Formidler mer fangstdata

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet legger til rette for å bruke nytt verktøy for å formilde informasjon om fangst- og redskapsdata

 Dette skriver Direktoratet:

Hvilket redskap fisker de store fartøyene med? Hva slags fisk får de og hva fanges det mest av? Er line eller garn det viktigste redskapet for sjarkflåten? Disse spørsmålene kan du finne svar på i en ny rapport, der Fiskeridirektoratet tar i bruk et nytt verktøy for dataformidling.

 Norske fiskere høster hvert år mellom 2 og 3 millioner tonn fisk. Dette gjør at vi vanligvis er den tiende største fiskerinasjonen i verden. Mange tror at alt fiskes av store trålere, men slik er det ikke. Norge har en fiskeflåte som er differensiert i størrelse og som fisker med ulike redskap.

Fiskeridirektoratet legger nå ut statistikk for perioden 2000–2017 som viser hvordan fangsten fordeler seg på redskap. Gå til rapportsiden «Landa fangst fordelt på redskap»

Ny visningsmåte

Dette er den første av flere rapporter på nettsidene våre, der store datamengder presenteres i et nytt formidlingsverktøy. Fremover vil vi bygge opp en «bank» eller «portal», der statistikk og andre store datamengder formidles og visualiseres i dette og andre formidlingsverktøy.

Se mer om hvordan du kan ta i bruk rapporten og redskapsdata her: 

 

Siste nytt