Forsker på det perfekte ringnotkast

Publisert: av Camilla Klævold

Forskere fra SINTEF har utviklet metoder som kan hjelpe fiskerne med å spare tid og øke verdien på fangsten

Ved fiske med en ringnot er god planlegging av kastet essensielt. Dette gjøres i dag uten verktøy som kan gi konkrete råd. Kapteinens erfaring og dyktighet er helt avgjørende.

Derfor har forskere ved Sintef utviklet metoder for å gi slike råd og implementert dem i verktøy som kan brukes om bord.

– Vi har laget et grafisk brukerstøttesystem som skal hjelpe til å få en oversikt over situasjonen og å ta de rette beslutningene. Dette kan hjelpe ferske kapteiner med infoen de trenger, men kan også være nyttig for de erfarne ved å senke stressnivået og gjøre det enklere å ta de riktige valgene, forteller Haugen til forskning.no.


Målinger og kybernetiske metoder i bunn
Rådene kapteinen får av systemet, baseres på kybernetiske metoder og informasjon om strømmen i havet og hvordan stimen beveger seg, i retning, hastighet og dybde.

Kybernetikk er læren om styremekanismer og styringsproblemer.

– For å få et vellykket kast er settebanen til nota avgjørende – både i forhold til strøm og stim. Nota må rekke å synke dypt nok, samtidig som den ikke skal ødelegges ved å treffe dårlig bunn. Dette kompliseres av at synkehastigheten påvirkes av strøm og bruk av fartøyets vinsjer. Timing er derfor svært viktig. Kapteinen må tenke framover for å fange den delen av stimen man ønsker, forteller forskeren.

Slike utfordringer skal altså de nye metodene og algoritmene hjelpe til å løse. Kapteinen skal kunne se på skjermen hvor og når nota bør settes, samt hvordan fartøyet skal manøvreres både før og under setting.


Er tilgjengelig for alle
Systemet er tilgjengelig som åpen kildekode, slik at den som vil, kan ta det i bruk eller videreutvikle det som et kommersielt produkt.

Mange fartøy har allerede den instrumenteringen som trengs og vil da bare trenge en litt kraftig pc for å ta i bruk systemet. Teknologien vil med andre ord ikke bli kostbar.

Systemet er laget slik at det kan tilpasses ringnøter i ulike størrelser og monteres på forskjellige fartøy.

– Vi valgte å lage systemet uavhengig av produsenter. Fordelen med dette er at flere kan benytte seg av det. Ulempen er at det kanskje aldri vil bli realisert kommersielt og tatt i bruk av fiskerinæringen, sier Haugen, som uansett mener dette er et steg i riktig retning for mer presist ringnotfiske.

Siste nytt