Gjeninnføring av maksimalkvoter i kystgruppen sitt fiske etter makrell i 2017

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er besluttet at også gjenstående kvantum av gruppekvotene til kystgruppen som er utover kvotefleksibilitetsordningen over årsskiftet kan overføres til kystgruppen i 2018

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN:

GJENINNFØRING AV MAKSIMALKVOTER I KYSTGRUPPEN SITT FISKE ETTER MAKRELL I 2017

Det er besluttet at også gjenstående kvantum av gruppekvotene til kystgruppen som er utover kvotefleksibilitetsordningen over årsskiftet kan overføres til kystgruppen i 2018. På den bakgrunn har Fiskeridirektøren besluttet at det gjøres følgende endringer i kystgruppen sitt fiske etter makrell i 2017:

- Det gjeninnføres maksimalkvoter for fartøy under 15 meter største lengde i garn- og snøregruppen. Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten settes til 61,562 tonn.
- Det gjeninnføres maksimalkvoter for fartøy i kystnotgruppen under 13 meter største lengde. Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten settes til 57,872 tonn.

Endringene har virkning fra og med i dag onsdag 8. november 2017 kl. 13.00, med siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag kl. 16.00.


FISKERIDIREKTØREN

Saksbehandler: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Siste nytt