Forbedret relasjon med Faglig Utvalg for Ressursforkning

Publisert: av Roar Bjånesøy

– Faglig Utvalg for Ressursforskning (FUR) er nå etablert som et velfungerende fag- og rådgivende organ mellom myndighetene og forskerne. Det sier Kjell Ingebrigtsen, som leder utvalget.

Dette skriver Fiskarlaget.

Lederen i Fiskarlaget ble utpekt til å lede FUR da det rådgivende utvalget ble satt ned i juni for tre år siden. Han sier intensjonen med utvalget var å koble næring og forskning og at erfaringen så langt er at det er skapt en ny arena for dialog og samarbeid.

– FUR er satt sammen av representanter fra næringen og havforskningen, og med sentrale representanter fra departementet og Fiskeridirektoratet som observatører. Dette har bidratt til god dialog, god fremdrift og etter min mening også en forbedret relasjon mellom etatene, sier Ingebrigtsen.

– Det rådgivende utvalget har i disse tre årene tatt ut mandatet sitt ved å gi råd om forskning og bestandsovervåkning på en måte som jeg tror gavner utviklingen av norske fiskerier. Vår evne til å ta dette verktøyet i bruk, både på de ordinære arenaene som reguleringsmøtet og i basis-samarbeidet mellom fagetatene og organisasjonene, legger en samlet føring for utviklingen av næringen, mener Kjell Ingebrigtsen.

FUR møtes onsdag i Oslo i lokalene til Nærings- og fiskeridepartementet.

– Jeg ser frem til å møtes igjen, og vi har en tettpakket agenda for det planlagte fem timer lange møtet, forteller Kjell Ingebrigtsen.


Disse er medlemmer i FUR:

Norges Fiskarlag: Kjell Ingebrigtsen (leder), Solveig Strand, Jan Ivar Maråk

Norges Kystfiskarlag: Øystein Sulebak Ormbostad

Pelagisk Forening: Rose-Mari Berge

Havforskningsinstituttet: Bjarte Bogstad, Katja Enberg og Geir Huse


Observatører:

Anne Kjos Veim (Fiskeridirektoratet)

Elisabeth Norgård Gabrielsen (Nærings- og fiskeridepartementet)
ene og forskerne. Det sier Kjell Ingebrigtsen, som leder utvalget.

Siste nytt