Forventer bedre bestandsestimater fremover

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningen mener at verktøy utviklet de siste 5 årene gjennom REDUS-prosjektet vil gi bedre oversikt over de store fiskebestandene

Bedre verktøy var  bakgrunnen for REDUS-prosjektet, som starta opp i 2016. REDUS står for Redusert usikkerhet i bestandsvurderinger. Når prosjektet no skal avsluttast etter fem år, har det ført til fleire endringar i prosessane fram mot eit kvoteråd,skriver Havforskninga.

Forskarane i REDUS-prosjektet jobba bredt og undersøkte alle ledd i prosessen: frå prøveinnsamlinga på tokt til metodane for tråling, akustikk, bestandsberekningar og forvaltingsstrategiar. 

– Me har utvikla ein «virtuell arbeidsbenk» for analyse av data frå tokt og fangst som gjer det mogleg å testa korleis ulike modellar, brukarinnstillingar og utval av data påverkar eit bestandsestimat. Dette verktøyet gjer oss i stand til å måla kor stor usikkerheita er i kvart einaste ledd i prosessen, frå fangsten ein tek opp på toktet og heilt fram til eit ferdig råd, fortel prosjektleder for REDUS, forskingssjef Erik Olsen. 

Sild og torsk har vore «prøvekaninane» for det nye verktøyet, men resultata har vore så gode, at verktøyet no skal takast i bruk i langt større skala. 

– Frå og med 2021 skal verktøyet brukast på alle dei store fiskebestandane me på HI gir råd for, sier han.

Les mer om de nye metodene her, inkludert bruk av sonar og effekt av fangstprøver gjennom Sildelotteriet.

 

 

Siste nytt