FNs klimarapport tilsier at kull- og oljebruken må kuttes med 40-50%

Publisert: av Camilla Klævold

Og i fremleggelsen av statsbudsjettet melder Siv Jensen om et offensivt klimabudsjett, det blir blant annet lagt inn 400 millioner for å fjerne plast i havet

En rapport lagt fram av FNs klimapanel mandag viser at klimagassutslippene må reduseres med 40–50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

– Denne rapporten forteller hva som skal til for å nå målene i Parisavtalen. Den forteller også om konsekvensene for mennesker og økosystemer dersom vi ikke når målet om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. De nærmeste årene vil være avgjørende for om verden lykkes, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en kommentar til Dagens Næringsliv.

Rapporten viser at kloden er ved et veiskille. Hva som skjer fra nå og frem til 2030 er kritisk, ifølge rapporten – spesielt for CO2-utslipp.

Hvis ingenting blir gjort vil kloden være på vei mot en økning på 3–4 grader, noe som vil bli katastrofalt skriver Dagens Næringsliv.

For enkelte økosystemer, som korallrevene, kan det bety alt dersom vi klarer å stoppe oppvarmingen på 1,5 grader. 70 til 90 prosent av verdens korallrev kan forsvinne hvis klimaet blir 1,5 grader varmere, mens alle korallrev kan forsvinne ved 2 graders oppvarming melder NRK.

Offensivt klimabudsjett

I henhold til statsbudsjettet sier Siv Jensen at klimabudsjettet er offensivt. Det blir blant annet satt inn 400 millioner for å fjerne plast fra verdenshavene.

* Regjeringen legger inn 400 millioner kroner ekstra til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall.

* Regjeringen vil bruke drøyt 1,1 milliarder kroner på fornybar energi i utviklingsland i 2019. Det foreslås å øke bevilgningen med 430 millioner kroner, melder NRK.

* Regjeringen vil bevilge over 3 milliarder kroner til Enova. Det er 344 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

* Tiltak for villaksen blir tilgodesett med rundt 33 millioner kroner. Pengene skal blant annet gå til en genbank og et nasjonalt villakssenter.

NRK har lagt fram statsbudsjettet her:

Siste nytt