Forhandlinger om endringer i den dynamiske minsteprismodellen for nvg-sild

Publisert: av Jarle A. Hansen

Noen korrigerende fakta til de siste dagers uttalelser i media.

Fredag 27. oktober vedtok Sildelaget en endring i den dynamiske minsteprismodellen for nvg-sild. De siste dagers uttalelser fra Sjømat Norge og kommentarer i media, gjør det nødvendig for Sildelaget å komme med korrekte fakta i sakens anledning.

Siden årsmøtet i mai har Sildelaget hatt en dialog med Sjømat Norge om endringer i den dynamiske minsteprismodellen. Dette var i tråd med årsmøtevedtaket. Målet for Sildelaget var å få enighet om en modell som kunne dempe de store svingningene i minsteprisene som vi så vinteren 2017. Fra Sildelagets side ville vi inkludere eksportpriser for sild i modellen, - lik den Sjømat Norge har gått med på i de dynamiske minsteprismodellene som benyttes av både Norges Råfisklag og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag.

Sjømat Norge var hele tiden skeptisk til å inkludere eksportprisene, men de deltok i diskusjonene og kom med konstruktive forslag til hvordan eksportprisene kunne inkluderes. Dette gjaldt blant annet vekting av ulike parametere. Sildelaget var villig til å imøtekomme alle ønskene til Sjømat Norge om vekting, samtidig som vi også gikk med på at det ikke ville ha umiddelbare konsekvenser for minsteprisen. Fredag 13. oktober fikk vi endelig beskjed om at Sjømat Norge under ingen omstendigheter ønsker å inkludere eksportstatistikk i modellen.

Vi forhandlet videre om en absolutt bunn i minsteprismodellen, og det var Sildelagets oppfatning at begge parter var bekymret for konsekvensene av en spiral med nedadgående priser. Det hersket stor usikkerhet i markedet, og mange kjøpere kviet seg for å kjøpe fisk fordi de forventet stor nedgang kommende uker. Dette ville gjøre at mange kjøpere måtte selge «dyrekjøpt» sild i konkurranse med mye billigere kjøpt sild. Vi merket tydelig en laber kjøperinteresse for sild. Den siste tidens uttalelser fra Sjømat Norge kan tyde på at det kun var Sildelaget som hadde denne bekymringen.

I perioden frem til mandag 23. oktober forhandlet Sildelaget om en bunn i minsteprismodellen. Fra mandag 23. oktober var den nye minsteprisen for gruppe 1 nvg-sild 3,37 kr. Som et siste forsøk fra Sildelaget tilbød vi Sjømat Norge at disse ukenes minstepriser skulle være en slik bunn i minsteprismodellen resten av året. Sjømat Norge kunne gå med på at disse prisene kunne ligge fast under forutsetning av at vi foretok store endringer i markedsplassen vår med hensyn til åpenhet om prisinformasjon på vårt lukkede ekstranett.

Dette var en kobling vi ikke kunne gå med både av praktiske og prinsipielle årsaker. Vi kunne ikke godta at denne koblingen ble gjort i prisforhandlingene.

Sildelaget ba derfor Riksmekleren om mekling. Sjømat Norge mente at mekling var bortkastet tid, og de ga skriftlig beskjed om at Sildelaget kunne fastsette bunnen i minsteprismodellen.

I denne situasjonen var Sildelaget derfor nødt til å ta ansvar. Vi har hatt et verdikjedefokus i denne avgjørelsen, og vi har foretatt et grep som kommer hele sildesektoren til gode.

Etter å ha vurdert den globale lagersituasjonen for sild, etter å ha vurdert prisnivået i alle relevante sildemarkeder og etter å ha innhentet informasjon fra en rekke av våre største kunder både i inn- og utland, landet Sildelaget på en absolutt minstepris i den dynamiske minsteprismodellen på 3,75 kr for gruppe 1 nvg-sild. Forventningene om en betydelig lavere nvg-sildkvote i 2018, samt forventninger om økt kvotefleksibilitet, ble også tatt med i betraktning.

Det er også verdt å merke seg at mange av Sjømat Norges medlemmer har kontaktet Sildelaget og etterspurt en slik minstepris.

Vi ser at handelen med sild går som normalt, og at den nye minsteprismodellen ikke har vært til hinder for handel med nvg-sild.

Siste nytt