Forandringer i minstepris for nordsjøsild til mel/olje

Publisert: av Roar Bjånesøy

Den eksisterende dynamiske minsteprisfastsettelsen for nordsjøsild suspenderes fra og med onsdag 10.05.23 og inntil videre. 

Se hele Rundskriv 07/23 her:

Den eksisterende dynamiske minsteprisfastsettelsen for nordsjøsild suspenderes fra og med onsdag 10.05.23 og inntil videre.  Med virkning fra nevnte tidspunkt gjelder i stedet de ukentlige minsteprisene for tobis også for nordsjøsild.

Årsaken til overnevnte minstepristiltak er de svært lave fettverdiene i nordsjøsild for tiden. Den ordinære minsteprisfastsettelsen for nordsjøsild vil bli gjeninnført så snart det er grunnlag for dette.

Dette til deres informasjon. 

  

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt