Frihandelsavtaleforhandlinger med Thailand og Kosovo

Publisert: av Camilla Klævold

EFTA statene lanserte mandag at de vil starte forhandlingene

Lanseringen fant sted på Island under åpningen av EFTAs Ministermøte, hvor statssekretær Janicke Andreassen deltar.

- Thailand er vårt største eksportmarked i Sørøst Asia. Vi eksporterer blant annet sjømat til Thailand for om lag 2 milliarder kroner årlig. Samtidig er flere norske selskap etablert i Thailand. En frihandelsavtale vil sikre forutsigbare og konkurransedyktige vilkår for norske eksportører og investorer inn til et stort marked, sier statssekretær Janicke Andreassen.

Samhandelen mellom Norge og Thailand har økt jevnt de siste årene, ikke minst som følge av sterk vekst i norsk sjømateksport. Med en verdi på mer enn 1,9 mrd. NOK er Thailand det største markedet for norsk sjømat i Sørøst-Asia. Dtac, Telenors partnerselskap, er Thailands tredje største mobilselskap med om lag 28 millioner kunder. Thailands markedsstørrelse og eksisterende handelshindre tilsier at en frihandelsavtale vil bidra til økt eksport og økte investeringer.

- Vi skal også starte opp forhandlinger med Kosovo. Kosovo er rikt på naturressurser og kan være en interessant kilde for mineraler til bruk i det grønne skiftet, sier Andreassen.

Kosovo er Europas nest fattigste land med en befolkning på 1,9 millioner. Kosovo er rikt på naturressurser, og har betydelig reserver av bly, sink, sølv, nikkel, kobolt, kobber, jern og bauxitt. Norges handel med Kosovo er begrenset. En frihandelsavtale vil imidlertid gi et viktig signal om støtte til landet og dets integrasjon i europeisk økonomi. Samtidig er det opplagt potensial for økt samhandel.

 

Mer på regjeringens side:

Siste nytt