt på at myndighetene nå har godtatt forslaget om en kvotesamarbeidsordning for de minste båtene i pelagisk sektor

Den nye ordningen kommer etter et forslag fra Fiskarlaget, og etableres etter samme mal som samfiskeordningen i torskefisket nord for 62N.

– Det er flott at myndighetene har imøtekommet oss i dette forslaget. Vi ser for oss at dette vil gi de minste fartøyene i makrellfisket gode effekter som følge av en slik kvotesamarbeidsordning sier Heggebø til Fiskarlaget.

Kåre Heggebø håper blant annet ordningen vil føre til at den minste flåten kan spare drivstoffkostnader gjennom en mer rasjonell gjennomføring av fisket med færre båter.

– Erfaringen vi får fra ordningen vil danne grunnlag for eventuelle justeringer og vurderinger om en slik kvotesamarbeidsordning også kan innføres i flere pelagiske fiskerier for den minste flåten, sier Heggebø.

Av hensyn til at makrellfisket i kystflåten allerede pågår forventer han at denne kvoteordningen avklares og fastsettes så snart som mulig fra departementets side.

Siste nytt