Gir ikke opp

Publisert: av Camilla Klævold

Landsstyret i Norges Fiskarlag har vedtatt å fortsette arbeidet om sammenslåing av organisasjonsledd

Landsmøtet i Norges Fiskarlag vedtok i november 2017 å gå for en fremtidig modell med tre administrative enheter under hovedlaget: Sør-Norges Fiskarlag, Nord-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Organisasjonssaken er nå til behandling i de ulike medlemslagenes årsmøter.

Flertallet i årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag vedtok sist fredag et forslag om å si nei til Landsmøtets vedtak om en tredeling av Norges Fiskarlag i en slik fremtidig organisasjonsmodell.

I et telefonstyremøte tirsdag har Landsstyret vedtatt å arbeide videre med saken og den tas opp til ny behandling i det neste Landsstyremøtet. Dette møtet holdes 30. og 31. oktober ved Fiskarlagets hovedkontor i Trondheim.

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen sier Landsstyret ønsker å gå videre med saken og at det er vilje til å arbeide for å finne en samlende løsning.

Siste nytt