Gjeldende lagsavgift

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra 1. juli 2022 og inntil videre gjelder følgende avgift til Norges Sildesalgslag:

Til dekning av lagets kostnader i forbindelse med omsetningen skal det av respektive omsetningsbeløp beregnes en avgift. Slik avgift beregnes imidlertid ikke av offentlige støttemidler og evt. frakttrekk i råstoffprisen.

a) For leveranse fra fisker av ferskt utilvirket råstoff, bulkført eller kjølt/iset, beregnes en lagsavgift med 0,55% på fisker.

b) For leveranse av sjøltilvirkede produkter beregnes en lagsavgift med 0,35% på fisker. Avgiftsgrunnlaget for sjøltilvirkede produkter reduseres med 10%        av brutto salgsbeløp. Avgiftsgrunnlaget etter disse regler kan likevel ikke settes lavere enn minstepris for tilsvarende fersk vare levert i Norge.

Se rundskriv 23/22 i PDF-format her:

 

Siste nytt