Fortsetter som styreleder i Sjømat Norge

Publisert: av Roar Bjånesøy

Inger-Marie Sperre, som er daglig leder i Brødrene Sperre i Ålesund, ble gjenvalgt som styreleder i Sjømat Norge

Sperre er utdannet jurist, og har tidligere vært dommerfullmektig, politiadvokat og privatpraktiserende advokat. Sperre har politisk erfaring som folkevalgt i Ålesund Bystyre. Hun har sittet i styret i Sjømat Norge siden 2011, og som styreleder fra 2015. Sperre er også visepresident i NHO. 

Generalforsamlingen i Sjømat Norge gjenvalgte Geir Molvik og Arne E. Karlsen som første og andre nestleder i styret.

Det nye styret består av ti personer:
•Inger-Marie Sperre (Brødrene Sperre AS), gjenvalg
•Geir Molvik (Cermaq Group AS), gjenvalg
•Egil Magne Haugstad (Pelagia AS), ny
•Merethe Holte (Insula AS), ny
•Trude Olafsen (Akva Group ASA), ny
•Arne E. Karlsen (Gunnar Klo AS), gjenvalg
•Elin Tveit Sveen (Marø Havbruk AS), gjenvalg
•Stig Nilsen (Lerøy Seafood Group ASA), gjenvalg
•Erlend Sødal (Skretting AS), gjenvalg
•Inge Berg (Nordlaks AS), gjenvalg

 

Bransjegruppe havbruk

Elin Tveit Sveen ble gjenvalgt som leder, og Vibecke Bondø ny nestleder av bransjegruppen. Bransjegruppen består av følgende medlemmer:
•Elin Tveit Sveen (Marø Havbruk AS), gjenvalg
•Vibecke Bondø (SalmoNor AS), ny
•Erlend Sødal (Skretting AS), gjenvalg
•Eva Kristoffersen (Egil Kristoffersen og sønner AS), ny
•Alf-Jostein Skjærvik (Salmar ASA), gjenvalg
•Roar Paulsen (Lerøy Midt AS), gjenvalg
•Tore Håkon Riple (Marine Construction AS), gjenvalg
•Arve Olav Lervåg (Norway Royal Salmon AS), ny
•Geir Magne Knutsen (Bremnes Seashore AS), gjenvalg
•Tor Anders Elvegård (Nordlaks AS), gjenvalg
•Tor Eirik Homme (Grieg Seafood ASA), gjenvalg

 

Bransjegruppe industri

Arne E. Karlsen ble gjenvalgt som leder, og Knut Haagensen ny nestleder av bransjegruppen. Bransjegruppen består av følgende medlemmer:
•Arne E Karlsen (Gunnar Klo AS) gjenvalg
•Espen Kjærvik Hansson (Nordic Group AS) ny
•Siv Grue (Pelagia AS) ny
•Rita Karlsen (Brødrene Karlsen AS) gjenvalg
•Knut Haagensen (Jangaard Eksport AS) gjenvalg
•Hans Petter Koppernæs dy (Vedde AS) gjenvalg
•Ingvild Dahlen (Lerøy Norway Seafoods AS) gjenvalg
•Siv Østervold (Hordafôr AS) gjenvalg
•Knut Helge Vestre (Coldwater Prawns Production AS) gjenvalg
•Ole Johnny Nilsen (JM Nilsen AS) gjenvalg
•Geir Sperre (Nils Sperre AS) gjenvalg

Siste nytt