Foreløpig tobisråd på 60 000 tonn

Publisert: av Roar Bjånesøy

Rådet er likt rådet som kom i fjor og forskerne mener bestanden er god på sandbankene sør i Nordsjøen

Bestanden her allikevel sunket betraktelig  siden toppåret i 202, sier forskerne på HI

På de mer nordligere tobisbankene  er bestanden for lav til å fiske på. 

På «ensomme» Vikingbanken aller lengst nord (område 5), er det målt rekordlite tobis. Der har vært kritisk de siste 20 årene.

For å beskytte gytebestandene på disse nordlige områdene, er forskernes råd å bare åpne for tobisfiske i forvaltningsområdene 1-3 i 2023.

 

På det årlige skraptetoktet i desember bruker forskerne bunnskrape etter yngel i sanden. Det gir et tidlig, men noe usikkert signal på hvordan rekrutteringen har vært.

Siste skrapetokt tyder på at mengden tobis som klekte i 2022 er under middels. 2020-årsklassen var god, mens 21 var svak.

– Men med et forsiktig fisketrykk ser vi at fisken rekker å bli gammel. Den kan ha stor betydning for fiskeriet i flere år, forteller bestandsansvarlig forsker Espen Johnsen.

– Superårsklassene fra 2016 og 2019 har dominert fangstene de siste årene. I fjor ble det fisket ganske mye seks år gammel fisk, fortsetter han.

Det oppdaterte kvoterådet vil komme i mai etter at akustikk- og tråltokete er gjennomført i April. I fjor økte rådet fra 60 000 til 95 000 tonn.

Les hele saken og den faglige rapporten bak rådet her:

 

 

Siste nytt