Foreløpig toktrapport klar

Publisert: av Roar Bjånesøy

Hele rapporten finner du her:

Det internasjonale makrell-og-økosystemtoktet sommeren 2023 i Nordøst-Atlanteren ble gjennomført med fem fartøyer fra fire land fra 1. juli til 3. august 2023.

Hovedformålet med det årlige toktet er å skaffe en indeks over mengden makrell i Nordøst-Atlanteren, i ulike aldersgrupper.

Kartleggingen av makrell strakk seg over 2,3 millioner kvadratkilometer, 21 prosent mindre enn i fjor. Dette skyldes hovedsakelig at Grønland ikke deltok på årets tokt. 

Videre ble 0,28 millioner kvadratkilometer av også Nordsjøen kartlagt i år, men denne tidsserien (2018-2023), blir foreløpig ikke tatt med i makrellindeksen.

 

Mengdeindeksen fra toktet ble redusert med 42 prosent i samlet vekt (biomasse), og 39 prosent regnet i antall individer sammenlignet med 2022. 

De mest tallrike årsklassene på toktet i 2023 var henholdsvis 2020- og 2019-årsklassene. 

Makrellen er fremdeles mest utbredt i Norskehavet, men utbredelsen har blitt betydelig mindre i løpet av det siste tiåret. Dette gjelder først og fremst i de vestlige områdene, spesielt i Grønlandske og Islandske farvann, men også i de nordligste havområdene i Norskehavet.

Makrellen stod mer østlig og nordøstlig fordelt på toktet i 2023 sammenlignet med 2022. Makrellen opptrådde også mindre klumpvis i 2023 sammenlignet med i 2022.

Null-linjen, altså der vi ikke lenger fant makrell ble nådd i år for første gang for hele kartleggingsområdet. Den var nord for 60°N.

Se hele saken her: 

 

Siste nytt