Forsterker salgslagenes rolle

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norsk Villfisk mener at  fiskesalgslagene har vært en viktig suksessfaktor i den norske fiskeriforvaltningen og at kvotemeldingen forsterker salgslagenes rolle 

I dag la regjeringen ved fiskeri- og havminister Cecile Myrseth frem den etterlengtede kvotemeldingen i Tromsø. Det var stort oppmøte på lanseringen som ble etterfulgt av flere debatter både med næringsaktører og politikere. Også NRK hadde mye om kvotemeldingen i sine kveldsnyheter og den er  selvfølgelig også behørig adressert i alle næringsavisene

Norsk Villfisk , som er samarbeidsorganet for salgslagene, skriver i en pressemelding at kvotemeldingen forsterker salgslagenes rolle.

Fiskesalgslagene har vært en viktig suksessfaktor i den norske fiskeriforvaltningen. Forslagene i den nye kvotemeldingen underbygger og forsterker salgslagenes rolle og betydning for fiskeriene og fiskeripolitikken, heter det i pressemeldingen

Sildelagets administrerende direktør, Jonny Berfjord, mener at Sildelaget er en viktig del av hele den norske pelagiske verdikjeden. 

-Forslagene i den nye kvotemeldingen vil styrke salgslagenes rolle i verdikjeden, ytterligere styrke salgslagenes legitimitet og gjøre salgslags systemet mer robust! Vi vil følge behandlingen i stortinget nøye, og hvis disse forslagene blir vedtatt slik de ligger vil vi rask ta fatt på oppgaven med å følge dette opp, sier Jonny Berfjord

Pressemeldingen fra Norsk Villfisk har mer detaljer fra kvotemeldingen:

- Norsk villfisk og fiskerinæringen har aldri vært viktigere for kysten og Norge, og fiskesalgslagene er stolte over vår rolle og vårt samfunnsoppdrag i en av våre viktigste næringer. Derfor er det viktig og gledelig at regjeringen så tydelig peker på rollen vår og oppgavene vi skal ha i fremtiden, sier Kjell-Arild Tøfte, leder i salgslagenes samarbeidsorgan Norsk Villfisk.

I kvotemeldingen foreslår regjeringen at dialogen mellom salgslagene og departementet skal styrkes gjennom et årlig forvaltningsmøte. I bearbeidingsutvalget ble det foreslått at det skulle innføres en ordning med et årlig forventningsbrev til salgslagene. Norsk Villfisk tok til orde for en ordning med et møte fremfor forventningsbrev i høringen av bearbeidingsutvalgets rapport.

- Når regjeringen nå velger å gå for vårt alternative forslag, tar vi det som en sterk anerkjennelse av at vår rolle er viktig for forvaltningen og at en god og styrket dialog er viktig, både for oss i Norsk Villfisk, og for departementet, sier Tøfte.

Norsk Villfisk hilser etterkontroll velkommen
Regjeringen skriver i kvotemeldingen at de ønsker å gjøre en vurdering av om fiskesalgslagsloven praktiseres i tråd med bestemmelsene i lovens formål gjennom en etterkontroll.

- Fiskesalgslagene har en viktig offentlig oppgave gjennom ansvaret for førstehåndsomsetning av all villfanget sjømat som landes i Norge. Det er et ansvar og en rolle vi er bevisste på hver eneste dag vi går på jobb, sier Tøfte og fortsetter, at vi oppfyller de lovkravene vi skal er viktig både for oss, for næringen og for samfunnet. En etterkontroll vil bidra til mer transparens rundt vårt samfunnsoppdrag, noe vi oppfatter som positivt, sier Tøfte.

Ønsker bredere kompetanse
Regjeringen vil også ifølge meldingen «anmode salgslagene om å gjøre styrene sine mer representative og inkludere en større bredde av kompetanse for å ivareta hensynet til hele verdikjeden». Samtidig er det nettopp vedtatt i Stortinget en ny lov som krever at kjønnsbalansen må opp til 40 prosent i de fleste av landets styrerom, også fiskesalgslagenes.

- Vi har over lang tid jobbet med å øke andelen kvinner i våre styrerom. Det har også gjort at vi har vurdert hvordan vi kan trekke inn ekstern kompetanse i styrene. Dette er derfor et arbeid vi allerede er i gang med, avslutter Tøfte.

 

Hele kvotemeldingen som har fått tittelen "Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling" kan lastes ned her

Siste nytt