Full åpning for kolmule i færøysk sone

Publisert: av Roar Bjånesøy

Delkvoteenheten for fiske i færøysk sone for fartøy med kolmuletrål- eller pelagisk/nordsjøtrål-tillatelse oppheves fra og med i dag, 6. mai 201

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

FULL ÅPNING I FÆRØYSK SONE I FISKET ETTER KOLMULE I 2019

Delkvoteenheten for fiske i færøysk sone for fartøy med kolmuletrål- eller pelagisk/nordsjøtrål-tillatelse oppheves fra og med i dag, 6. mai 2019.

FISKERIDIREKTØREN Svar/henv: Kjetil Gramstad 94142455

Siste nytt