Forsker på bærekraftig kystutvikling i nord

Publisert: av Roar Bjånesøy

Et forskerteam ved Universitet i Tromsø vil vite hva du mener om bærekraftig kystutvikling i Nord-Norge

Vi er et forskerteam ved UiT som sender et undersøkelse angående vår forskning i bærekraftig kystutvikling i Nord-Norge. Til sammen har vi invitert ca. 17 000 husholdninger i Nord-Norge til å delta, skriver PhD stipendiat ved UiT Emma Salminen.

Nå er lenken åpen og vi inviterer alle andre 18-79 åringer bosatt i Nord-Norge til å delta i undersøkelsen. På lengre sikt er målet å jevnlig gjennomføre en slik kartleggingsundersøkelse for å følge utviklingen over tid.

Delta på spørreundersøkelsen her:

 

I vårt tverrfaglige forskningsprosjektet Kystbarometeret (www.kystbarometeret.com) jobber forskere fra UIT-Norges Arktiske Universitet i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning, Nofima, Salt, Norsk Institutt for vannforskning og Havforskningsinstituttet for å bidra med å tette dette kunnskapshullet.

 

 

 

«Del dine opplevelser om endringer langs kysten og dine ønsker for fremtidig utvikling. Delta i vår undersøkelse om bærekraftig kystutvikling: mpt.link/kyst. Delta gjerne innen 30.11.» er oppfordringen fra forskningsteamet

Siste nytt